×
1 Επιλέξτε πιστοποιητικό EITC/EITCA
2 Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση και τον ηλεκτρονικό έλεγχο
3 Αποκτήστε πιστοποίηση πληροφορικής στην ΕΕ σε ημέρες!

Επιβεβαιώστε τις ικανότητες πληροφορικής σας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πιστοποίησης πληροφορικής (EITC/EITCA) από οπουδήποτε στον κόσμο πλήρως on-line!

Ακαδημία EITCA

Πρότυπο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της Ψηφιακής Κοινωνίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πιστοποίησης Πληροφορικής επιτρέπει την πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης πληροφορικής για ψηφιακές δεξιότητες και πιστοποίηση ικανοτήτων πληροφορικής. Είναι διαθέσιμο πλήρως διαδικτυακά από τις Βρυξέλλες υπό τη διακυβέρνηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών EITCI, μια μη κερδοσκοπική αρχή διαπίστευσης και πιστοποίησης για το πρόγραμμα που το αναπτύσσει και διαδίδει διεθνώς.

Ο στόχος της Ακαδημίας EITCA είναι να παρέχει διεθνές πλαίσιο για την επίσημη αξιολόγηση και επιβεβαίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής με την τήρηση των ποιοτικών προτύπων και την υπέρβαση των εμποδίων πρόσβασης. Η συμμετοχή της EITCA Academy δεν περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, προσφέρει την ευκαιρία σε άτομα στο εξωτερικό της ΕΕ να αναπτύξουν και να επιβεβαιώσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της πληροφορικής με επαγγελματική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών. Η πλήρως διαδικτυακή EITCA Academy χαρακτηρίζεται από μια νέα προσέγγιση, εναλλακτική και συμπληρωματική της κλασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς επιτρέπει σε οποιονδήποτε στον κόσμο να σπουδάσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων EITCA/EITC και στη συνέχεια να λάβει αντίστοιχες πιστοποιήσεις που εκδόθηκαν στις Βρυξέλλες σε απομακρυσμένο συμπεριφορά, με τους ίδιους όρους παγκοσμίως και χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύετε και να σπουδάζετε φυσικά στις Βρυξέλλες, μειώνοντας έτσι το σχετικό κόστος και ξεπερνώντας τα εμπόδια.
Ινστιτούτο EITCI
Όσον αφορά την πρόοδο, η Ακαδημία EITCA - ως διεθνές πλαίσιο πιστοποίησης ικανοτήτων πληροφορικής - σχετικά με την πληρότητα του περιεχομένου του προγράμματος μπορεί να συγκριθεί με μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι λιγότερο θεωρητικό στην προσέγγισή του από τα συνηθισμένα πανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και περισσότερο προσανατολισμένο στην πρακτική προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την επαγγελματική εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ενώ οι πιστοποιήσεις EITCA Academy πιστοποιούν έναν παρόμοιο βαθμό πληρότητας δεξιοτήτων με τα πιο επίσημα ακαδημαϊκά προγράμματα, διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα, ως πιο πρακτικά προσανατολισμένα, ευέλικτα και διεξάγονται πλήρως διαδικτυακά. Η EITCA Academy αποτελεί μια σειρά από τοπικά συναφή προγράμματα πιστοποίησης EITC, τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν χωριστά, τα οποία αντιστοιχούν από μόνα τους στα πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης σε βιομηχανικό επίπεδο. Τόσο οι πιστοποιήσεις EITCA όσο και το EITC αποτελούν μια σημαντική βεβαίωση της σχετικής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων πληροφορικής του κατόχου, ενδυναμώντας τα άτομα σε όλο τον κόσμο επιβεβαιώνοντας τις ικανότητές τους και υποστηρίζοντας τη σταδιοδρομία τους. Το ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης πληροφορικής που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο EITCI από το 2008 επιδιώκει την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, τη διάδοση επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής στη δια βίου μάθηση και την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού υποστηρίζοντας άτομα που ζουν με αναπηρίες, καθώς και άτομα χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και νέοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, όπως ορίζεται στην προώθηση της ψηφιακής παιδείας, των δεξιοτήτων και της ένταξης.

Δεξιότητες

 • Internet
 • ασφάλεια
 • Επιχείρηση
 • γραφικά
 • Τηλεργασία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EITCA ACADEMY ΚΑΙ EITC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1000 +

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

70 +

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ EITC ΚΑΙ EITCA ACADEMY

1+

ΑΤΟΜΙΚΑ 40+ ΧΩΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

50+

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ON-LINE

20 000 +

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
2008

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ EITCI

Το Ινστιτούτο EITCI ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός σύλλογος και Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης Πληροφορικής, πιστοποιώντας επίσημα τις ικανότητες πληροφορικής σύμφωνα με τα αναπτυγμένα και διαδεδομένα πρότυπα EITC/EITCA.

2009

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ EITC/EITCA

Τα προγράμματα πιστοποίησης EITC/EITCA που καθορίστηκαν το 2008 ήταν διαπιστευμένα από σχετικές επιτροπές EITCI ειδικών και αναπτύχθηκαν διαδικτυακά ως εξειδικευμένη επαγγελματική βεβαίωση σε διάφορους τομείς πληροφορικής.

2010

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ EITC/EITCA

Το πρόγραμμα EITCA Academy έχει ξεπεράσει 5000 πιστοποιήσεις στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών και των εταιρειών με κορυφαία ζήτηση για την ασφάλεια πληροφορικής, τα επιχειρησιακά συστήματα και τα γραφικά υπολογιστών.

2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η πιστοποίηση EITC/EITCA με έδρα την Ευρώπη ανταγωνίζεται ως ένα από τα κορυφαία διεθνή ανεξάρτητα επαγγελματικά πρότυπα πιστοποίησης πληροφορικής που εφαρμόζονται πλήρως στο διαδίκτυο.

2012

ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΤΗΣ ΕΕ

Το Ινστιτούτο EITCI προσχώρησε σε κοινοπραξίες σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) για την ανάπτυξη και διάδοση πιστοποιήσεων πληροφορικής στους τομείς της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών της ΕΕ.
2013

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ EITC/EITCA

Πάνω από χίλιες εταιρείες παγκοσμίως πιστοποίησαν το επαγγελματικό τους προσωπικό στο πλαίσιο των προγραμμάτων πιστοποίησης EITC/EITCA - ο συνολικός αριθμός των πιστοποιημένων ατόμων ξεπέρασε τις 100 χιλιάδες.

2014

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EITC/EITCA

Σημαντικές αναθεωρήσεις που εισήχθησαν στα προγράμματα IT Security, Business IT, Computer Graphics, ανάπτυξη ακαδημαϊκών EITCA συγκεκριμένων δημόσιων τομέων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ικανοτήτων IT, της ηλεκτρονικής μάθησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2015

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Νέες εξελίξεις προγράμματος στις Ακαδημίες EITCA και τις Πιστοποιήσεις EITC στα πεδία του μάρκετινγκ Διαδικτύου, των εφαρμογών για κινητά, της σχεδίασης και της διαχείρισης διαδικτύου

ΠΑΡΟΝ
Ταξινόμηση κατά: Σκηνοθεσία:
 • Adecco

 • Allianz

 • μήλο

 • Aviva

 • Avon

 • Axa

 • BAE Systems

 • BNP Paribas

 • BP

 • Κανόνας

 • Capgemini

 • Carlsberg

 • Cisco

 • Credit Suisse

 • FCA

 • Η Hewlett-Packard

 • IBM

 • Άρκευθος

 • Konica Minolta

 • Kyocera

 • Lockheed Martin

 • Microsoft

 • Nordea

 • Novell

 • NTT

 • μαντείο

 • Πορτοκαλί

 • Panda Security

 • Raiffeisen Bank

 • Red Hat

 • Santander Bank

 • SAP

 • Siemens

 • Σκάνσκα

 • State Street

 • Symantec

 • Telecom Italia

 • Tesco

 • Θαλής

 • Toyota

 • UBS

 • UPS

Φόρτωσε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν είστε επαγγελματίας εκπαιδευτικός ή εκπροσωπείτε μια εταιρεία ή ίδρυμα που ενδιαφέρεται για συνεργασία στην EITCA Academy ή στο EITC Certification, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΚΟΡΥΦΉ
Συνομιλία με υποστήριξη
Συνομιλία με υποστήριξη
Ερωτήσεις, αμφιβολίες, ζητήματα; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!
Συνδετικός...
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας!
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας!
:
:
:
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας!
:
:
Η συνεδρία συνομιλίας έληξε. Σας ευχαριστώ!
Αξιολογήστε την υποστήριξη που έχετε λάβει.
Καλά Κακός