×
1 Επιλέξτε Πιστοποιητικά EITC/EITCA
2 Μάθετε και πάρτε online εξετάσεις
3 Πιστοποιήστε τις δεξιότητές σας στην πληροφορική

Επιβεβαιώστε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας στον τομέα της πληροφορικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης πληροφορικής από οπουδήποτε στον κόσμο πλήρως διαδικτυακά.

Ακαδημία EITCA

Πρότυπο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της Ψηφιακής Κοινωνίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Επιλέξτε την πιστοποίησή σας

Επιλέξτε το πρόγραμμα πιστοποίησης EITC/EITCA που σας ενδιαφέρει και ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 10 ημερών.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

Ακολουθήστε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης, εξασκηθείτε, προετοιμάστε και αποκτήστε πρόσβαση σε απομακρυσμένες ηλεκτρονικές δοκιμές.

Πιστοποιηθείτε

Κερδίστε την πιστοποίηση EITC/EITCA, μια αναγνωρισμένη από την ΕΕ πιστοποίηση ικανοτήτων πληροφορικής.

Μάθετε για τις πιστοποιήσεις EITC/EITCA

Το EITCA Academy, το European Information Technologies Certification Academy είναι ένα διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης ικανοτήτων πληροφορικής βάσει του προτύπου European IT Certification (EITC) που αναπτύχθηκε και διαδόθηκε από το 2008 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών στις Βρυξέλλες (Ινστιτούτο EITCI, πιστοποίηση σώμα).

Η Ακαδημία EITCA εφαρμόζεται πλήρως διαδικτυακά για να μειώσει τα φυσικά και οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση στην επίσημη πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Τόσο οι μεθοδολογίες μάθησης όσο και οι μεθοδολογίες εξέτασης ενσωματώνουν ψηφιακά υποβοηθούμενη απομακρυσμένη φόρμα. Η Ακαδημία EITCA αποτελείται από το EITC και το EITCA Προγράμματα πιστοποίησης. Διατίθεται ως πλαίσιο βασισμένο στην ΕΕ για επίσημη βεβαίωση επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής των ατόμων, που αναγνωρίζεται διεθνώς και παρέχει έτσι αναγνώριση δεξιοτήτων πληροφορικής, ανεξάρτητα από την εθνικότητα στα έγγραφα πιστοποίησης που έχουν εκδοθεί ψηφιακά και επαληθεύσιμα από τρίτους στο Ινστιτούτο EITCI. Περισσότερες πληροφορίες για τον κυβερνητικό φορέα πιστοποίησης EITC/EITCA μπορείτε να βρείτε στη σχετική Σελίδες Ινστιτούτου EITCI.

Η Ακαδημία EITCA αποτελεί διεθνές πλαίσιο πιστοποίησης ικανοτήτων πληροφορικής, το οποίο σε επίπεδο προόδου είναι συγκρίσιμο ως προς την πολυπλοκότητα και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών με συνδυασμό μεταπτυχιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική κατάρτιση στον κλάδο. Διατίθεται στην ΕΕ και στο εξωτερικό αποκλειστικά με τη φόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως εξέτασης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τόσο στους πολίτες της ΕΕ όσο και στους πολίτες τρίτων να έχουν εύκολη πρόσβαση στην επίσημη επιβεβαίωση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων πληροφορικής από τις Βρυξέλλες με το πρότυπο πιστοποίησης που βασίζεται στην ευρωπαϊκή πληροφορική Πλαίσιο πιστοποίησης χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας και με μόνο ένα κλάσμα του κόστους που σχετίζεται με σταθερά προγράμματα πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων με βάση την ΕΕ ή διεθνή προγράμματα. Η διάδοση του προγράμματος καθοδηγείται και υποστηρίζεται κυρίως από το Ινστιτούτο EITCI στην αποστολή του για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, της δια βίου μάθησης, της ψηφιακής προσαρμοστικότητας και της πρόληψης του ψηφιακού αποκλεισμού, καθώς και για την επιδίωξη δημιουργίας ενός επιπέδου αναφοράς υψηλής ποιότητας για το πιστοποιημένο IT δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας επομένως τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ορίζονται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και του πυλώνα ένταξης του EC DAE).

Η Ακαδημία EITCA αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Πληροφορικής βάσει του οποίου υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων πιστοποίησης:

 1. Μεμονωμένα προγράμματα EITC 15ωρου προγράμματος σπουδών, όπως π.χ. EITC/IS/WSA Windows Server Administration κ.λπ.
 2. Προγράμματα EITCA Academy που ομαδοποιούν πολλά (συνήθως 12) προγράμματα EITC σε έναν εξειδικευμένο τομέα εφαρμογών πληροφορικής. Για παράδειγμα EITCA/IS IT Security Academy (πρόγραμμα σπουδών 180 ωρών σε 12 σχετικά προγράμματα EITC που επικεντρώνονται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy ή EITCA/CG Computer Graphics Academy (ομαδοποιούν επίσης σχετικά προγράμματα EITC που επικεντρώνονται σε αντίστοιχους τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων).

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για εγγραφή σε κανένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα πιστοποίησης πληροφορικής (είτε προγράμματα EITC είτε EITCA Academy).

Κάθε πρόγραμμα της Ακαδημίας EITCA με όλα τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (EITC) είναι πλήρως αυτοτελή. Δεν χρειάζεται να έχετε καμία προηγούμενη γνώση για την ανάληψη και ολοκλήρωση οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα πιστοποίησης, καθώς τα προγράμματα σπουδών τους και το σχετικό διδακτικό υλικό βίντεο και κειμένου καλύπτουν σχετικά θέματα πλήρως και από την αρχή. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να μελετήσουν λεπτομερώς τα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν ολοκληρωμένο διδακτικό υλικό βίντεο που είναι διαθέσιμο πλήρως ασύγχρονα (επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να ορίσουν ελεύθερα το πρόγραμμα εκμάθησής τους) και θα βρουν εκεί απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της εξέτασης.

Κάθε πρόγραμμα EITC που αποτελείται από την Ακαδημία EITCA ολοκληρώνεται με μια εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση, η επιτυχία της οποίας προϋποθέτει τη χορήγηση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού EITC. Οι εξετάσεις μπορούν να επαναληφθούν χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των επαναλήψεων και χωρίς επιπλέον χρέωση. Όλες οι εξετάσεις Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Πληροφορικής είναι εξ αποστάσεως και σε ψηφιακή μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Δεν υπάρχουν προφορικές εξετάσεις. Τα Πιστοποιητικά EITC μπορούν να εκδοθούν μόνο αφού οι συμμετέχοντες επιτύχουν ένα ελάχιστο επίπεδο 60% στις αντίστοιχες προσεγγίσεις εξετάσεων και μόνο αφού περάσουν επιτυχώς όλες τις συστατικές εξετάσεις EITC της Ακαδημίας EITCA, οι συμμετέχοντες δικαιούνται την έκδοση της τελικής Πιστοποίησης Ακαδημίας EITCA. Όπως αναφέρθηκε, ωστόσο, δεν υπάρχουν περιορισμοί στις επαναλήψεις εξετάσεων (χωρίς πρόσθετες χρεώσεις) καθώς και χρονικοί περιορισμοί για την ολοκλήρωση του προγράμματος, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο τους καθώς και απεριόριστες προσεγγίσεις εξετάσεων, για να προετοιμαστούν σωστά και να περάσουν με επιτυχία τις αντίστοιχες εξετάσεις. Αφού ο συμμετέχων περάσει μία μόνο εξέταση EITC θα λάβει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό EITC και αφού λάβει όλα τα συστατικά πιστοποιητικά EITC της Ακαδημίας EITCA, ο συμμετέχων θα λάβει επίσης το Πιστοποιητικό EITCA Academy το οποίο θα πιστοποιεί επίσημα την επαγγελματική και ολοκληρωμένη εξειδίκευση στο αντίστοιχο ψηφιακό πεδίο. Όλες οι ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις πληροφορικής δεν έχουν ημερομηνία ισχύος και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούν καμία διαδικασία επαναπιστοποίησης.

Πιστοποιητικό βασικών ικανοτήτων EITCA/KC IT
EITCA/KC

Πιστοποιητικό EITCA/CG Computer Graphics

EITCA/CG

Πιστοποιητικό EITCA/BI Business Information

EITCA/BI

Πιστοποιητικό ασφάλειας πληροφοριών EITCA/IS

EITCA/IS

Δείγμα πιστοποιητικού EITC

EITC

 

Το πιστοποιητικό EITCA Academy είναι ένα περιεκτικό από την άποψη της πολυπλοκότητας των δεξιοτήτων που έχουν επιβεβαιωθεί Ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης πληροφορικής (EITC) για διεθνώς αναγνωρισμένη επίσημη επιβεβαίωση της εξειδίκευσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα εφαρμοσμένης πληροφορικής. Τα πιστοποιητικά EITCA επιτρέπουν στους συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν μια ισχυρή επιβεβαίωση για τις πολλαπλές ικανότητές τους που αποτελούν εξειδίκευση σε ένα δεδομένο ψηφιακό πεδίο ομαδοποιώντας τις σχετικές πιστοποιήσεις EITC, όλες εκδιδόμενες στις Βρυξέλλες σε εξ αποστάσεως μάθηση και πλήρως απομακρυσμένη πρόσβαση στις εξετάσεις. Όλες οι διαδικασίες πιστοποίησης εφαρμόζονται εξ αποστάσεως και διαδικτυακά με βάση την τυποποίηση και τη διαπίστευση του διοικητικού φορέα πιστοποίησης, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών (EITCI) στις Βρυξέλλες. Τόσο τα πιστοποιητικά EITC όσο και τα EITCA Academy είναι πλήρως ενσωματωμένα στο ψηφιακό πλαίσιο EITCI ITC eCV ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σύγχρονης παρουσίασης.

Σύμφωνα με το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (DAE, Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM (2010) 245, Βρυξέλλες, Αύγουστος 2010) οι ψηφιακές ικανότητες αποτελούν πλέον τη βάση για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας (IS) στην οικονομία της γνώσης (KBE) παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες της Eurostat, το 30% των πολιτών της ΕΕ (150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι) και το 90% του συνόλου του παγκόσμιου πληθυσμού δεν διαθέτουν επαρκείς ικανότητες πληροφορικής, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη λειτουργία τους σε μια σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Αυτό αποτελεί εμπόδιο τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ανάπτυξη, ενώ οι ικανότητες πληροφορικής που διατηρούνται από το υπόλοιπο μέρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν στοχεύουν επαρκώς και υπόκεινται σε γρήγορη απαξίωση. Παρά τις πολλές προσπάθειες στη χάραξη πολιτικής και τις δημόσιες και ιδιωτικές αντίθετες ενέργειες για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του πολλαπλασιασμού των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αγοράς και των κοινωνικών αναγκών, η κατάσταση δεν υποχωρεί σημαντικά.

Λόγω του γεγονότος ότι σήμερα η ικανότητα χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών είναι εξαιρετικά σημαντική και επωφελής για την αυτο-ανάπτυξη τόσο με προσωπικό όσο και με επαγγελματικό τρόπο, οι λεγόμενες ψηφιακές βασικές ικανότητες είναι θεμελιώδεις για την οικονομία της γνώσης (σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 18 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διαδικασίας δια βίου μάθησης, 2006/962/ΕΚ). Το κύριο μήνυμα του DAE, που αποτελεί τη βάση της νέας στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ευρώπη 2020 - Καινοτόμη Ένωση»), είναι η ανάγκη εντατικοποίησης της διαρκούς εκπαίδευσης των ευρωπαίων πολιτών στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών (που οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που εκπαιδεύεται σε αυτόν τον τομέα, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων πιστοποίησης, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές ψηφιακές μεθόδους (ειδικότερα η ηλεκτρονική μάθηση), καθώς και περιλαμβάνει οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - με βάση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούν επίσημα πιστοποιημένη εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο EITCI που αναπτύσσει και διαδίδει τα πρότυπα πιστοποίησης EITC/EITCA επιδιώκει να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στις δημόσιες πολιτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ.

Ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο που προωθείται προς τη διεθνή αναγνώρισή του και έχει προγραμματιστεί με μια πιθανή πληρότητα συγκρίσιμη με την επίσημη ακαδημαϊκή εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ πρακτικά προσανατολίζεται να αποτελεί εφαρμόσιμη πιστοποίηση ψηφιακών ικανοτήτων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών, επομένως επιδιώκεται ως εξίσου σημαντικό μέσο για την υποστήριξη της γεφύρωσης το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ. Ένα τέτοιο πρότυπο ξεκίνησε με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Πληροφορικής (EITC) το 2008 και αναπτύχθηκε συνεχώς και διαδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής EITCI τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πρότυπο είναι μια βάση για τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πιστοποίησης Πληροφορικής, παρέχοντας από κοινού δύο προγράμματα πιστοποίησης:

 • Πιστοποίηση EITC (η ευρωπαϊκή πιστοποίηση τεχνολογιών πληροφοριών) - συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων προγραμμάτων πιστοποίησης που ορίζονται στενά σε ορισμένες δεξιότητες και εφαρμογές (το πρόγραμμα που αναφέρεται στην πληρότητα κάθε προγράμματος EITC συγκλίνει σε περίπου 15 ώρες),
 • Πιστοποίηση EITCA (η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών) - συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ικανότητας εξειδίκευσης για συγκεκριμένους τομείς, ομαδοποίηση σειράς συνήθως αρκετών σχετικών Πιστοποιήσεων EITC (το πρόγραμμα αναφέρεται στην πληρότητα μεταξύ 150 και 180 ωρών).

Τα προγράμματα πιστοποίησης EITC και EITCA ξεκίνησαν το ένα μετά το άλλο αντίστοιχα το 2008, και από εκείνη την ημερομηνία τα προγράμματα αυτά έχουν αναδειχθεί ως αναγνωρισμένα πλαίσια πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων, μαζί με τη συνεχή ανάπτυξη και ενημέρωσή τους, καθώς και διάδοση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών στις Βρυξέλλες. . Το EITCI Institute έκτοτε εκδίδει πιστοποιητικά EITC και EITCA σε περισσότερες από 40 χώρες που καλύπτουν εξειδικευμένους τομείς της εφαρμοσμένης επιστήμης υπολογιστών, του σχεδιασμού, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων, προωθώντας έτσι τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τον επαγγελματισμό πληροφορικής και την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού.

Η πιστοποίηση ικανοτήτων πληροφορικής αποτελεί έναν επίσημο τρόπο επιβεβαίωσης των ικανοτήτων του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμοσμένη επιστήμη υπολογιστών και τις τεχνολογίες πληροφοριών. Τα πιστοποιητικά EITC/EITCA είναι έγγραφα βεβαίωσης που υποστηρίζουν άλλους επίσημους τρόπους επιβεβαίωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών ή των διπλωμάτων των πανεπιστημίων και των σχολείων). Από την άποψη αυτή, τα συστήματα πιστοποίησης EITC και EITCA Academy είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διευκόλυνση των πολιτικών για τη διάδοση ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ όχι μόνο επαγγελματιών πληροφορικής και μηχανικών υπολογιστών αλλά μεταξύ όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε άλλους τομείς, μερικές φορές πολύ μακριά από την πληροφορική.

Το πρόγραμμα EITCA Academy, το οποίο διεξάγεται υπό τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών στις Βρυξέλλες, επιτρέπει - μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικτυακής διαδικασίας εξέτασης - να αποκτήσει τα Πιστοποιητικά Ακαδημίας EITCA που εκδίδονται ψηφιακά στις Βρυξέλλες, μαζί με τα λεπτομερή συμπληρώματα και όλους τους υποκαταστάτες EITC Πιστοποιήσεις Η ίδια η πιστοποίηση είναι δυνατή τόσο στο πλαίσιο ενός πλήρους προγράμματος EITCA Academy στον επιλεγμένο τομέα εξειδίκευσης (εξετάσεις σε όλες τις πιστοποιήσεις EITC που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ακαδημίας με αποτέλεσμα το πλήρες πιστοποιητικό EITCA Academy, το συμπλήρωμα διπλώματος μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC), καθώς και σε πιο στενά καθορισμένες μεμονωμένες πιστοποιήσεις EITC (μεμονωμένη εξέταση και ενιαίο πιστοποιητικό EITC σε κάθε αντίστοιχο πρόγραμμα EITC).

Όσον αφορά την πληρότητα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πρόγραμμα πιστοποίησης της Ακαδημίας EITCA (ισοδύναμο με 150-180 ώρες στάσιμων μαθημάτων ή τυπικά 2 πανεπιστήμια εξάμηνα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης) μπορεί να συγκριθεί με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά με τον πρακτικό προσανατολισμό και Πλεονεκτήματα του διεθνούς διαδεδομένου προτύπου πιστοποίησης με βάση την ΕΕ, μπορεί να αποδειχθεί για ορισμένους ως καλύτερη επιλογή.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων πιστοποίησης EITC/EITCA είναι η δυνατότητα ολοκλήρωσης κατά τη διάρκεια μιας μακρύτερης διεξαγωγής μόνο μεμονωμένων προγραμμάτων EITC από την τοπική ομάδα που σχηματίζει την αντίστοιχη Ακαδημία EITCA (μεμονωμένες εξειδικευμένες πιστοποιήσεις EITC με μέσο διδακτικό περιεχόμενο 15 ωρών) και συνεπώς πιστοποιητικό μετά Το πιστοποιητικό βελτιώνει την επίσημη πιστοποίηση δεξιοτήτων σας. Τα προγράμματα πιστοποίησης ικανοτήτων EITC/EITCA περιλαμβάνουν περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί με προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω, έτσι ώστε να μην απαιτείται προηγούμενη γνώση πληροφορικής για την ολοκλήρωσή τους, παρά την προηγμένη και εξειδικευμένη φύση τους καθώς και την τήρηση υψηλής ποιότητας στις δεξιότητες που πιστοποιούν. Αυτό επιτρέπει ακόμη και στα πιο εξειδικευμένα προγράμματα EITC/EITCA να ολοκληρώνονται επιτυχώς βήμα προς βήμα από τα άτομα χωρίς προηγούμενη τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής, ενώ είναι επίσης σχετικά για επαγγελματίες πληροφορικής και ειδικούς στους αντίστοιχους τομείς.

Οι διαδικασίες EITCA Academy και EITC Certification δεν έχουν ως αποτέλεσμα μόνο την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών που έχουν εξασφαλιστεί σωστά (στην περίπτωση της EITCA Academy συνοδευόμενη από τα λεπτομερή συμπληρώματα πιστοποίησης και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC υποκατάστατων, και στην περίπτωση των πιστοποιητικών EITC που περιέχουν λεπτομερή περιγραφή εντός το ίδιο το Certifacate), αλλά και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικύρωσης. Οι ψηφιακές πιστοποιήσεις EITC/EITCA θα πρέπει να νοούνται ως οι μοναδικοί αριθμοί ταυτότητάς τους, ότι κατά την εισαγωγή με τα σωστά ασφαλισμένα δεδομένα στο σύστημα επικύρωσης EITCI Institute Certification επιτρέπεται η διαδικτυακή επαλήθευση των Πιστοποιήσεων μαζί με λεπτομέρειες για το πεδίο εφαρμογής που έχει συμπληρώσει ο κάτοχος της πιστοποίησης, όπως καθώς και λήψη ή εκτύπωση των κατάλληλων επιβεβαιώσεων και συμπληρωμάτων. Οι πιστοποιήσεις EITC (που λαμβάνονται μεμονωμένα ή ως μέρος της EITCA Academy Certification) έχουν σχεδιαστεί με ταυτότητες που φέρουν κωδικούς QR που επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση και επαλήθευση του μηχανήματος από εφαρμογές σάρωσης QR με βάση τη φωτογραφική μηχανή.

Η διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης που στοχεύει στην επίσημη επιβεβαίωση της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφοριών, πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο EITCI σύμφωνα με τους δημοσιευμένους όρους και προϋποθέσεις, σε μια πλήρως απομακρυσμένη μορφή μέσω ειδικού διαδικτυακού συστήματος εξέτασης ενσωματωμένου στο - πλατφόρμα μάθησης

Όλα τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά πληροφορικής που εκδίδονται από το EITCI, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιήσεων EITC και EITCA Academy, είναι διαθέσιμα πλήρως διαδικτυακά με τα τέλη εγγραφής, όπως ορίζεται στο Κατάλογος Πιστοποιήσεων EITC/EITCA.

Μπορείτε είτε να συμμετάσχετε σε επιλεγμένα προγράμματα EITCA Academy ή σε επιλεγμένα προγράμματα EITC.

Το πρόγραμμα EITCA Academy αποτελείται από πολλά προγράμματα EITC (συνήθως 10 έως 12), καθένα από τα τυπικά 15 ώρες αναφοράς για την πληρότητα του προγράμματος σπουδών (αυτό σημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής ενός μεμονωμένου προγράμματος EITC αντιστοιχεί σε περίπου 15 ώρες στατικής διδακτικής και μάθησης). Επομένως, ένα δεδομένο πρόγραμμα EITCA Academy αντιστοιχεί σε 150-180 ώρες πληρότητας του προγράμματος σπουδών, και ως εκ τούτου αποτελεί επαγγελματική, κοινή, θεματική και συνεπή πιστοποίηση ικανοτήτων πληροφορικής σε έναν συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης πληροφορικής που προσφέρει πληρότητα συγκρίσιμη με ένα μεταπτυχιακό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εν συντομία, η EITCA Academy ομαδοποιεί σχετικά προγράμματα πιστοποίησης EITC σε μια συγκεκριμένη πειθαρχία (π.χ. στους τομείς της ασφάλειας πληροφοριών, των επιχειρήσεων πληροφορικής ή των γραφικών υπολογιστών). Για να αποκτήσετε μια κοινή πιστοποίηση EITCA Academy, πρέπει να πραγματοποιήσετε και να περάσετε επιτυχώς όλες τις εξετάσεις EITC που αποτελούνται (και έτσι δικαιούται ένα κοινό πιστοποιητικό EITCA Academy και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα).

Κάποιος μπορεί επίσης να επιλέξει να ακολουθήσει μόνο μεμονωμένες πιστοποιήσεις EITC, αποκτώντας έτσι μια στενά καθορισμένη επίσημη επιβεβαίωση σχετικών δεξιοτήτων, που αντιμετωπίζουν ένα καλά καθορισμένο και συνεκτικό θέμα, εφαρμογή τεχνολογίας ή λογισμικού (π.χ. θέματα όπως βασικά κρυπτογραφίας, προγραμματισμός αντικειμένων, HTML, γραφικά raster, τρισδιάστατη μοντελοποίηση, κ.λπ.).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα EITCA Academy και EITC Certification. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο on-line και δεν υπάρχουν περιορισμοί στις χώρες καταγωγής ή στις εθνικότητες των ατόμων που μπορούν να το αναλάβουν. Η μόνη προϋπόθεση είναι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο για εξ αποστάσεως μάθηση και εξ αποστάσεως εξέταση που απαιτείται για τις διαδικασίες πιστοποίησης και την έκδοση πιστοποιητικών στις Βρυξέλλες, ΕΕ.

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να εγγραφείτε λογαριασμός στην EITCA Academy. Η εγγραφή ενός λογαριασμού είναι δωρεάν. Με το λογαριασμό αποκτάτε πρόσβαση σε επιδείξεις και δωρεάν πόρους που θα σας επιτρέψουν να επιλέξετε καλύτερα ένα κατάλληλο για εσάς EITCA Academy ή EITC Πιστοποίηση (ες).

Για να εγγραφείτε στο EITCA Academy ή στα προγράμματα πιστοποίησης EITC της επιλογής σας, πρέπει να έχετε έναν εγγεγραμμένο λογαριασμό και να παραγγείλετε τα επιλεγμένα προγράμματα EITCA Academy ή EITC. Μπορείτε να προσθέσετε τα προγράμματα που επιλέξατε στην παραγγελία σας και μετά την ολοκλήρωση της επιλογής θα μπορείτε να πληρώσετε τις διατυπώσεις οριστικοποίησης των τελών. Στη συνέχεια, μετά την επεξεργασία της παραγγελίας σας (η οποία πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα σε λίγα δευτερόλεπτα) θα σας δοθεί διαδικτυακή πρόσβαση στη συμμετοχή στα επιλεγμένα προγράμματα από τον λογαριασμό σας.

Όσον αφορά τις πιστοποιήσεις EITCA Academy, υπάρχει μια επιδότηση 80% EITCI που χορηγείται με αντίστοιχη μείωση των τελών (ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα σε όλο τον κόσμο και σχετίζονται με τη δέσμευση του Ινστιτούτου Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Εργασίας EITCI Institute για αύξηση της κλίμακας της πρόσβασης EITC/EITCA Certification διάδοση και μείωση των οικονομικών φραγμών). Η εφαρμογή της επιδότησης EITCI με ψηφιακό κωδικό 5 γραμμάτων που της επιτρέπει να έχει αποτέλεσμα με το τέλος της EITCA Academy να μειώνεται ουσιαστικά στο 20% Λόγω αυτής της επιδοτούμενης πρόσβασης στο EITCA Academy 80%, μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή για μια σειρά από μεμονωμένα προγράμματα πιστοποίησης EITC, εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ένα μόνο skillet αλλά την εξειδίκευσή σας σε έναν συγκεκριμένο τομέα IT.

Σε περίπτωση ιδρυμάτων και εταιρειών που μεταβιβάζουν το προσωπικό τους, η παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε θεσμικό λογαριασμό ξεκινώντας με τουλάχιστον 3 σχέδια κατ 'εξουσιοδότηση μελών του προσωπικού με αριθμό πρόσθετων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς παρακολούθησης και αναφοράς για την πρόοδο των διδακτικών διαδικασιών και των διαδικασιών πιστοποίησης, όπως καθώς και με ευέλικτα και οικονομικά σχέδια).

Όπως συμβαίνει με όλα τα προγράμματα πιστοποίησης επαγγελματιών πιστοποιημένων ικανοτήτων, η Ακαδημία EITCA και τα προγράμματα πιστοποίησης EITC που την απαρτίζουν δεν είναι γενικά δωρεάν (με εξαίρεση την πλήρως επιδοτούμενη συμμετοχή για άτομα με αναπηρία, νέους προσχολικής εκπαίδευσης και άτομα που ζουν σε χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση σε αριθμός χαμηλά ανεπτυγμένων χωρών, όπως καθορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις). Ωστόσο, το κόστος της συμμετοχής στο πρόγραμμα λόγω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως εξέτασης μειώνεται αποτελεσματικά σε σύγκριση με τα παραδοσιακά προγράμματα πιστοποίησης σταθερής (βασισμένης στη φυσική παρουσία). Ο στόχος της Ακαδημίας EITCA είναι πιθανώς να μειώσει τα εμπόδια στην πρόσβαση στην επίσημη πιστοποίηση επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής με βάση την ΕΕ και να την καταστήσει ευρέως προσβάσιμη σε όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες στην ΕΕ, καθώς και από οπουδήποτε στον κόσμο.

Τα τρέχοντα τέλη για τα προγράμματα πιστοποίησης EITC και EITCA Academy Certification εμφανίζονται στο Κατάλογος και ορίζονται αντίστοιχα σε € 110 και € 1100. Τα τέλη Πιστοποίησης EITC/EITCA περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τις διαδικασίες πιστοποίησης και την έκδοση πιστοποιητικών που αποκτήθηκαν στην ψηφιακή τους μορφή (είναι επίσης δυνατή η εκτύπωση των ψηφιακών Πιστοποιήσεων EITC/EITCA εάν χρειάζεται σε ετοιμότητα αναφοράς εκτυπώσιμη μορφή διαθέσιμη σε PDF από την ηλεκτρονική υπηρεσία του Επικύρωση πιστοποιητικών EITC/EITCA).

Το κόστος των τελών της Ακαδημίας EITCA και της Πιστοποίησης EITC είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο κόστος του συγκρίσιμου επιπέδου επαγγελματικής πιστοποίησης πληροφορικής στην ΕΕ και διεθνώς λόγω της διαδικτυακής της μορφής. Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την ΕΕ επιβεβαιώνουν επίσημα τις ψηφιακές ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσω των εξετάσεων πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο διεθνώς αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού προτύπου Πιστοποίησης Πληροφορικής που κυκλοφόρησε το 2008. Επιπλέον, λόγω μιας πλήρως διαδικτυακής φόρμας, δεν υπάρχουν έξοδα ταξιδιού/διαμονής που να σχετίζονται με παραδοσιακά, σταθερά προγράμματα πιστοποίησης.

Επιπλέον, ως μέρος της συνεχούς δέσμευσης του Ινστιτούτου EITCI για υποστήριξη της εφαρμογής του Ψηφιακού Θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη (ένα στοιχείο δημόσιας πολιτικής της στρατηγικής Ευρώπη 2020) για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και του πυλώνα ένταξης, χορηγήθηκαν έμμεσες επιδοτήσεις του Ινστιτούτου EITCI στη μείωση των σχετικών τελών των προσφερόμενων προγραμμάτων της EITCA Academy, μειώνοντας περαιτέρω τα οικονομικά εμπόδια για τη βεβαίωση επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής για τους συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί πόροι ελεύθερα διαθέσιμοι μετά την εγγραφή του λογαριασμού EITCA Academy, που επιτρέπουν σε κάποιον να εξοικειωθεί καλύτερα με το μοντέλο της EITCA Academy και να λάβει μια καλύτερα ενημερωμένη απόφαση για τη συμμετοχή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους (μαζί με σχετικές επιδείξεις) μπορείτε να καταχωρήσετε τον δωρεάν λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Εγγραφή στην επάνω δεξιά γωνία αυτού του ιστότοπου.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) είναι ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ΕΕ, το οποίο ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τη σύγκριση της πληρότητας των πιστοποιημένων προσόντων. Ως εκ τούτου, βοηθά στη διαφοροποίηση των επιπέδων προσόντων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προγραμμάτων στην ΕΕ. Η αναφορά ΕΠΕΠ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων, από τη σχολική εκπαίδευση έως την ανάπτυξη ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Αλλάζει την εστίαση στη διαφοροποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από μια τυπική προσέγγιση που βασίζεται σε εισροές μάθησης, όπως τα περιεχόμενα του προγράμματος που μετρώνται σε ώρες και τύπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε προσέγγιση με επίκεντρο τα πιστοποιημένα προσόντα. Με την προώθηση της προσέγγισης που βασίζεται στα προσόντα, το πλαίσιο ΕΠΕΠ υποστηρίζει την επικύρωση των πιστοποιημένων αποτελεσμάτων προσανατολισμένων στις δεξιότητες μεταξύ της επίσημης και της άτυπης εκπαίδευσης, προωθώντας έτσι το παράδειγμα της δια βίου μάθησης, επεκτείνοντας πέρα ​​από τα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών. Το EQF εισάγει 8 επίπεδα αναφοράς για την πληρότητα των πιστοποιημένων προσόντων, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στον ιστότοπο Europass, που διατίθεται στη διεύθυνση https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας EITCA όσον αφορά την πληρότητα των προσόντων που πιστοποιεί μπορεί να αναφέρεται στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιβεβαιώνει την επαγγελματική εξειδίκευση που περιλαμβάνει προηγμένες γνώσεις στο σχετικό πεδίο του προγράμματος EITCA Academy με εξασφάλιση σωστής κατανόησης των θεωρητικών θεμελίων, μαζί με γνώσεις σχετικά με αντίστοιχες πτυχές πρακτικών εφαρμογών. Επιβεβαιώνει επίσης προηγμένες δεξιότητες που επιτρέπουν στους κατόχους Πιστοποιήσεων EITCA να επιλύουν ανεξάρτητα σύνθετα προβλήματα, καθώς και να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα επαγγελματικών εξειδικεύσεων και να καινοτομούν στους αντίστοιχους τομείς τους που αντιστοιχούν στα προγράμματα στα οποία έχουν πιστοποιηθεί. Τα πιστοποιημένα προσόντα EITCA Academy επιτρέπουν επιπλέον τη διαχείριση επαγγελματικές δραστηριότητες στον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων σε επαγγελματικά πλαίσια εφαρμογών πληροφορικής σε σχετικούς τομείς, καθώς και ηγεσία επαρκών δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες συνεργασίας.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης πληροφορικής καθιερώθηκε το 2008 ως επίσημο πρότυπο ανεξάρτητο από τον προμηθευτή για την ευρέως προσβάσιμη, πλήρως διαδικτυακή επίσημη βεβαίωση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων πληροφορικής σε πολλούς τομείς επαγγελματικών εξειδικεύσεων.

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων που βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υποστηρίζει ψηφιακές σταδιοδρομίες παγκοσμίως.

Τα δημοφιλή ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες ή εταιρείες που αναγνωρίζουν αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων είναι πολλά και υπάρχει μια συντομευμένη λίστα που δημοσιεύεται στην ενότητα Πληροφορίες στον ιστότοπο της Ακαδημίας EITCA σχετικά με μεγαλύτερες παγκόσμιες εταιρείες που ανέθεσαν τους υπαλλήλους τους να συμμετάσχουν σε διάφορα EITC/Προγράμματα EITCA στο παρελθόν.

Η ιστορία του πλαισίου υποδεικνύει ορισμένα επιλεγμένα σημαντικά ιστορικά σημεία στην ανάπτυξη του προτύπου.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής που διέπει το πρότυπο είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενεργεί με νομική μορφή της Ένωσης Χωρίς Κέρδος (ASBL) σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ του Βελγικού Δικαίου, παρέχοντας νομική προσωπικότητα σε μη κερδοσκοπικές ενώσεις και ιδρύματα κοινής ωφέλειας.

Το Ινστιτούτο EITCI είναι αφοσιωμένο στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας και στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη και τη διάδοση του ευρωπαϊκού προτύπου Πιστοποίησης Πληροφορικής, αυξάνοντας την προσβασιμότητα στην επαγγελματική πιστοποίηση πληροφορικής μεταξύ ατόμων στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Εκτελεί την αποστολή της για περισσότερα από 14 χρόνια και έχει καθιερώσει ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων ανεξάρτητα από τον προμηθευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το EITCI συγκεντρώνει επί του παρόντος πάνω από 3000 μέλη στην ΕΕ και στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας δικτυοκεντρικής συνεργασίας, με επίκεντρο την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Πιστοποίησης Πληροφορικής, καθώς και την τυποποίηση αναφοράς αναδυόμενων τεχνολογιών πληροφορικής σε συνεργασία με πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς καθορισμού προτύπων και για την υποστήριξη του προγράμματος H2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αν και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη διάδοση του πλαισίου πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Πληροφορικής, δραστηριοποιείται επίσης στην τεχνική τυποποίηση και την πιστοποίηση τεχνολογίας σε αναδυόμενους τομείς πληροφορικής, όπως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς κρίσιμης σημασίας (π.χ. Έξυπνη ενέργεια υποβοηθούμενη από AI, βλ. https://eitci.org/technology-πιστοποίηση/σεγ) ή στην προηγμένη κβαντική τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (βλ. https://eitci.org/technology-πιστοποίηση/qsg).

Πώς λειτουργείσε 3 απλά βήματα

(αφού επιλέξετε το EITCA Academy ή μια επιλεγμένη σειρά πιστοποιητικών EITC από τον πλήρη κατάλογο EITCA/EITC)

Μάθετε και εξασκηθείτε

Ακολουθήστε διαδικτυακές ολοκληρωμένες διδακτικές προετοιμασίες για τις εξετάσεις. Δεν υπάρχουν ώρες διδασκαλίας, μελετάτε όταν μπορείτε.

Αποκτήστε πιστοποίηση IT

Λάβετε μέρος σε διαδικτυακές εξετάσεις για να αποκτήσετε πιστοποιητικό EITC. Περάστε όλα στην EITCA Academy και σας απονέμεται πιστοποιητικό EITCA.

Ξεκινήστε την καριέρα σας

Τα πιστοποιητικά EITC/EITCA που βασίζονται στην ΕΕ με λεπτομερή συμπληρώματα αποτελούν επίσημη βεβαίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων πληροφορικής.

Η διαδικασία πιστοποίησης (πλήρως online) υλοποιείται στα αγγλικά, ωστόσο υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πρόσθετες μεταφράσεις αναφοράς με τη βοήθεια AI για όλα τα αναφερόμενα διδακτικά υλικά και εξετάσεις, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στη διεπαφή των πλατφορμών.

Όλες οι υπηρεσίες επικοινωνίας και υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της απεριόριστης πρόσβασης σε διαδικτυακές διδακτικές συμβουλές με σχετικούς εμπειρογνώμονες) παρέχονται επίσης στα αγγλικά, ωστόσο και πάλι με εργαλεία που επιτρέπουν αυτόματες μεταφράσεις με τη βοήθεια AI για τους συμμετέχοντες.

Κάθε εξέταση EITC περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (πολλαπλής απάντησης) και έχει χρονικό περιορισμό 15 λεπτών.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η βαθμολογία επιτυχίας στις εξετάσεις EITC είναι το 60% των σωστά απαντημένων ερωτήσεων από 15 τυχαιοποιημένες ερωτήσεις κλειστής εξέτασης πολλαπλής επιλογής.

Η ατομική ερώτηση εξέτασης θεωρείται ότι απαντήθηκε σωστά μόνο όταν σημειωθούν όλες οι σωστές απαντήσεις της, ενώ όλες οι λανθασμένες απαντήσεις παραμένουν ασήμαντες. Εάν, για παράδειγμα, σημειωθεί μόνο μία σωστή απάντηση και οι υπόλοιπες σωστές απαντήσεις μείνουν χωρίς επισήμανση ή σημειωθούν και κάποιες άλλες λανθασμένες απαντήσεις, τότε η σχετική ερώτηση θεωρείται ότι δεν απαντήθηκε σωστά.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην προσπάθεια εξέτασης, ο συμμετέχων θα μπορεί να ζητήσει πρόσθετες προσπάθειες (μπορεί επίσης να ζητήσει επαναλήψεις εξετάσεων για να βελτιώσει τη βαθμολογία που πέτυχε, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια εξέτασης με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα αποθηκεύεται πάντα). Κάποιος μπορεί να ζητήσει επιπλέον επαναλήψεις από το Κέντρο Πιστοποίησης.

Με τη δέσμευση, οι συμμετέχοντες στην εξέταση επιβεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται με τους Όρους & Προϋποθέσεις, τους οποίους έχουν αποδεχθεί κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της παραγγελίας πιστοποίησης. Δεν υπάρχει όριο πρόσθετων επαναληπτικών εξετάσεων και ότι χορηγούνται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις. Επίσης, δεν υπάρχει χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Όλες οι διαδικασίες πιστοποίησης εντός των προγραμμάτων EITC/EITCA μαζί με όλες τις εξετάσεις σε προγράμματα EITC διεξάγονται πλήρως εξ αποστάσεως online εντός λύσεων δικτύωσης σε αποκλειστικές πλατφόρμες σε ασύγχρονη λειτουργία.

Χάρη στην ευέλικτα οργανωμένη ασύγχρονη διδακτική διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης μαζί με όλες τις διαδικτυακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται ασύγχρονα διαδικτυακά (επιτρέποντας τη μέγιστη ευελιξία στο χρόνο με τον συμμετέχοντα να οργανώνει μόνος του τις δραστηριότητες μάθησης και εξέτασης προσεγγίζοντας τις δραστηριότητες του/της), η φυσική παρουσία του συμμετέχοντος δεν είναι απαραίτητο, επομένως πολλά εμπόδια πρόσβασης είτε μειώνονται είτε εξαλείφονται (π.χ. γεωγραφικής, υλικοτεχνικής, οικονομικής φύσης).

Ένας συμμετέχων έχει ατομική, απεριόριστη πρόσβαση στην πλατφόρμα πιστοποίησης, παρέχοντας μια καλά σχεδιασμένη, βήμα προς βήμα, διδακτική διαδικασία υπό την επίβλεψη του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου EITCI, με σχετικό ηλεκτρονικό υλικό (συμπεριλαμβανομένου ανοιχτή πρόσβαση): διαλέξεις (σε μορφή πολυμέσων και κειμένου μαζί με εικονογραφήσεις, κινούμενα σχέδια, φωτογραφίες ή βίντεο που αναφέρονται και διατίθενται απευθείας από την πλατφόρμα) με προσθήκη σεμιναρίων, εργαστηρίων (συμπεριλαμβανομένης και εκπαιδευτικής δοκιμαστικής πρόσβασης στο λογισμικό, καθώς και σχετικές διαδραστικές εφαρμογές) και απεριόριστες εξ αποστάσεως διδακτικές διαβουλεύσεις.

Το διαδικτυακό διδακτικό υλικό για κάθε πρόγραμμα Πιστοποίησης EITC κάλυπτε πλήρως το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών και ολοκληρώθηκε με εξ αποστάσεως εξέταση EITC (του χαρακτηριστικού κλειστού τεστ, συμπεριλαμβανομένων 15 τυχαίων κλειστών ερωτήσεων τεστ πολλαπλής επιλογής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών EITC).

Αυτό το εξ αποστάσεως τεστ πραγματοποιείται από τον συμμετέχοντα εντός της πλατφόρμας πιστοποίησης (όπου ο συμμετέχων μπορεί να πραγματοποιήσει διαδικτυακά το διαδραστικό τεστ που υλοποιεί τυχαία επιλογή ερωτήσεων δοκιμής, έχοντας τη δυνατότητα να επιστρέψει σε απαντημένες ή αναπάντητες ερωτήσεις εντός χρονικού περιορισμού 45 λεπτών). Η βαθμολογία επιτυχίας της εξέτασης EITC είναι 60% θετικές απαντήσεις, αλλά η αποτυχία επίτευξης αυτού του ορίου δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να επαναλάβει την εξέταση χωρίς πρόσθετες χρεώσεις (σε κάθε προσπάθεια εξέτασης υπάρχει διαθέσιμη μία δωρεάν επανάληψη είτε για να περάσει το τεστ είτε να βελτιώσει τη βαθμολογία επιτυχίας του, μετά την οποία περαιτέρω οι επαναλήψεις εξετάσεων απαιτούν την ενεργοποίηση της αίτησης στη διοίκηση, αλλά παραμένουν χωρίς πρόσθετη χρέωση). Η ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων EITC που συνιστούν τη σχετική Πιστοποίηση Ακαδημίας EITCA (με υποκατάστατα προγράμματα EITC) έχει ως αποτέλεσμα επίσης την έκδοση στον συμμετέχοντα της αντίστοιχης Πιστοποίησης EITCA Academy (δεν υπάρχουν πρόσθετες εξετάσεις EITCA και οι πιστοποιήσεις EITCA εκδίδονται με βάση την απόκτηση όλων σχετικές πιστοποιήσεις EITC που αποτελούν το EITC).

Όλες οι διαδικασίες εφαρμόζονται πλήρως εξ αποστάσεως στις Βρυξέλλες και τα Πιστοποιητικά εκδίδονται σε ψηφιακά ασφαλή και επαληθεύσιμη μορφή στους συμμετέχοντες.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας πιστοποίησης επιτρέπει τη λεπτομερή ανάλυση της διαδικασίας μάθησης και πιστοποίησης κάθε συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων πλήρων στατιστικών στοιχείων για όλες τις δραστηριότητες εντός της πλατφόρμας πιστοποίησης που επιτρέπουν τη δημιουργία αναφορών δραστηριοτήτων, καθώς και την αυτόματη αναγνώριση και υποστήριξη των συμμετεχόντων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διδακτική υλικά και εξετάσεις. Μια διεξοδική ανάλυση της δραστηριότητας στη διδακτική διαδικασία επιτρέπει μια εξατομικευμένη υποστηρικτική προσέγγιση σε αναγνωρισμένους συμμετέχοντες εάν αυτό είναι απαραίτητο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες για να τεκμηριώσουν επίσημα τις μαθησιακές τους δραστηριότητες σε τρίτους ή για τη δική τους ανάλυση και σχεδιασμό (ιδιαίτερα χρήσιμο για τα ιδρύματα και τις εταιρείες που εκπροσωπούν το προσωπικό τους για την πιστοποίηση).

Η πλατφόρμα πιστοποίησης υποστηρίζεται συνεχώς τόσο διοικητικά όσο και τεχνικά. Η διαχείριση περιλαμβάνει τεχνική διαχείριση και συνολικό έλεγχο της λειτουργίας της πλατφόρμας. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει υποστήριξη χρηστών με ειδικό γραφείο υποστήριξης και επίλυση προβλημάτων συντήρησης που σχετίζονται με υποσυστήματα ασφαλείας, αρχειοθέτηση δεδομένων, βάσεις δεδομένων και λειτουργίες πλατφόρμας ενημέρωσης (ενέργειες που πραγματοποιούνται συνεχώς από το εξειδικευμένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό).

Τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης ΤΠ ενημερώνονται σε τακτική βάση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Πιστοποίησης Πληροφορικής δεν είναι υπηρεσία εκπαίδευσης αλλά υπηρεσία πιστοποίησης δεξιοτήτων (ή πιστοποίησης γνώσεων). Η υπηρεσία αφορά την επικύρωση δεξιοτήτων και γνώσεων (προσόντα) και την παροχή επαληθεύσιμης επίσημης βεβαίωσης αυτών των προσόντων με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Πληροφορικής, η οποία περιλαμβάνει μεμονωμένες Πιστοποιήσεις EITC και ολοκληρωμένη εξειδίκευση που πιστοποιεί τις Πιστοποιήσεις της Ακαδημίας EITCA. Αυτές οι πιστοποιήσεις χορηγούνται με την επιτυχία των αντίστοιχων διαδικασιών εξέτασης και ισχύουν για την επαλήθευση από τρίτους για την υποστήριξη τεκμηρίωσης των επαγγελματικών ψηφιακών προσόντων των συμμετεχόντων. Η υπηρεσία μας συνίσταται στην εφαρμογή της πλήρως διαδικτυακής διαδικασίας πιστοποίησης που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε σε πολλούς τομείς της εφαρμοσμένης πληροφορικής, πρωτοπορώντας σε αυτήν την προσέγγιση με τρόπο ανεξάρτητο από τον προμηθευτή και με διαδικτυακή μεθοδολογία. Οι περισσότεροι άλλοι πάροχοι ψηφιακής πιστοποίησης έχουν υιοθετήσει παρόμοια μοντέλα λειτουργίας μόνο μερικά τελευταία χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Πληροφορικής πιστοποιεί τις ψηφιακές δεξιότητες ανάλογα με τα αναλυτικά του προγράμματα, όπως ορίζονται στους ιστότοπους των προγραμμάτων πιστοποίησης με αναφορά σε διδακτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένου διδακτικού υλικού ανοιχτής πρόσβασης), το οποίο παρέχεται για να καλύψει πλήρως τα απαιτούμενα διδακτικά προγράμματα σπουδών πιστοποίησης για τις αντίστοιχες εξετάσεις (παρόλο που δεν αποτελεί μέρος της υπηρεσίας πιστοποίησης EITCI η παροχή εκπαίδευσης, καθώς η βασική υπηρεσία πιστοποίησης είναι η δοκιμή, η επαλήθευση και η βεβαίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, το διδακτικό υλικό αναφέρεται λεπτομερώς ελεύθερα και ανοιχτά και καλύπτει το πλήρες φάσμα όλων των EITC Τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων προγραμμάτων πιστοποίησης αναφέρονται επιπλέον για διευκόλυνση των συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς εκπαιδευτικούς πόρους ή υπηρεσίες κατάρτισης).

Από το 2008 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής υποστηρίζει την ανοιχτή πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για τις ψηφιακές τεχνολογίες. Από τη συμμετοχή στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ έργα δημιουργίας και δωρεάν διάδοσης εκπαιδευτικού υλικού ανοιχτής πρόσβασης, μέσω της συνεργασίας με μεμονωμένους ειδικούς, της δημοσίευσης διδακτικού υλικού σε μορφή ανοιχτής πρόσβασης, το EITCI έχει συμβάλει στη διάδοση ελεύθερης και ανοιχτής πρόσβασης ευρείας κλίμακας εκπαιδευτικό υλικό στις ψηφιακές τεχνολογίες, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα ως διδακτικό υλικό αναφοράς που καλύπτουν σχετικά προγράμματα σπουδών προγραμμάτων πιστοποίησης.

Τα προγράμματα σπουδών για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση πληροφορικής αναπτύσσονται, ενημερώνονται και γίνονται αποδεκτά από τις σχετικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων EITCI σε σχετικούς τομείς εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των επαγγελματιών. Το EITCI παρέχει επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα πιστοποίησής του απεριόριστες ηλεκτρονικές συμβουλές από ειδικούς του τομέα που απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα σπουδών πιστοποίησης, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για τη διεξαγωγή σχετικών εξετάσεων πιστοποίησης.

Από το 2008 το Ινστιτούτο EITCI έχει εκδώσει εκατοντάδες χιλιάδες Πιστοποιητικά EITC και EITCA παγκοσμίως (καθώς και σχεδόν 1 εκατομμύριο ψηφιακά πιστοποιητικά) επιτυγχάνοντας έναν αριθμό περισσότερων από 1 εκατομμύριο ατόμων από 40+ χώρες που είχαν εξοικειωθεί με το πρότυπο κάλυψης EITC/EITCA ψηφιακός αλφαβητισμός και βασικές δεξιότητες, εξειδικευμένοι τομείς της εφαρμοσμένης επιστήμης υπολογιστών για επαγγελματίες πληροφορικής, βασικός έως προχωρημένος σχεδιασμός γραφικών υπολογιστών, καθώς και προγράμματα ψηφιοποίησης δημόσιας διοίκησης (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού μεταξύ κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων (ειδικά ατόμων που ζουν με αναπηρίες).

Η βασική διαφορά είναι ότι η πιστοποίηση EITCA Academy διαμορφώνεται από μια συγκεκριμένη ομάδα πιστοποιητικών EITC (συνήθως 10 έως 12). Μόνο με την απόκτηση όλων αυτών των υποκατάστατων πιστοποιήσεων EITC στον συμμετέχοντα θα εκδοθεί επίσης μια αποκλειστική πιστοποίηση EITCA η οποία πιστοποιεί την εξειδίκευση σε σχετικό πεδίο (η απόκτηση της πιστοποίησης EITCA Academy δεν απαιτεί επιπλέον εξέταση, απαιτεί την επιτυχία εξετάσεων σε όλους τους υποκαταστάτες EITC Certifications) .

Είναι δυνατόν να ακολουθήσετε την πιστοποίηση EITCA Academy αποκτώντας μεμονωμένες πιστοποιήσεις EITC σε ξεχωριστή εγγραφή για κάθε πρόγραμμα EITC (ένα προς ένα), αλλά είναι επίσης δυνατό να εγγραφείτε απευθείας στην Ακαδημία EITCA με πρόσβαση σε ολόκληρη την ομάδα πιστοποίησης EITC εντός της επιλεγμένης Ακαδημίας EITCA. Αυτό παρέχει στους συμμετέχοντες την επιδοτούμενη πρόσβαση στο Ινστιτούτο EITCI που παρέχεται με σημαντικά μειωμένη χρέωση EITCA Academy, διαθέσιμη παγκοσμίως για την προώθηση υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένης διάδοσης δεξιοτήτων πληροφορικής.

Ο συμμετέχων μπορεί να επιλέξει μεταξύ της υλοποίησης της πλήρους Ακαδημίας EITCA (ομαδοποίηση σχετικών προγραμμάτων EITC) και της υλοποίησης ενός ενιαίου προγράμματος EITC (ή μιας συγκεκριμένης επιλογής προγραμμάτων EITC).

Κάθε πρόγραμμα πιστοποίησης EITC αναφέρεται σε πρόγραμμα σπουδών 15 ωρών εκμάθησης περιεχομένου που τελειώνει με εξετάσεις για τη σχετική πιστοποίηση EITC. Η ολοκλήρωση του προγράμματος EITC μπορεί να επιτευχθεί κατά μέσο όρο σε μία έως δύο ημέρες, ωστόσο δεν υπάρχουν χρονικές απαιτήσεις και ένας συμμετέχων μπορεί να προγραμματίσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για διδακτικές και προετοιμασίες εξετάσεων εάν χρειαστεί (για παράδειγμα μια εβδομάδα ή 2 εβδομάδες δαπανώντας για μάθηση αντίστοιχα μία ώρα ή 2 ώρες ημερησίως). Εάν ο συμμετέχων έχει ήδη γνώσεις και ικανότητες που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα σπουδών EITC Certification, ο συμμετέχων μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στην εξέταση και έτσι να αποκτήσει αμέσως τη σχετική πιστοποίηση EIC.

Κάθε Ακαδημία EITCA αποτελείται από 10-12 EITC Πιστοποιήσεις συνολικά που αποτελούν περιεχόμενο προγράμματος 150-180 ωρών μάθησης. Σε γενικές γραμμές, με την υπόθεση ότι η μάθηση πραγματοποιείται σε εργάσιμες εβδομάδες, είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα EITCA Academy σε λιγότερο από ένα μήνα (κάθε εργάσιμη εβδομάδα ημερησίως μάθηση). Ένα άλλο χρονοδιάγραμμα αναφοράς είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (συνήθως 5 μήνες) όταν ένας συμμετέχων είναι σε θέση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος EITCA Πιστοποίηση μαθαίνοντας μόνο μία ημέρα την εβδομάδα.

Οι ώρες μάθησης αναφοράς του περιεχομένου του προγράμματος που αναφέρονται παραπάνω καθορίζουν ένα ουσιαστικό μέτρο της πληρότητας του προγράμματος πιστοποίησης με βάση τα πρότυπα των ακαδημαϊκών ωρών σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη εκπαιδευτική συμπεριφορά από τον συμμετέχοντα θα διαρκούσε κατά μέσο όρο 150-180 ώρες, εάν διεξήχθη σε στάσιμη μορφή. Εξαρτάται επίσης από το χαρακτηριστικό κάθε συμμετέχοντα στην προετοιμασία και τις μαθησιακές ικανότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε γρηγορότερο ή βραδύτερο ρυθμό μάθησης και προετοιμασίας ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Λόγω του γεγονότος ότι η εκπαίδευση διεξάγεται σε ασύγχρονη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, ο πραγματικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τις ατομικές δεξιότητες κάθε συμμετέχοντος και μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί (το χρονικό πλαίσιο της μάθησης και της προετοιμασίας για την πιστοποίηση προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του οι συμμετέχοντες).

Ναί. Τόσο στο πρόγραμμα πιστοποίησης EITC όσο και στο EITCA Academy η διδακτική διαδικασία μάθησης και προετοιμασίας περιλαμβάνει απεριόριστες απομακρυσμένες διαβουλεύσεις με το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό από σχετικό τομέα πληροφορικής. Εάν προκύψουν δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών από το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και στην υποστηρικτική διδακτική συγκατάθεση και υλικό ή στην εκτέλεση εργασιών, ή εάν ένας συμμετέχων έχει ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του διδακτικού προσωπικού από μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και συμβουλευτικών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων. Η διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω ειδικής διεπαφής στην πλατφόρμα πιστοποίησης και ηλεκτρονικής μάθησης ή μέσω email. Οι φόρμες και οι οδηγίες για την επικοινωνία και το ερώτημα του διδακτικού προσωπικού διαβούλευσης βρίσκονται απευθείας στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης πιστοποίησης.

Η τρέχουσα επιλογή των διαθέσιμων πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Ινστιτούτο EITCI περιλαμβάνει πάνω από 70 πιστοποιήσεις EITC και 7 πιστοποιήσεις EITCA Academy.

Λόγω του περιορισμένου λειτουργικού δυναμικού της διδακτικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των μηνιαίων εκδοθεισών EITC/EITCA Πιστοποιήσεων, ορισμένα προγράμματα πιστοποίησης ενδέχεται να υπόκεινται σε προσωρινές θέσεις μη διαθεσιμότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα προγράμματα πιστοποίησης χωρίς διαθέσιμες θέσεις μπορούν να κρατηθούν από συμμετέχοντες, οι οποίοι θα ενημερωθούν όταν οι θέσεις είναι και πάλι διαθέσιμες και θα τους δοθεί πρόσβαση στα σχετικά προγράμματα με βάση την πρώτη σειρά, με την πρώτη εξυπηρέτηση.

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να επαναλάβετε και τις δύο αποτυχημένες ή επιτυχημένες EITC εξετάσεις για τη βελτίωση της βαθμολογίας επιτυχίας. Σε κάθε προσπάθεια εξέτασης υπάρχει μια δωρεάν επαναληπτική ανάληψη για να περάσει το τεστ ή να βελτιώσει τη βαθμολογία επιτυχίας του, μετά την οποία οι περαιτέρω επαναλήψεις εξετάσεων απαιτούν την ενεργοποίηση της αίτησης από τη διοίκηση, αλλά παραμένουν χωρίς επιπλέον χρέωση. Ο συμμετέχων μπορεί να επαναλάβει μια επιτυχημένη δοκιμή για να βελτιώσει τη βαθμολογία για καλύτερη παρουσίαση στην Πιστοποίηση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν εξετάσεις της EITCA Academy (οι εξετάσεις ανατίθενται μόνο σε προγράμματα EITC και περνούν κάθε ένα από τα αποτελέσματα με έκδοση πιστοποιητικού EITC, ενώ η πιστοποίηση EITCA Academy εκδίδεται μόνο για την επιτυχία μιας σχετικής ομάδας όλων των συστατικών Εξέταση EITC σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα EITCA Academy). Οι βαθμολογίες που παρουσιάζονται στην EITCA Academy Certification είναι οι βαθμολογίες όλων των EITC Πιστοποιήσεων που περιλαμβάνουν δεδομένη EITCA Academy.

Ναί. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning με όλο το διδακτικό υλικό και τους πόρους σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών στα σχετικά προγράμματα πιστοποίησης EITC/EITCA Academy, επίσης μετά την ολοκλήρωση της μάθησης και τις προετοιμασίες, καθώς και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την απόκτηση των Πιστοποιητικών τους. Η πρόσβαση θα είναι αόριστη δυνατή από τους λογαριασμούς των συμμετεχόντων στην EITCA Academy.

Ναι, τόσο το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης πληροφορικής όσο και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής που αναπτύσσει αυτό το πλαίσιο συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα ISO/IEC 17024 για φορείς που εκμεταλλεύονται την πιστοποίηση προσώπων. Ειδικότερα, η EITCI δεν παρέχει εμπορικά μαθήματα ή υπηρεσίες κατάρτισης σε σχέση με τα προγράμματα πιστοποίησης EITC και EITCA, τηρώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024 για φορείς που εκμεταλλεύονται την πιστοποίηση προσώπων που διαχωρίζουν την εμπορική προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών και μαθημάτων από την πιστοποίηση υπηρεσίες που οφείλονται σε πιθανές προκαταλήψεις και ανισότητες σε περίπτωση που ένας οργανισμός πιστοποίησης θα εμπορευματοποιούσε εκπαίδευση ή μαθήματα για τις απαιτήσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων που ορίζει. Όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα Πιστοποίησης Πληροφορικής υλοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα Όροι και Προϋποθέσεις. Ειδικότερα, όλα τα προγράμματα πιστοποίησης EITC/EITCA διαθέτουν λεπτομερή προγράμματα σπουδών και υπηρεσίες επί πληρωμή εξετάσεων πιστοποίησης. Σε όλα τα προγράμματα πιστοποίησής του, το Ινστιτούτο EITCI παρέχει επιπλέον το ιδιόκτητο διδακτικό υλικό αυτομάθησης στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης, καθώς και μερικές εξετάσεις αυτοαξιολόγησης για την πιστοποίηση των προγραμμάτων βήμα προς βήμα, μαζί με απεριόριστες διαδικτυακές διδακτικές συμβούλους που απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις του Προγράμματα Συμμετέχοντες ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών πιστοποίησης για την υποστήριξη της προετοιμασίας τους για τη διεξαγωγή αντίστοιχων εξετάσεων πιστοποίησης, που αποτελούν τις επί πληρωμή υπηρεσίες των προσφερόμενων προγραμμάτων πιστοποίησης. Τα προγράμματα μπορούν επίσης να αναφέρουν δωρεάν προγράμματα σπουδών που καλύπτουν υποστηρικτικό υλικό σε διάφορες μορφές ως διδακτικά βοηθήματα για τους συμμετέχοντες, τα οποία ωστόσο δεν είναι εμπορικές και επί πληρωμή υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024, όπως ορίζεται στην §9 των Όρων και Προϋποθέσεις. Τέτοιο δωρεάν υλικό αναφοράς μπορεί να περιλαμβάνει βιβλία ανοιχτής πρόσβασης, διαδικτυακά σεμινάρια και βίντεο, όλα κοινή χρήση ανοιχτών αδειών χρήσης για να μπορέσετε να προετοιμαστείτε καλύτερα για τις διαδικασίες πιστοποίησης που εφαρμόζει το Ινστιτούτο EITCI στο πλαίσιο των προγραμμάτων πιστοποίησης EITC/EITCA, αλλά δεν αποτελούν μέρος μιας εμπορικής προσφοράς υπηρεσιών πιστοποίησης και δεν αποτελούν υπηρεσία επί πληρωμή. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης επί πληρωμή που παρέχονται στο πλαίσιο EITC/EITCA περιλαμβάνουν διαδικτυακές διαδικασίες πιστοποίησης, δηλαδή εξετάσεις προγραμμάτων πιστοποίησης, έκδοση σχετικών πιστοποιητικών σε συμμετέχοντες που έχουν περάσει επιτυχώς αντίστοιχες εξετάσεις, επεξεργασία δεδομένων πιστοποίησης και επικύρωση μέσω διαδικτύου από τρίτους, καθώς και υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα πιστοποίησης EITC/EITCA. Η φύση και το εύρος της υπηρεσίας πιστοποίησης καθορίζεται πλήρως στις ιστοσελίδες των συγκεκριμένων προγραμμάτων πιστοποίησης, καθώς και στις Όροι και Προϋποθέσεις, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης κατά την εγγραφή του προγράμματος(ων) πιστοποίησης. Το EITCI παρέχει επίσης μια πολιτική επιστροφής χρημάτων άνευ όρων 30 ημερών τόσο για τα προγράμματα πιστοποίησης EITC όσο και για τα προγράμματα πιστοποίησης EITCA, επεκτείνοντας τις διατάξεις των κανονισμών για την προστασία των καταναλωτών που εφαρμόζουν την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών, έτσι ώστε όλα τα άτομα που δεν είναι ικανοποιημένα με τις υπηρεσίες πιστοποίησης μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για ακύρωση των εγγραφών τους στα προγράμματα πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση EITC/EITCA είναι ένα ευρωπαϊκό διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης που τυποποιεί τα πλαίσια πιστοποίησης ικανοτήτων στη βιομηχανία τεχνολογιών πληροφοριών. Δεν έχει επίσημη ισοδυναμία με κανένα από τα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος που σχετίζεται με τα περιεκτικά προγράμματα σπουδών της EITCA Academy, είναι η πολυπλοκότητα και η επακόλουθη βεβαίωση επαγγελματικής εξειδίκευσης του κατόχου πιστοποίησης, μπορεί να συγκριθεί καλύτερα με τις διαπιστευμένες μεταπτυχιακές σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο. φόρτο εργασίας και τα πιστοποιημένα επίπεδα ικανοτήτων. Από την άλλη πλευρά, η πιστοποίηση EITCA Academy μαζί με τις πιστοποιήσεις EITC δεν είναι ισοδύναμες με επαγγελματικές πιστοποιήσεις πληροφορικής που εκδίδονται από διαφορετικούς προμηθευτές πληροφορικής (όπως Microsoft, Google, Adobe κ.λπ.), ότι είναι ανεξάρτητοι από τους προμηθευτές και εστιάζοντας έτσι στην πραγματική αξία πιστοποιημένες ικανότητες, και όχι ως μέρος της στρατηγικής του ανταγωνισμού προϊόντων και του μάρκετινγκ μεταξύ των πωλητών πληροφορικής. Ωστόσο, αυτό που έχουν κοινό Πιστοποιήσεις EITC/EITCA με τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις IT που έχουν εκδοθεί από τον προμηθευτή είναι ότι εστιάζουν επίσης σε πρακτικές πτυχές και την εφαρμογή των πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τι σημαίνει στην πράξη;

Το EITCA Academy Certification δεν είναι επίσημο μεταπτυχιακό δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, αλλά διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ικανοτήτων της βιομηχανίας πληροφορικής, το οποίο ωστόσο είναι ανεξάρτητο από πωλητή και διέπεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών, ανεξάρτητο προμηθευτή μη κερδοσκοπικό αρχή πιστοποίησης ή οργανισμός πιστοποίησης. Μέσα στο πρόγραμμα EITC/EITCA Academy, ο κάτοχος της πιστοποίησης δεν αποκτά μεταπτυχιακό δίπλωμα εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο ή πιστοποίηση προμηθευτή πληροφορικής, αλλά είναι διεθνές και εκδίδεται στις Βρυξέλλες, ΕΕ, πιστοποίηση επίσημων ικανοτήτων σχετικών με τη βιομηχανία των τεχνολογιών πληροφοριών, με το φάσμα πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων ισοδύναμη με τις μεταπτυχιακές σπουδές όσον αφορά την πληρότητα (ξεκινώντας από 150 ώρες πληρότητα προγράμματος αναφοράς) και μια σειρά από τοπικούς προμηθευτές πληροφορικής που εξέδωσαν πιστοποιήσεις. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας για την ανάληψη της Ακαδημίας EITCA (ή οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος πιστοποίησης EITC) και δεν απαιτούνται προηγούμενες προϋποθέσεις (π.χ. ένα πτυχίο πτυχίου που έχει επιτευχθεί στις προπτυχιακές σπουδές απαιτείται γενικά για την πραγματοποίηση περαιτέρω μεταπτυχιακών σπουδών στην ακαδημαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι όχι προϋπόθεση για τη συμμετοχή της EITCA Academy).

Η πιστοποίηση EITCA Academy επιτρέπει μόνο στον κάτοχό του να αποδείξει επαγγελματικά την απόδειξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που διαθέτει για να εργαστεί στον τομέα της πιστοποιημένης κατοχής. Ενώ οι εργοδότες απαιτούν γενικά δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο δεδομένο πεδίο της επαγγελματικής εξειδίκευσης, γενικά χαιρετίζουν πολύ θετικά πρόσθετες συνολικές βεβαιώσεις δεξιοτήτων, ειδικά στον τομέα της πληροφορικής, είτε είναι το κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης του υποψηφίου είτε όχι. Εάν η βεβαίωση ικανοτήτων είναι σε επίπεδο πληρότητας συγκρίσιμη με το επίσημο ακαδημαϊκό δίπλωμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί από τον εργοδότη επαρκές υποκατάστατο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη θέματα που σχετίζονται με το κόστος σπουδών στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μια δεδομένη χώρα). Σε άλλες περιπτώσεις, θα είναι η κατάλληλη συμπλήρωση του διπλώματος πανεπιστημίου τυπικής εκπαίδευσης που θα αποδεικνύει τη διεθνή δραστηριότητα των υποψηφίων στην αυτο-ανάπτυξη και θα τον αφήσει στην άκρη ανταγωνιστικές αιτήσεις χωρίς παρόμοιες πιστοποιήσεις ικανοτήτων. Οι εργοδότες συνήθως εκτιμούν ιδιαίτερα κίνητρα από την πλευρά του υποψηφίου όσον αφορά την αυτο-ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την εμπειρία και ως εκ τούτου θα αναγνωρίσουν τη διεθνή πιστοποίηση της EITCA Academy υπέρ του υποψηφίου. Η περίληψη της πιστοποίησης της EITCA Academy μπορεί να αντιμετωπιστεί καλά ως τρόπος συμπλήρωσης του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού διπλώματος σε εθνικό επίπεδο με πιο εξειδικευμένη, επαγγελματική πιστοποίηση με βάση την ΕΕ στον κλάδο της πληροφορικής. Σίγουρα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό του κατόχου του πιστοποιητικού, αποδεικνύοντας τη διεθνή του δραστηριότητα στην ανάπτυξη προσόντων. Ακόμη και με εξειδικευμένο δίπλωμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, το σχετικό Πιστοποιητικό της Ακαδημίας EITCA θα αποδειχθεί ένα πολύτιμο πλεονέκτημα στο βιογραφικό και θα αυξήσει τις προοπτικές απασχόλησης όχι μόνο επιβεβαιώνοντας επίσημα τα προσόντα και τις ικανότητες πληροφορικής αλλά και αποδεικνύοντας την ικανότητα του υποψηφίου να συνεχίσει επιτυχώς την εκπαίδευσή του και αυτο-ανάπτυξη με την απόκτηση πιστοποίησης ανεξάρτητης από τον προμηθευτή, σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρισμένου κλάδου πληροφορικής με βάση την ΕΕ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια, η ΕΕ εργάζεται προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, ο κύριος μέσος όρος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η τυποποίηση σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ορισμένες άλλες χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται σε προσόντα και να χωρίζεται σε τρεις κύριους κύκλους: τον 3ο κύκλο προσόντων (ανεπίσημα αναφέρεται ως προπτυχιακό) σπουδές, συνήθως τελείως με το πτυχίο), ο 1ος κύκλος (ανεπίσημα αναφέρεται ως μεταπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, συνήθως τελείωσε με μεταπτυχιακό) και ο 2ος κύκλος, οι διδακτορικές σπουδές (συνήθως περιελάμβαναν όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και τη δική τους έρευνα που ολοκληρώθηκε με το διδακτορικό). Επιπρόσθετα στα παραπάνω, η Διαδικασία της Μπολόνια εισήγαγε το σύστημα πιστώσεων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) που εισάγει μια μέτρηση μονάδων (ή μονάδων ECTS) που έχουν ανατεθεί σε μαθήματα, συνήθως με 3 ECTS σε 1 έως 15 ώρες στάσιμου διδακτικό πρόγραμμα. Οι μονάδες ECTS χρησιμεύουν ως αναφορά για τη σύγκριση της πολυπλοκότητας των μαθημάτων σε διαφορετικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με συμφωνίες μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων για την αναγνώριση των μαθημάτων που ολοκληρώθηκαν σε διαφορετικά ιδρύματα βάσει των μονάδων ECTS που υποστηρίζουν τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών της ΕΕ και σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Συγκρίνοντας την πολυπλοκότητα και το περιεχόμενο του προγράμματος, η Ακαδημία EITCA μπορεί να συγκριθεί καλύτερα με το μεταπτυχιακό επίπεδο (2ος κύκλος) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και αν δεν είναι επίσημα διαπιστευμένο ως τέτοιο από τη διοίκηση σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι είναι διεθνές πρότυπο. Οι ικανότητες που επιτυγχάνονται με την ολοκλήρωση της Ακαδημίας EITCA, όπως επιβεβαιώνεται από την Πιστοποίηση EITCA, είναι απόλυτα ικανοποιητικές από την άποψη της πληρότητάς τους για το μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα, με τη διαφορά ότι η πιστοποίηση της Ακαδημίας EITCA δεν είναι έγγραφο που εκδίδεται σε εθνικό επίπεδο αλλά διεθνές και είναι επικεντρώθηκε σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της πληροφορικής και όχι σε ολόκληρη την πειθαρχία. Αυτή η πιο εξειδικευμένη εστίαση της πιστοποίησης EITCA Academy μπορεί να είναι πλεονεκτική και σε σύγκριση με τα μεταπτυχιακά διπλώματα για επαγγελματική σταδιοδρομία που σχετίζεται με την πληροφορική. Συνήθως το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται ευρύτερα (π.χ. Επιστήμη Υπολογιστών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Μαθηματικά κ.λπ.) από το EITCA Academy που περιλαμβάνει έναν από τους συγκεκριμένους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφοριών (π.χ. Ασφάλεια Πληροφοριών, Επιχειρήσεις Πληροφορικής, Γραφικά Υπολογιστών κ.λπ.) .). Οι μεταπτυχιακές μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν από 1500 έως 3000 ώρες προγράμματος που αναφέρονται από 60 έως 120 ECTS αντίστοιχα (ένα τυπικό ακαδημαϊκό έτος συνήθως αποτελείται από 1500 ώρες). Η Ακαδημία EITCA περιλαμβάνει ένα διδακτικό πρόγραμμα 150-180 ωρών, ωστόσο αναφέρεται από 30 έως 60 ECTS (περιλαμβάνει 10-12 μαθήματα EITC, το καθένα αποδίδεται με 3 έως 5 ECTS με βάση τη σύγκριση περιεχομένου σε σχέση με ακαδημαϊκά πρότυπα σε σχετικά θέματα , με χρονική αναφορά 15 ωρών για κάθε μάθημα EITC, που αντιστοιχεί ωστόσο σε 60 έως 90 ώρες σε τυπική ακαδημαϊκή συμπεριφορά λόγω του ατομικού και ασύγχρονου μοντέλου της εκπαίδευσης που υπάρχει στην EITCA Academy). Έτσι, το EITCA Academy μπορεί να συγκριθεί με ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2ου κύκλου (επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου) όσον αφορά την πληρότητα και την πολυπλοκότητα των ικανοτήτων πληροφορικής που πιστοποιούνται επίσημα. Από την άλλη πλευρά, οι πιστοποιήσεις του EITC αντιστοιχούν σε ικανοποιητικούς όρους στα ακαδημαϊκά μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (που έχουν 3 έως 5 μονάδες ECTS στο σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών πιστώσεων της ΕΕ), καθώς και στις πιστοποιήσεις προϊόντων ή τεχνολογίας πληροφορικής που εκδίδονται από τον προμηθευτή, λόγω εφαρμοσιμότητας και πρακτικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά το περιεχόμενο, το πρόγραμμα πιστοποίησης της EITCA Academy (ισοδύναμο 150-180 ωρών στατικών τάξεων, δηλαδή ένα τυπικό ακαδημαϊκό έτος ή 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) μπορεί να συγκριθεί με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές, ωστόσο με το πλεονέκτημα του προτύπου πιστοποίησης της ΕΕ με τα διεθνή του φύση και αναγνώριση (τα πιστοποιητικά που βασίζονται στην ΕΕ και εκδίδονται στις Βρυξέλλες είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένα παγκοσμίως, ακόμη και για τα επίσημα εθνικά ακαδημαϊκά διπλώματα που εκδίδονται σε μη κεντρικές τοποθεσίες της ΕΕ). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων πιστοποίησης EITC/EITCA είναι η δυνατότητα ολοκλήρωσης μόνο επιλεγμένων μεμονωμένων προγραμμάτων EITC που αντιστοιχούν στα επιμέρους μαθήματα που σχηματίζουν την αντίστοιχη EITCA Academy (μεμονωμένα ειδικά πιστοποιημένα μαθήματα EITC με μέσο διδακτικό περιεχόμενο 15 ωρών). Τα προγράμματα πιστοποίησης ικανοτήτων EITCA και EITC περιλαμβάνουν περιεχόμενο προγράμματος που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της προσέγγισης «από κάτω προς τα πάνω», ώστε να μην απαιτείται προηγούμενη γνώση πληροφορικής για την ολοκλήρωσή τους, παρά την προηγμένη και εξειδικευμένη μορφή τους. Αυτό επιτρέπει ακόμη και τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα EITC/EITCA να ολοκληρώνονται επιτυχώς από άτομα χωρίς προηγούμενη τεχνογνωσία πληροφορικής, ενώ είναι επίσης συναφή για τους επαγγελματίες πληροφορικής και τους ειδικούς στους αντίστοιχους τομείς.

Η σύνοψη της EITCA Academy συνιστάται ως διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση πληροφορικής συμπληρωματική των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου (π.χ. πτυχίο ή μεταπτυχιακό), τα οποία ωστόσο μπορούν να πιστοποιούν τις ικανότητες των κατόχων σε μια πιο γενική ή ακόμη και διαφορετική πειθαρχία από τον τομέα ότι ο κάτοχος της πιστοποίησης επιδιώκει να συνεχίσει για την καριέρα του (με το σχετικό πιστοποιητικό EITCA Academy που καλύπτει αυτόν τον τομέα). Είναι δυνατόν να αναζητήσετε επιτυχώς απασχόληση χωρίς δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτοχος EITCA Academy Certification, επίσης επειδή μπορεί επίσημα να αποδείξει με βάση τα περιεχόμενα του προγράμματος που καλύπτονται από την πιστοποίηση ότι η πρόοδος των βεβαιωμένων ικανοτήτων είναι ισοδύναμη με ένα έτος μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών σπουδών για μεταπτυχιακό, αλλά μέσα σε ένα διεθνές και πιστοποιητικό προσανατολισμένο στη βιομηχανία ΤΠ πρότυπο πιστοποίησης που αναπτύχθηκε και διαδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής στις Βρυξέλλες, ΕΕ Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση του προτύπου πιστοποίησης πληροφορικής της EITCA Academy έναντι των διπλωμάτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο ή των πιστοποιήσεων σε επίπεδο βιομηχανίας πωλητών πληροφορικής εξαρτάται από τον εργοδότη και τις δικές του πεποιθήσεις και απόψεις, ωστόσο η αξιολόγηση των κατόχων EITC/EITCA Η σταδιοδρομία δείχνει ότι το πρότυπο αυτό αναγνωρίζεται αυξανόμενο και όχι μόνο στην ΕΕ.

Η απάντηση στην ερώτηση εάν οι πιστοποιήσεις EITCA Academy και EITC είναι συμβατές με το ECTS σχετίζεται με την απάντηση στην ερώτηση εάν μπορείτε να υπολογίσετε την ολοκλήρωση των προγραμμάτων πιστοποίησης EITCA Academy ή EITC στις τρέχουσες μελλοντικές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές ακαδημαϊκές σπουδές σας σε ένα τυπικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο.

Η απάντηση είναι γενικά θετική. Κάθε πρόγραμμα EITC Certification και EITCA Academy απονέμεται καθορισμένος αριθμός πόντων ECTS.

Το Ινστιτούτο EITCI επικοινωνεί με τα πανεπιστήμια της ΕΕ με θέμα το σύστημα ECTS (το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πίστωσης και Συσσώρευσης) προσφέροντας διμερή αναγνώριση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος (προς τα σχετικά προγράμματα σπουδών EITC/EITCA). Με την επιφύλαξη αυτών των προτάσεων, ορισμένα προγράμματα EITC/EITCA Certificaiton απονέμονται από το Ινστιτούτο EITCI με τους βαθμούς ECTS, επιτρέποντας έτσι στους Ευρωπαίους φοιτητές μεταξύ των κατόχων Πιστοποίησης να έχουν τη δική τους μάθηση που έχουν υποβληθεί και αποδείξει ότι κατέχουν τη διαδικασία πιστοποίησης για να γίνουν αποδεκτές για την ακαδημαϊκή τους συμπεριφορά. Το ECTS αποτελεί ευρωπαϊκό πρότυπο για τη σύγκριση του όγκου της μάθησης βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων (στην περίπτωση της πιστοποίησης EITC/EITCA που μετράται από τα αποτελέσματα των εξετάσεων) και του σχετικού φόρτου εργασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διεξάγονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργαζόμενες χώρες ECTS.

Για την απόκτηση Πιστοποίησης EITC/EITCA, απονέμονται σχετικά ποσά των πιστώσεων ECTS ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα (την πολυπλοκότητά του, την πληρότητα και το σχετικό μαθησιακό φόρτο εργασίας) και αυτές οι πιστώσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το πανεπιστήμιο του κατόχου της πιστοποίησης, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ αυτού του πανεπιστημίου και το Ινστιτούτο EITCI. Το Ινστιτούτο EITCI ξεκινά την έρευνα διμερούς συμφωνίας ECTS με ένα υποδειγμένο πανεπιστήμιο βάσει της αίτησης από τον κάτοχο της πιστοποίησης που θα ήθελε να τιμήσει τους κερδισμένους πόντους ECTS στο πανεπιστήμιο ή το επιλεγμένο πανεπιστήμιο του για συνεχή ή μελλοντική ακαδημαϊκή συμπεριφορά.

Εάν είστε κάτοχος Πιστοποίησης ή εκπροσωπείτε πανεπιστήμιο που ενδιαφέρεστε ή ρωτήσατε τους φοιτητές για αποδοχή των πόντων ECTS για τις σχετικές Πιστοποιήσεις EITC/EITCA, παρακαλώ επικοινωνήστε με το EITCI Institute και θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και έγγραφα για να προχωρήσουμε περαιτέρω.

Δεν χρειάζεται επίσης να σπουδάσετε στο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο για να ζητήσετε αποδοχή των προγραμμάτων EITC/EITCA που έχετε κερδίσει πόντους ECTS. Αυτό θα είναι, ωστόσο, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Dean office του πανεπιστημίου σας. Εάν σπουδάζετε στο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο (όχι απαραίτητα στην ΕΕ αλλά και στη χώρα που συμμετέχει στο σύστημα ECTS) αυτή η απόφαση είναι πιο αυτόματη, ωστόσο παραμένει μια ανεξάρτητη απόφαση του πανεπιστημίου σας όσον αφορά διμερή συμφωνία για την αποδοχή τα σχετικά προγράμματα σπουδών EITCA Academy και EITC, όπως ισχύουν για την αντίστοιχη συμπεριφορά της ακαδημίας στο πανεπιστήμιο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποδοχή ECTS είναι απόφαση από την πλευρά της διοίκησης του πανεπιστημίου να αποδεχτεί ή να απορρίψει την τιμή ολοκλήρωσης ενός συγκεκριμένου προγράμματος πιστοποίησης EITC/EITCA στην ακαδημαϊκή διεξαγωγή των σπουδών σας είναι ανεξάρτητο από το Ινστιτούτο EITCI, το οποίο μπορεί να δικαιολογήσει μόνο σχετική αριθμός πόντων ECTS που απονέμονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης και υποβάλλουν αίτηση σε πανεπιστήμιο για διμερή συμφωνία ECTS (τέτοια έρευνα μπορεί να γίνει από το Ινστιτούτο EITCI ή απευθείας από κάτοχο πιστοποιητικού στο γραφείο Dean μαζί με τις σχετικές πιστοποιήσεις EITC/EITCA και τα συμπληρώματά τους - μπορείτε να κατεβάσετε τα πρότυπα των εγγράφων αίτησης αποδοχής πόντων ECTS μετά την απόκτηση των Πιστοποιήσεων). Τόσο το EITC όσο και το EITCA Πιστοποιήσεις παρέχονται με τα λεπτομερή συμπληρώματα προγράμματος που θα επιτρέψουν την ορθή εξέταση της ισοδυναμίας με το σχετικό πανεπιστημιακό μάθημα ή το αντίστοιχο ποσό προσόντων και ικανοτήτων ακόμη και από τα πανεπιστήμια των χωρών που δεν συμμετέχουν στο σύστημα ECTS.

Συνοψίζοντας, οι Ακαδημίες EITCA αποτελούνται από ομάδες μεμονωμένων προγραμμάτων πιστοποίησης EITC, καθένα από τα οποία έχει ανατεθεί με τον καθορισμένο αριθμό των πιστώσεων ECTS, που απονέμονται στον κάτοχο της πιστοποίησης μετά την απόκτηση της πιστοποίησης. Η κλίμακα ταξινόμησης με βάση το EITC/EITCA είναι επίσης πλήρως συμβατή με την κλίμακα βαθμολογίας ECTS.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πίστωσης και Συσσώρευσης (ECTS) χρησιμεύει ως πρότυπο που βασίζεται στην ΕΕ για τη σύγκριση της επίδοσης και των επιδόσεων των ακαδημαϊκών σπουδών των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρότυπο ECTS. Για επιτυχημένα μαθήματα απονέμονται σχετικοί αριθμοί πιστώσεων ECTS. Οι μονάδες ECTS χρησιμεύουν ως αναφορά για τη σύγκριση της πολυπλοκότητας των μαθημάτων σε διαφορετικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με συμφωνίες μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων για την αναγνώριση των μαθημάτων που ολοκληρώθηκαν σε διαφορετικά ιδρύματα βάσει των μονάδων ECTS που υποστηρίζουν τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών της ΕΕ και σπουδάζουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές χώρες έχουν παρόμοια πρότυπα, τα οποία μπορούν εύκολα να λογοδοτούν σε μονάδες ECTS καθώς και σε μεμονωμένη αίτηση.

DigComp Framework
DigComp Framework

Το DigComp σημαίνει το Ψηφιακό Πλαίσιο Ικανοτήτων για τους Πολίτες και αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πλαίσιο DigComp στη Διάσταση 1 του αναφέρεται σε 5 βασικά στοιχεία (ή τομείς) των προσωπικών ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών:

 1. Πληροφοριακός γραμματισμός και γνώση δεδομένων
 2. Επικοινωνία και συνεργασία
 3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
 4. Ασφάλεια
 5. Επίλυση προβλήματος

Σύμφωνα με τον ορισμό του, το DigComp στοχεύει να παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες με τους τομείς του να εστιάζουν στις προσωπικές και γενικές ψηφιακές ικανότητες σε αντίθεση με τις δεξιότητες που προσανατολίζονται σε εφαρμογές πληροφορικής σε διάφορους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών.

Αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που χρησιμοποιείται στον ορισμό του ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης πληροφορικής, το οποίο στοχεύει στην πιστοποίηση σχετικών ψηφιακών ικανοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς εφαρμογών πληροφορικής, π.χ. eLearning, eGovernment και eAdministration, Business Information Systems, κ.λπ. Η δομή του Ευρωπαϊκού πλαισίου Πιστοποίησης IT εισάγει προγράμματα EITCA Academy (European IT Certification Academy) που απευθύνονται σε αυτούς τους τομείς εφαρμοσμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε αρχάριο, μεσαίο και επαγγελματικό επίπεδο. Πέρα από τις σχετικές ισχύουσες ψηφιακές δεξιότητες, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Πιστοποίησης Πληροφορικής περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα πιστοποίησης EITCA/KC Key Competencies Academy που απευθύνεται στην πιστοποίηση των λεγόμενων δεξιοτήτων ψηφιακών κλειδιών γενικού χαρακτήρα, καλά ευθυγραμμισμένο με τη Σύσταση του Συμβουλίου για τις βασικές ικανότητες για τη ζωή- μακροχρόνια μάθηση στο ψηφιακό πλαίσιο και στο πλαίσιο του DigComp.

Ενώ τόσο το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης πληροφορικής όσο και το πλαίσιο DigComp είναι πλήρως ανεξάρτητο από τον προμηθευτή, το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης πληροφορικής διαθέτει ευρύτερη κάλυψη ψηφιακών δεξιοτήτων από το τρέχον πεδίο εφαρμογής του DigComp, καθώς πιστοποιεί σχετικές ψηφιακές δεξιότητες τόσο σε επίπεδο αρχαρίου όσο και σε επίπεδο γενικού πολίτη (ειδικά σε το πρόγραμμα πιστοποίησης EITCA/KC Key Competencies Academy που ευθυγραμμίζεται στενά με τον τρέχοντα ορισμό πλαισίου DigComp 2.2), καθώς και σε πιο επαγγελματικά επίπεδα (συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων και προχωρημένων επιπέδων). Το πλαίσιο DigComp προς το παρόν δεν αναφέρεται στην πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες πληροφορικής.

Η Ακαδημία Βασικών Ικανοτήτων EITCA/KC ευθυγραμμίζεται καλά με το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου DigComp, συμπεριλαμβανομένων των τομέων ικανοτήτων πληροφορικής και παιδείας δεδομένων, επικοινωνίας και συνεργασίας, δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλειας και επίλυσης προβλημάτων. Αυτή η ευθυγράμμιση μπορεί να χαρτογραφηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. Πληροφοριακή και παιδεία δεδομένων:
  1. Για την άρθρωση των αναγκών πληροφοριών, τον εντοπισμό και την ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου. Να κρίνει τη συνάφεια της πηγής και του περιεχομένου της. Για αποθήκευση, διαχείριση και οργάνωση ψηφιακών δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου.
   1. Κύρια χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: Βασικές ικανότητες EITCA/KC
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITCA Key Competencies EITCA/KC:
     1. Βασικές αρχές τεχνολογιών και εφαρμογών Διαδικτύου EITC/INT/ITAF
     2. Βασικές αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου EITC/BI/ECIM και του Διαδικτύου
     3. EITC/BI/OOW Βασικές αρχές λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
     4. EITC/BI/OO Βασικές αρχές λογισμικού του Office
     5. Βασικές αρχές λογισμικού υπολογιστικών φύλλων EITC/BI/OOC
     6. Βάσεις δεδομένων EITC/DB/DDEF και βασικές αρχές της μηχανικής δεδομένων
     7. EITC/DB/DDMS Βάσεις δεδομένων και συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
     8. EITC/OS/MSSAM Διαχείριση και διαχείριση λογισμικού
   2. Δευτερεύουσα χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 1. Επικοινωνία και συνεργασία:
  1. Να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ γνωρίζουν την πολιτιστική και γενεαλογική ποικιλομορφία. Συμμετοχή στην κοινωνία μέσω δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών και συμμετοχικής ιδιότητας του πολίτη. Να διαχειριστεί την ψηφιακή παρουσία, την ταυτότητα και τη φήμη κάποιου.
   1. Κύρια χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: Βασικές ικανότητες EITCA/KC
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITCA Key Competencies EITCA/KC:
     1. Βασικές αρχές συστημάτων EITC/TT/MSF Mobile
     2. Βασικές αρχές της τηλεργασίας EITC/BI/TF
     3. Βασικές αρχές διαχείρισης έργων EITC/BI/CAPMF με τη βοήθεια υπολογιστή
     4. Βασικές αρχές τεχνολογιών και εφαρμογών Διαδικτύου EITC/INT/ITAF
     5. Βασικές αρχές δικτύωσης υπολογιστών EITC/CN/CNF
     6. EITC/BI/ITIM Τεχνολογίες πληροφοριών στη διαχείριση
   2. Δευτερεύουσα χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/BI Business Information
 1. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου:
  1. Για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε ψηφιακό περιεχόμενο Για να βελτιώσετε και να ενσωματώσετε πληροφορίες και περιεχόμενο σε ένα υπάρχον σώμα γνώσης, ενώ κατανοείτε πώς πρέπει να εφαρμόζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες. Να γνωρίζει πώς να δίνει κατανοητές οδηγίες για ένα σύστημα υπολογιστή.
   1. Κύρια χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: Βασικές ικανότητες EITCA/KC
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITCA Key Competencies EITCA/KC:
     1. Βασικές αρχές προγραμματισμού υπολογιστών EITC/SE/CPF
     2. EITC/CG/CGVF Βασικές αρχές γραφικών και οπτικοποίησης υπολογιστή
     3. Λογισμικό επεξεργασίας γραφικών EITC/CG/APS Raster
     4. EITC/CG/VICG Οπτική αναγνώριση σε γραφικά υπολογιστών
     5. Βασικές αρχές λογισμικού παρουσιάσεων πολυμέσων EITC/BI/OOI
     6. EITC/INT/JOOM Βασικές αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου
     7. EITC/BI/GADW Διαφήμιση στο Διαδίκτυο και βασικές αρχές μάρκετινγκ
   2. Δευτερεύουσα χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITC EITCA/CG Computer Graphics:
     1. EITC/CG/AI: Λογισμικό επεξεργασίας διανυσματικών γραφικών
     2. EITC/CG/AIDF: Λογισμικό επιτραπέζιων εκδόσεων
     3. EITC/CG/BL: Λογισμικό σχεδίασης και οπτικοποίησης τρισδιάστατων γραφικών
     4. EITC/CG/VR: Λογισμικό γραφικών 3D εικονικής πραγματικότητας
     5. EITC/CG/ADPD: Καλλιτεχνικό ψηφιακό σχέδιο πορτρέτου
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITC της EITCA/WD Web Development:
     1. EITC/WD/HCF: Βασικές αρχές HTML και CSS
     2. EITC/WD/JSF: Βασικές αρχές JavaScript
     3. EITC/WD/PMSF: Βασικές αρχές PHP και MySQL
 1. Ασφάλεια:
  1. Για την προστασία των συσκευών, του περιεχομένου, των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να προστατεύει τη σωματική και ψυχολογική υγεία και να γνωρίζει τις ψηφιακές τεχνολογίες για κοινωνική ευημερία και κοινωνική ένταξη. Να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και τη χρήση τους.
   1. Κύρια χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: Βασικές ικανότητες EITCA/KC
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITCA Key Competencies EITCA/KC:
     1. Βασικές αρχές διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων EITC/OS/MSW
     2. EITC/IS/ISCF Βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριών και κρυπτογραφίας
     3. EITC/IS/EEIS Ασφάλεια πληροφοριών ηλεκτρονικής οικονομίας
   2. Δευτερεύουσα χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/IS IT Security
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITC EITCA/IS IT Security:
     1. EITC/IS/CSSF: Βασικές αρχές ασφάλειας συστημάτων υπολογιστών
     2. EITC/IS/ACSS: Προηγμένη ασφάλεια συστημάτων υπολογιστών
 1. Επίλυση προβλήματος:
  1. Εντοπισμός αναγκών και προβλημάτων και επίλυση εννοιολογικών προβλημάτων και προβληματικών καταστάσεων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να καινοτομεί διαδικασίες και προϊόντα. Για να ενημερώνεστε για την ψηφιακή εξέλιξη.
   1. Κύρια χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: Βασικές ικανότητες EITCA/KC
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITCA Key Competencies EITCA/KC:
     1. Βασικές αρχές EITC/AI/AIF Τεχνητή νοημοσύνη
     2. EITC/BI/BAS Λογισμικό διαχείρισης και διαχείρισης επιχειρήσεων
   2. Δευτερεύουσα χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence
    1. Χαρτογράφηση των συστατικών προγραμμάτων EITCA Business Information EITCA/BI, EITCA/AI Artificial Intelligence:
     1. EITC/CP/PPF: Βασικές αρχές προγραμματισμού Python
     2. EITC/AI/MLP: Machine Learning με Python
     3. EITC/AI/ADL: Advanced Deep Learning
     4. EITC/AI/ARL: Advanced Reinforcement Learning

Σύμφωνα με την Διάσταση 2 του πλαισίου DigComp, ορίζονται επί του παρόντος 21 συστατικές ικανότητες των 5 κύριων τομέων ψηφιακών δεξιοτήτων που αναφέρονται στην Διάσταση 1. Αυτοί οι τίτλοι και οι περιγραφείς ικανοτήτων μπορούν επίσης να χαρτογραφηθούν σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα πιστοποίησης πληροφορικής. Όσον αφορά την κοινή εξέταση των διαστάσεων 1 και 2 από το πλαίσιο DigComp, η χαρτογράφηση των κύριων προγραμμάτων EITCA του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Πληροφορικής έχει ως εξής:

1. Πληροφοριακός γραμματισμός και γνώση δεδομένων
Ικανότητες (Διάσταση 2)

 • 1.1 Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
  Για την άρθρωση των αναγκών πληροφοριών, την αναζήτηση δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα, την πρόσβαση σε αυτά και την πλοήγηση μεταξύ τους. Για να δημιουργήσετε και να ενημερώσετε προσωπικές στρατηγικές αναζήτησης.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 1.2 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
  Να αναλύει, να συγκρίνει και να αξιολογεί κριτικά την αξιοπιστία και την αξιοπιστία των πηγών δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου. Να αναλύει, να ερμηνεύει και να αξιολογεί κριτικά τα δεδομένα, τις πληροφορίες και το ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/BI Business Information
 • 1.3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
  Για την οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να τα οργανώσει και να τα επεξεργαστεί σε ένα δομημένο περιβάλλον.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence, EITCA/WD Web Development

2. Επικοινωνία και συνεργασία
Ικανότητες (Διάσταση 2)

 • 2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
  Να αλληλεπιδρούν μέσω μιας ποικιλίας ψηφιακών τεχνολογιών και να κατανοούν τα κατάλληλα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας για ένα δεδομένο πλαίσιο.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence, EITCA/WD Web Development
 • 2.2 Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
  Να μοιράζονται δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο με άλλους μέσω κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών. Να ενεργεί ως ενδιάμεσος, να γνωρίζει τις πρακτικές αναφοράς και απόδοσης.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence, EITCA/WD Web Development
 • 2.3 Συμμετοχή στην ιθαγένεια μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
  Συμμετοχή στην κοινωνία μέσω της χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών. Να αναζητήσει ευκαιρίες για αυτοενδυνάμωση και για συμμετοχική ιδιότητα του πολίτη μέσω κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence, EITCA/WD Web Development
 • 2.4 Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
  Να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για συνεργατικές διαδικασίες και για συν-κατασκευή και συνδημιουργία πόρων και γνώσης.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/WD Web Development, EITCA/BI Business Information
 • 2.5 Νετικέτα
  Να γνωρίζει τους κανόνες συμπεριφοράς και την τεχνογνωσία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και την αλληλεπίδραση σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να προσαρμόζει τις στρατηγικές επικοινωνίας στο συγκεκριμένο κοινό και να γνωρίζει την πολιτισμική και γενεαλογική ποικιλομορφία σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
 • Αντιστοίχιση προγραμμάτων EITCA: EITCA/KC Key Competencies
 • 2.6 Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
  Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται μία ή πολλές ψηφιακές ταυτότητες, να μπορεί να προστατεύει τη φήμη του, να αντιμετωπίζει τα δεδομένα που παράγει μέσω πολλών ψηφιακών εργαλείων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/IS IT Security

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
Ικανότητες (Διάσταση 2)

 • 3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
  Να δημιουργεί και να επεξεργάζεται ψηφιακό περιεχόμενο σε διαφορετικές μορφές, να εκφράζεται με ψηφιακά μέσα.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου
  Τροποποίηση, βελτίωση, βελτίωση και ενσωμάτωση πληροφοριών και περιεχομένου σε ένα υπάρχον σώμα γνώσης για τη δημιουργία νέου, πρωτότυπου και σχετικού περιεχομένου και γνώσης.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Πνευματικά δικαιώματα και άδειες
  Για να κατανοήσετε πώς ισχύουν τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες σε δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/IS IT Security
 • 3.4 Προγραμματισμός
  Να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια ακολουθία κατανοητών οδηγιών για ένα υπολογιστικό σύστημα για την επίλυση ενός δεδομένου προβλήματος ή την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: Ανάπτυξη Ιστού EITCA/WD

4. Ασφάλεια
Ικανότητες (Διάσταση 2)

 • 4.1 Προστατευτικές συσκευές
  Για την προστασία συσκευών και ψηφιακού περιεχομένου και για την κατανόηση κινδύνων και απειλών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να γνωρίζει τα μέτρα ασφάλειας και ασφάλειας και να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αξιοπιστία και το απόρρητο.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου
  Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Για να κατανοήσετε πώς να χρησιμοποιείτε και να μοιράζεστε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, ενώ μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους από ζημιές. Για να κατανοήσετε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν μια «Πολιτική Απορρήτου» για να ενημερώσουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.3 Προστασία της υγείας και της ευημερίας
  Να είναι σε θέση να αποφύγει κινδύνους για την υγεία και απειλές για τη σωματική και ψυχολογική ευεξία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους από πιθανούς κινδύνους σε ψηφιακά περιβάλλοντα (π.χ. διαδικτυακός εκφοβισμός). Να γνωρίζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες για κοινωνική ευημερία και κοινωνική ένταξη.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.4 Προστασία του περιβάλλοντος
  Να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και τη χρήση τους.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/IS IT Security

5. Επίλυση προβλημάτων
Ικανότητες (Διάσταση 2)

 • 5.1 Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
  Για τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων κατά τη λειτουργία συσκευών και τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων και την επίλυσή τους (από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως την επίλυση πιο περίπλοκων προβλημάτων).
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.2 Προσδιορισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων
  Για την αξιολόγηση των αναγκών και τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επιλογή και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και πιθανών τεχνολογικών απαντήσεων για την επίλυσή τους. Για να προσαρμόσετε και να προσαρμόσετε τα ψηφιακά περιβάλλοντα στις προσωπικές ανάγκες (π.χ. προσβασιμότητα).
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
  Να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για τη δημιουργία γνώσης και την καινοτομία διαδικασιών και προϊόντων. Να συμμετέχουν ατομικά και συλλογικά στη γνωστική επεξεργασία για την κατανόηση και επίλυση εννοιολογικών προβλημάτων και προβληματικών καταστάσεων σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.4 Εντοπισμός κενών ψηφιακών ικανοτήτων
  Για να κατανοήσει πού χρειάζεται να βελτιωθεί ή να ενημερωθεί η δική του ψηφιακή ικανότητα. Να είναι σε θέση να υποστηρίζει άλλους με την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων τους. Να αναζητούν ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη και να ενημερώνονται για την ψηφιακή εξέλιξη.
 • Χαρτογράφηση προγραμμάτων EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence

Το DigComp 2.2 εισήγαγε πρόσθετες διαστάσεις που περιγράφουν αντίστοιχα:

 • Επίπεδα επάρκειας (Διάσταση 3)
 • Παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων (Διάσταση 4)
 • Θήκες χρήσης (Διάσταση 5).

Η τελευταία δημοσίευση DigComp 2.2, παρουσιάζει το ενοποιημένο πλαίσιο.

Περισσότερα δεδομένα για το μοντέλο DigComp 2.2 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση Κοινό Κέντρο Ερευνών.

Η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Πληροφορικής (EITC) και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πιστοποίησης Πληροφορικής (EITCA) είναι προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και ως εκ τούτου, δεν αποτελούν προγράμματα πανεπιστημιακού ή ακαδημαϊκού πτυχίου, επειδή απαιτείται να συμμορφώνονται με τα εθνικά πλαίσια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία ρυθμίζονται πτυχία. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης πληροφορικής δεν εφαρμόζεται βάσει νομικού πλαισίου κανενός κράτους μέλους της ΕΕ που νομοθετεί εθνικά πανεπιστημιακά προγράμματα και ακαδημαϊκούς τίτλους.

Αντίθετα, τα προγράμματα πιστοποίησης EITC/EITCA είναι προγράμματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων διαπιστευμένα από το Ινστιτούτο EITCI, μια διεθνή αρχή πιστοποίησης για αυτά τα προγράμματα, η οποία εκδίδει τα αντίστοιχα έγγραφα πιστοποίησης ικανοτήτων. Επομένως, όσον αφορά την ισοδυναμία, οι Πιστοποιήσεις EITC/EITCA θα μπορούσαν να συγκριθούν με άλλες επαγγελματικές ή επαγγελματικές πιστοποιήσεις πληροφορικής που δεν εξαρτώνται από προμηθευτές πληροφορικής, σε αντίθεση με τις δημοφιλείς πιστοποιήσεις πληροφορικής που εστιάζουν στον προμηθευτή που προσφέρονται π.χ. Microsoft, Adobe, Google κ.λπ. Έτσι ολοκλήρωση της Ακαδημίας EITCA (ή οποιουδήποτε από τα συνιστώσα προγράμματα EITC της) απονέμει στον συμμετέχοντα ένα επαγγελματικό Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Πληροφορικής που εκδίδεται και επιβεβαιώνεται από το Ινστιτούτο EITCI, το οποίο πιστοποιεί επίσημα την τεχνογνωσία σε έναν τομέα σχετικό με το απονεμημένο πιστοποιητικό. Ωστόσο, αυτό το πιστοποιητικό δεν είναι τυπικά ισοδύναμο με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ακαδημαϊκό πτυχίο, παρά το γεγονός ότι η πληρότητα του προγράμματος σπουδών της Ακαδημίας EITCA μπορεί να συγκριθεί ως προς τα πιστοποιημένα προσόντα του προγράμματος σπουδών και την πρόοδό τους σε μεταπτυχιακές σπουδές, με πληρότητα τίτλων σπουδών που αντιστοιχεί στην EQF αναφοράς επιπέδου 6.

Το πρότυπο παρέχει πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σε επαγγελματική εξειδίκευση σε σημαντικούς τομείς εφαρμογών πληροφορικής. Εάν υπάρχουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί κανονισμοί που απαιτούν επίσημα ακαδημαϊκό πτυχίο επιστήμης υπολογιστών (είτε πτυχίο Bachelor είτε πτυχίο Master of Science) και σχετικό πανεπιστημιακό δίπλωμα που έχει εκδοθεί σε ένα από τα εθνικά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη θέση εργασίας που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση , Η Πιστοποίηση της Ακαδημίας EITCA, μαζί με όλα τα πιστοποιητικά EITC που την αποτελούν, παρόλο που αποτελούν ολοκληρωμένη βεβαίωση των ικανοτήτων πληροφορικής του κατόχου, δεν θα επιτρέψει σε κάποιον να περάσει το υποχρεωτικό κριτήριο του ακαδημαϊκού πτυχίου. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις τέτοια τυπικά κριτήρια απαίτησης απουσιάζουν ακόμη και για υψηλά επαγγελματικές θέσεις εργασίας πληροφορικής, ή εάν υπάρχουν, μπορεί να επανεξεταστούν από έναν εργοδότη, εάν διαφορετικά η αίτηση είναι ισχυρή. Πολλοί επιτυχημένοι επαγγελματίες πληροφορικής με προηγμένη σταδιοδρομία στους τομείς της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων δεν είναι επιστήμονες υπολογιστών λόγω της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης και των ακαδημαϊκών πτυχίων. Αντίθετα, οι πρακτικές τους δεξιότητες, το ενδιαφέρον για την πληροφορική, η πραγματική εμπειρία και πιθανώς η πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε διάφορα διεθνή προγράμματα πιστοποίησης, όπως το ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης πληροφορικής, μπορεί να εξακολουθούν να αποτελούν επαρκή απόδειξη δεξιοτήτων και προσόντων πληροφορικής για έναν εργοδότη ή έναν εργολάβο.

Τόσο το EITC όσο και το EITCA Academy Certification παρέχουν επίσημη, διεθνώς αναγνωρισμένη επιβεβαίωση των ικανοτήτων του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφοριών που σχετίζονται με εφαρμοσμένους και πρακτικούς όσον αφορά τους τομείς της αγοράς εργασίας. Οι πιστοποιήσεις EITC/EITCA συνιστούν επίσημα έγγραφα βεβαίωσης ικανοτήτων πληροφορικής είτε υποστηρίζουν είτε αντικαθιστούν άλλους επίσημους τρόπους επιβεβαίωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων σε εθνικό επίπεδο των πανεπιστημίων και των σχολείων). Από την άποψη αυτή, η πιστοποίηση EITC και EITCA Academy συνοδεύεται από λεπτομερές συμπλήρωμα πιστοποίησης που παρέχει τυποποιημένη περιγραφή του περιεχομένου, της πολυπλοκότητας και του επιπέδου των ικανοτήτων πληροφορικής που έχει αποκτήσει ο κάτοχος της πιστοποίησης, σχεδιασμένο ως βοήθεια για την αναγνώριση αυτών των ικανοτήτων σε επαγγελματικούς τομείς δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης EITC και EITCA Academy, που διεξήχθη υπό τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών (EITCI) στις Βρυξέλλες, έχει ως αποτέλεσμα, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικτυακής διαδικασίας εξέτασης για την απονομή των σχετικών Πιστοποιητικών Ακαδημίας EITC/EITCA που εκδίδονται ψηφιακά στις Βρυξέλλες, ΕΕ , μαζί με τα λεπτομερή Συμπληρώματα Πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση είναι δυνατή τόσο εντός του πλήρους προγράμματος EITCA Academy στην επιλεγμένη εξειδίκευση πληροφορικής (επιτυχώς επιτυχώς οι εξετάσεις σε όλα τα προγράμματα EITC που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα EITCA Academy, με αποτέλεσμα την απονομή του πιστοποιητικού EITCA Academy και του συμπληρώματος πιστοποίησης μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC) , καθώς και σε πιο εξειδικευμένα μεμονωμένα προγράμματα EITC (ενιαία εξέταση και ενιαίο πιστοποιητικό EITC που εκδίδεται σε κάθε αντίστοιχο πρόγραμμα EITC).

Οι διαδικασίες EITCA Academy και EITC Certification δεν προκύπτουν μόνο με την έκδοση σωστά ασφαλισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών (στην περίπτωση της EITCA Academy συνοδευόμενη από τα λεπτομερή συμπληρώματα πιστοποίησης και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC, και στην περίπτωση των πιστοποιητικών EITC που περιέχουν λεπτομερή περιγραφή του πρόγραμμα στο ίδιο το Certifacate), αλλά και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών επικύρωσης. Οι Ψηφιακές Πιστοποιήσεις EITC/EITCA θα πρέπει να νοούνται ως οι μοναδικοί αριθμοί ταυτότητάς τους, ότι κατά την καταχώριση μαζί με τα ασφαλή προσωπικά δεδομένα στο σύστημα επικύρωσης πιστοποίησης EITCI Institute επιτρέπεται η ηλεκτρονική επαλήθευση των κατοχυρωμένων Πιστοποιήσεων μαζί με λεπτομέρειες των πεδίων εφαρμογής που συμπληρώνονται από τον κάτοχο του Πιστοποιητικού, καθώς και εκτύπωση των κατάλληλων εκδόσεων και συμπληρωμάτων πιστοποιητικών έτοιμων για εκτύπωση. Οι πιστοποιήσεις EITC (που λαμβάνονται μεμονωμένα ή ως μέρος του προγράμματος EITCA Academy) έχουν σχεδιαστεί με ταυτότητες που φέρουν οπτικές ετικέτες (κωδικοί QR) που επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση μηχανής και την επαλήθευση πιστοποίησης με εφαρμογές σάρωσης οπτικών ετικετών.

Υπάρχει πιθανή προαιρετική έκδοση της ασφαλούς έντυπης μορφής των Πιστοποιητικών EITC/EITCA μαζί με τη διεθνή παράδοση (έντυπη μορφή Η έκδοση πιστοποιητικών απαιτεί πρόσθετες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό των αντιγράφων των φυσικά ασφαλισμένων πιστοποιητικών, καθώς και τις διεθνείς υπηρεσίες παράδοσης για το χαρτί Αποστολή πιστοποιητικών από τις Βρυξέλλες στη χώρα σας). Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιείτε μόνιμα ή προσωρινά μόνο ψηφιακές πιστοποιήσεις EITC/EITCA (τις οποίες μπορείτε να εκτυπώσετε μόνοι σας εάν χρειάζεται σε έντυπη μορφή έντυπης αναφοράς από την ηλεκτρονική υπηρεσία της επικύρωσης πιστοποιητικών EITC/EITCA).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής συνεργάζεται σε τυπική βάση με όλους τους Ευρωπαίους κατόχους Πιστοποίησης Πληροφορικής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων τους.

Αυτό περιλαμβάνει υποστήριξη σε τοποθετήσεις ψηφιακών θέσεων εργασίας καθώς και ευκαιρίες για άμεση συνεργασία με το Ινστιτούτο EITCI ή με τους συνεργάτες του, που αναζητούν επαγγελματίες πληροφορικής για την απασχόληση.

Όλοι οι συμμετέχοντες διατηρούν επίσης πρόσβαση στις διδακτικές πλατφόρμες αναφοράς των προγραμμάτων σπουδών και στις συμβουλές με ειδικούς του τομέα που θα είναι διαθέσιμες για συμβουλές σχετικά με τη σύνταξη ή τη λήψη συνεντεύξεων σε επαγγελματικούς τομείς ειδικοτήτων, όπως ανάπτυξη ιστού, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, υπολογιστικό νέφος κ.λπ. .

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής έχει επίσης αναπτύξει μια αποκλειστική δωρεάν υπηρεσία (IT ID) για να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους κατόχους Πιστοποιήσεων IT στη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών βιογραφικών για την υποστήριξη των αιτήσεων εργασίας τους.

Πώς να προχωρήσετε3 απλά βήματα

Η Ακαδημία EITCA υλοποιείται διαδικτυακά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης πληροφορικής. Όλες οι διατυπώσεις εκπληρώνονται εξ αποστάσεως. Για να εγγραφείτε ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Βρείτε πιστοποίηση

Αναζητήστε πιστοποιήσεις διαθέσιμο στο πεδίο του ενδιαφέροντός σας

Προσθήκη στην παραγγελία

Προσθέστε επιλεγμένες πιστοποιήσεις στο την εντολή εγγραφής σας και ρίξτε μια ματιά

Εγγράφω

Ολοκληρώστε την πληρωμή του τέλους για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει

ΚΟΡΥΦΉ
Συνομιλία με υποστήριξη
Συνομιλία με υποστήριξη
Ερωτήσεις, αμφιβολίες, θέματα; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!
Συνδετικός...
Έχετε ερωτήσεις;
Έχετε ερωτήσεις;
:
:
:
Έχετε ερωτήσεις;
:
:
Η συνεδρία συνομιλίας έληξε. Σας ευχαριστώ!
Αξιολογήστε την υποστήριξη που έχετε λάβει.
Καλά Κακός