×
1 Επιλέξτε πιστοποιητικό EITC/EITCA
2 Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση και τον ηλεκτρονικό έλεγχο
3 Αποκτήστε πιστοποίηση πληροφορικής στην ΕΕ σε ημέρες!

Επιβεβαιώστε τις ικανότητες πληροφορικής σας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πιστοποίησης πληροφορικής (EITC/EITCA) από οπουδήποτε στον κόσμο πλήρως on-line!

Ακαδημία EITCA

Πρότυπο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της Ψηφιακής Κοινωνίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Πρέπει οι καλλιτέχνες να είναι πιστοποιημένοι στο Computer Graphics; Όχι, εκτός εάν θέλουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Αποκτήστε πιστοποίηση ΕΕ στην CG on-line.
Γνωρίζετε ότι η ασφάλεια είναι ο ισχυρότερος κλάδος της πληροφορικής; Και θα συνεχίσει να αυξάνεται περαιτέρω. Αποκτήστε πιστοποίηση ΕΕ στην ασφάλεια πληροφορικής on-line.
Η πληροφορική στην επιχείρηση είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης. Εξασφαλίστε τη μελλοντική σας καριέρα. Αποκτήστε πιστοποίηση ΕΕ στο Business IT on-line.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τις βασικές ικανότητες ως στρατηγικές για την κοινωνία της πληροφορίας. Αποκτήστε πιστοποίηση ΕΕ στις βασικές ικανότητες on-line.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ EITCA

Επιλέξτε την επαγγελματική πιστοποίηση EITCA Academy στην εξειδίκευσή σας. Θα αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σειρά από σωστά επιλεγμένες πιστοποιήσεις EITC.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ EITCA

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών

Πιστοποίηση ΕΕ που πιστοποιεί την εξειδίκευση πληροφορικής σας

Το EITCA Academy είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής που βασίζεται στην Ευρώπη και υποστηρίζει την υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Η κύρια αποστολή της Ακαδημίας EITCA είναι να παρέχει ένα πρότυπο πιστοποίησης ψηφιακών ικανοτήτων με βάση την ΕΕ, διεθνώς αναγνωρισμένο, στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε υποστηρίζει παγκοσμίως την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας προωθώντας την εξειδίκευση σε διαφοροποιημένους ψηφιακούς τομείς.

Το πρότυπο βασίζεται στην ομαδοποίηση σχετικών συνόλων πιστοποιήσεων EITC, που αποτελούν επαγγελματικό πλαίσιο πιστοποίησης σε επίπεδο προόδου συγκρίσιμο με το μεταπτυχιακό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο, υλοποιείται σε μια εντελώς εξ αποστάσεως μάθηση και απομακρυσμένες εξετάσεις, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να αποκτήσει και να επιβεβαιώσει επισήμως τις επαγγελματικές του δεξιότητες και δεξιότητες πληροφορικής από πιστοποιητικό πληροφορικής που έχει εκδοθεί από την ΕΕ χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας, με ένα μέρος του κόστους που σχετίζεται με τη στάση εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EITCA ACADEMY ΚΑΙ EITC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1000 +

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

70 +

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ EITC ΚΑΙ EITCA ACADEMY

1 000 000+

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 40+ ΧΩΡΩΝ

50 000 000+

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ON-LINE

50 +

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΚΟΡΥΦΉ