×
1 Επιλέξτε πιστοποιητικό EITC/EITCA
2 Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση και τον ηλεκτρονικό έλεγχο
3 Αποκτήστε πιστοποίηση πληροφορικής στην ΕΕ σε ημέρες!

Επιβεβαιώστε τις ικανότητες πληροφορικής σας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πιστοποίησης πληροφορικής (EITC/EITCA) από οπουδήποτε στον κόσμο πλήρως on-line!

Ακαδημία EITCA

Πρότυπο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της Ψηφιακής Κοινωνίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Επιλέξτε την πιστοποίησή σας

Επιλέξτε το πρόγραμμα πιστοποίησης EITC/EITCA που σας ενδιαφέρει και ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 10 ημερών.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

Ακολουθήστε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης, εξασκηθείτε, προετοιμάστε και αποκτήστε πρόσβαση σε απομακρυσμένες ηλεκτρονικές δοκιμές.

Πιστοποιηθείτε

Κερδίστε την πιστοποίηση EITC/EITCA, μια αναγνωρισμένη από την ΕΕ πιστοποίηση ικανοτήτων πληροφορικής.

Μάθετε για τις πιστοποιήσεις EITC/EITCA

Το EITCA Academy, το European Information Technologies Certification Academy είναι ένα διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης ικανοτήτων πληροφορικής βάσει του προτύπου European IT Certification (EITC) που αναπτύχθηκε και διαδόθηκε από το 2008 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών στις Βρυξέλλες (EITCI Institute, φορέας πιστοποίησης).

Το EITCA Academy υλοποιείται πλήρως στο Διαδίκτυο για να μειώσει τα φυσικά και οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση. Τόσο οι μέθοδοι μάθησης όσο και οι εξετάσεις ενσωματώνουν ψηφιακή υποβοηθούμενη απομακρυσμένη φόρμα. Η EITCA Academy αποτελείται από τις πιστοποιήσεις EITC και EITCA. Διατίθεται ως πλαίσιο που βασίζεται στην ΕΕ για την επίσημη πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων, αναγνωρίζεται διεθνώς και παρέχοντας έτσι αναγνώριση δεξιοτήτων πληροφορικής, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των επίσημων εγγράφων που εκδίδονται ψηφιακά και επαληθεύονται από το Ινστιτούτο EITCI. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό πιστοποίησης EITC/EITCA μπορείτε να βρείτε στο σχετικό Σελίδες Ινστιτούτου EITCI.

Το EITCA Academy αποτελεί ένα διεθνές πλαίσιο πιστοποίησης ικανοτήτων πληροφορικής, το οποίο σε επίπεδο προόδου είναι συγκρίσιμο όσον αφορά την πολυπλοκότητα και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών με το συνδυασμό μεταπτυχιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική κατάρτιση στον κλάδο. Διατίθεται στην ΕΕ και στο εξωτερικό αποκλειστικά σε έντυπα εξ αποστάσεως μάθησης και εξ αποστάσεως εξέτασης, επιτρέποντας έτσι τόσο στους πολίτες της ΕΕ όσο και στους πολίτες της ΕΕ να έχουν εύκολη πρόσβαση σε επίσημη επιβεβαίωση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων πληροφορικής από τις Βρυξέλλες με το πρότυπο βεβαίωσης που βασίζεται στην ευρωπαϊκή πληροφορική Πλαίσιο πιστοποίησης χωρίς την αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας και με μόνο ένα μέρος του κόστους που σχετίζεται με τη στατική εκπαίδευση και κατάρτιση με βάση την ΕΕ. Η διάδοση του προγράμματος καθοδηγείται και υποστηρίζεται κυρίως από το Ινστιτούτο EITCI στην αποστολή του για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, της δια βίου μάθησης, της ψηφιακής δυνατότητας προσαρμοστικότητας και της πρόληψης του ψηφιακού αποκλεισμού, καθώς και την επιδίωξη ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας αναφοράς για τις πιστοποιημένες δεξιότητες πληροφορικής στην Ευρώπη, επομένως εφαρμόζοντας κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ορίζονται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και του πυλώνα ένταξης του EC DAE).

Πιστοποιητικό βασικών ικανοτήτων EITCA/KC IT
EITCA/KC

Πιστοποιητικό EITCA/CG Computer Graphics

EITCA/CG

Πιστοποιητικό EITCA/BI Business Information

EITCA/BI

Πιστοποιητικό ασφάλειας πληροφοριών EITCA/IS

EITCA/IS

Δείγμα πιστοποιητικού EITC

EITC

Το πιστοποιητικό EITCA Academy είναι ένα περιεκτικό από την άποψη της πολυπλοκότητας των δεξιοτήτων που έχουν επιβεβαιωθεί Ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης πληροφορικής (EITC) για διεθνώς αναγνωρισμένη επίσημη επιβεβαίωση της εξειδίκευσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα εφαρμοσμένης πληροφορικής. Τα πιστοποιητικά EITCA επιτρέπουν στους συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν μια ισχυρή επιβεβαίωση για τις πολλαπλές ικανότητές τους που αποτελούν εξειδίκευση σε ένα δεδομένο ψηφιακό πεδίο ομαδοποιώντας τις σχετικές πιστοποιήσεις EITC, όλες εκδιδόμενες στις Βρυξέλλες σε εξ αποστάσεως μάθηση και πλήρως απομακρυσμένη πρόσβαση στις εξετάσεις. Όλες οι διαδικασίες πιστοποίησης εφαρμόζονται εξ αποστάσεως και διαδικτυακά με βάση την τυποποίηση και τη διαπίστευση του διοικητικού φορέα πιστοποίησης, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών (EITCI) στις Βρυξέλλες. Τόσο τα πιστοποιητικά EITC όσο και τα EITCA Academy είναι πλήρως ενσωματωμένα στο ψηφιακό πλαίσιο EITCI ITC eCV ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σύγχρονης παρουσίασης.

Σύμφωνα με το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (DAE, Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM (2010) 245, Βρυξέλλες, Αύγουστος 2010) οι ψηφιακές ικανότητες αποτελούν πλέον τη βάση για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας (IS) στην οικονομία της γνώσης (KBE) παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες της Eurostat, το 30% των πολιτών της ΕΕ (150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι) και το 90% του συνόλου του παγκόσμιου πληθυσμού δεν διαθέτουν επαρκείς ικανότητες πληροφορικής, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη λειτουργία τους σε μια σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Αυτό αποτελεί εμπόδιο τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ανάπτυξη, ενώ οι ικανότητες πληροφορικής που διατηρούνται από το υπόλοιπο μέρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν στοχεύουν επαρκώς και υπόκεινται σε γρήγορη απαξίωση. Παρά τις πολλές προσπάθειες στη χάραξη πολιτικής και τις δημόσιες και ιδιωτικές αντίθετες ενέργειες για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του πολλαπλασιασμού των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αγοράς και των κοινωνικών αναγκών, η κατάσταση δεν υποχωρεί σημαντικά.

Λόγω του γεγονότος ότι σήμερα η ικανότητα χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών είναι εξαιρετικά σημαντική και επωφελής για την αυτο-ανάπτυξη τόσο με προσωπικό όσο και με επαγγελματικό τρόπο, οι λεγόμενες ψηφιακές βασικές ικανότητες είναι θεμελιώδεις για την οικονομία της γνώσης (σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 18 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διαδικασίας δια βίου μάθησης, 2006/962/ΕΚ). Το κύριο μήνυμα του DAE, που αποτελεί τη βάση της νέας στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ευρώπη 2020 - Καινοτόμη Ένωση»), είναι η ανάγκη εντατικοποίησης της διαρκούς εκπαίδευσης των ευρωπαίων πολιτών στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών (που οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που εκπαιδεύεται σε αυτόν τον τομέα, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων πιστοποίησης, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές ψηφιακές μεθόδους (ειδικότερα η ηλεκτρονική μάθηση), καθώς και περιλαμβάνει οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - με βάση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούν επίσημα πιστοποιημένη εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο EITCI που αναπτύσσει και διαδίδει τα πρότυπα πιστοποίησης EITC/EITCA επιδιώκει να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στις δημόσιες πολιτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ.

Ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο που προωθείται προς τη διεθνή αναγνώρισή του και έχει προγραμματιστεί με μια πιθανή πληρότητα συγκρίσιμη με την επίσημη ακαδημαϊκή εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ πρακτικά προσανατολίζεται να αποτελεί εφαρμόσιμη πιστοποίηση ψηφιακών ικανοτήτων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών, επομένως επιδιώκεται ως εξίσου σημαντικό μέσο για την υποστήριξη της γεφύρωσης το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ. Ένα τέτοιο πρότυπο ξεκίνησε με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Πληροφορικής (EITC) το 2008 και αναπτύχθηκε συνεχώς και διαδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής EITCI τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πρότυπο είναι μια βάση για τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πιστοποίησης Πληροφορικής, παρέχοντας από κοινού δύο προγράμματα πιστοποίησης:

  • Πιστοποίηση EITC (η ευρωπαϊκή πιστοποίηση τεχνολογιών πληροφοριών) - συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων προγραμμάτων πιστοποίησης που ορίζονται στενά σε ορισμένες δεξιότητες και εφαρμογές (το πρόγραμμα που αναφέρεται στην πληρότητα κάθε προγράμματος EITC συγκλίνει σε περίπου 15 ώρες),
  • Πιστοποίηση EITCA (η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών) - συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ικανότητας εξειδίκευσης για συγκεκριμένους τομείς, ομαδοποίηση σειράς συνήθως αρκετών σχετικών Πιστοποιήσεων EITC (το πρόγραμμα αναφέρεται στην πληρότητα μεταξύ 150 και 180 ωρών).

Τα προγράμματα πιστοποίησης EITC και EITCA ξεκίνησαν το ένα μετά το άλλο αντίστοιχα το 2008, και από εκείνη την ημερομηνία τα προγράμματα αυτά έχουν αναδειχθεί ως αναγνωρισμένα πλαίσια πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων, μαζί με τη συνεχή ανάπτυξη και ενημέρωσή τους, καθώς και διάδοση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών στις Βρυξέλλες. . Το EITCI Institute έκτοτε εκδίδει πιστοποιητικά EITC και EITCA σε περισσότερες από 40 χώρες που καλύπτουν εξειδικευμένους τομείς της εφαρμοσμένης επιστήμης υπολογιστών, του σχεδιασμού, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων, προωθώντας έτσι τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τον επαγγελματισμό πληροφορικής και την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού.

Η πιστοποίηση ικανοτήτων πληροφορικής αποτελεί έναν επίσημο τρόπο επιβεβαίωσης των ικανοτήτων του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμοσμένη επιστήμη υπολογιστών και τις τεχνολογίες πληροφοριών. Τα πιστοποιητικά EITC/EITCA είναι έγγραφα βεβαίωσης που υποστηρίζουν άλλους επίσημους τρόπους επιβεβαίωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών ή των διπλωμάτων των πανεπιστημίων και των σχολείων). Από την άποψη αυτή, τα συστήματα πιστοποίησης EITC και EITCA Academy είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διευκόλυνση των πολιτικών για τη διάδοση ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ όχι μόνο επαγγελματιών πληροφορικής και μηχανικών υπολογιστών αλλά μεταξύ όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε άλλους τομείς, μερικές φορές πολύ μακριά από την πληροφορική.

Το πρόγραμμα EITCA Academy, το οποίο διεξάγεται υπό τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών στις Βρυξέλλες, επιτρέπει - μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικτυακής διαδικασίας εξέτασης - να αποκτήσει τα Πιστοποιητικά Ακαδημίας EITCA που εκδίδονται ψηφιακά στις Βρυξέλλες, μαζί με τα λεπτομερή συμπληρώματα και όλους τους υποκαταστάτες EITC Πιστοποιήσεις Η ίδια η πιστοποίηση είναι δυνατή τόσο στο πλαίσιο ενός πλήρους προγράμματος EITCA Academy στον επιλεγμένο τομέα εξειδίκευσης (εξετάσεις σε όλες τις πιστοποιήσεις EITC που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ακαδημίας με αποτέλεσμα το πλήρες πιστοποιητικό EITCA Academy, το συμπλήρωμα διπλώματος μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC), καθώς και σε πιο στενά καθορισμένες μεμονωμένες πιστοποιήσεις EITC (μεμονωμένη εξέταση και ενιαίο πιστοποιητικό EITC σε κάθε αντίστοιχο πρόγραμμα EITC).

Όσον αφορά την πληρότητα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πρόγραμμα πιστοποίησης της Ακαδημίας EITCA (ισοδύναμο με 150-180 ώρες στάσιμων μαθημάτων ή τυπικά 2 πανεπιστήμια εξάμηνα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης) μπορεί να συγκριθεί με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά με τον πρακτικό προσανατολισμό και Πλεονεκτήματα του διεθνούς διαδεδομένου προτύπου πιστοποίησης με βάση την ΕΕ, μπορεί να αποδειχθεί για ορισμένους ως καλύτερη επιλογή.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων πιστοποίησης EITC/EITCA είναι η δυνατότητα ολοκλήρωσης κατά τη διάρκεια μιας μακρύτερης διεξαγωγής μόνο μεμονωμένων προγραμμάτων EITC από την τοπική ομάδα που σχηματίζει την αντίστοιχη Ακαδημία EITCA (μεμονωμένες εξειδικευμένες πιστοποιήσεις EITC με μέσο διδακτικό περιεχόμενο 15 ωρών) και συνεπώς πιστοποιητικό μετά Το πιστοποιητικό βελτιώνει την επίσημη πιστοποίηση δεξιοτήτων σας. Τα προγράμματα πιστοποίησης ικανοτήτων EITC/EITCA περιλαμβάνουν περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί με προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω, έτσι ώστε να μην απαιτείται προηγούμενη γνώση πληροφορικής για την ολοκλήρωσή τους, παρά την προηγμένη και εξειδικευμένη φύση τους καθώς και την τήρηση υψηλής ποιότητας στις δεξιότητες που πιστοποιούν. Αυτό επιτρέπει ακόμη και στα πιο εξειδικευμένα προγράμματα EITC/EITCA να ολοκληρώνονται επιτυχώς βήμα προς βήμα από τα άτομα χωρίς προηγούμενη τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής, ενώ είναι επίσης σχετικά για επαγγελματίες πληροφορικής και ειδικούς στους αντίστοιχους τομείς.

Οι διαδικασίες EITCA Academy και EITC Certification δεν έχουν ως αποτέλεσμα μόνο την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών που έχουν εξασφαλιστεί σωστά (στην περίπτωση της EITCA Academy συνοδευόμενη από τα λεπτομερή συμπληρώματα πιστοποίησης και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC υποκατάστατων, και στην περίπτωση των πιστοποιητικών EITC που περιέχουν λεπτομερή περιγραφή εντός το ίδιο το Certifacate), αλλά και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικύρωσης. Οι ψηφιακές πιστοποιήσεις EITC/EITCA θα πρέπει να νοούνται ως οι μοναδικοί αριθμοί ταυτότητάς τους, ότι κατά την εισαγωγή με τα σωστά ασφαλισμένα δεδομένα στο σύστημα επικύρωσης EITCI Institute Certification επιτρέπεται η διαδικτυακή επαλήθευση των Πιστοποιήσεων μαζί με λεπτομέρειες για το πεδίο εφαρμογής που έχει συμπληρώσει ο κάτοχος της πιστοποίησης, όπως καθώς και λήψη ή εκτύπωση των κατάλληλων επιβεβαιώσεων και συμπληρωμάτων. Οι πιστοποιήσεις EITC (που λαμβάνονται μεμονωμένα ή ως μέρος της EITCA Academy Certification) έχουν σχεδιαστεί με ταυτότητες που φέρουν κωδικούς QR που επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση και επαλήθευση του μηχανήματος από εφαρμογές σάρωσης QR με βάση τη φωτογραφική μηχανή.

Η διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης που στοχεύει στην επίσημη επιβεβαίωση της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφοριών, πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο EITCI σύμφωνα με τους δημοσιευμένους όρους και προϋποθέσεις, σε μια πλήρως απομακρυσμένη μορφή μέσω ειδικού διαδικτυακού συστήματος εξέτασης ενσωματωμένου στο - πλατφόρμα μάθησης

Όλα τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά πληροφορικής που εκδίδονται από το EITCI, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιήσεων EITC και EITCA Academy, είναι διαθέσιμα πλήρως διαδικτυακά με τα τέλη εγγραφής, όπως ορίζεται στο Κατάλογος Πιστοποιήσεων EITC/EITCA.

Μπορείτε είτε να συμμετάσχετε σε επιλεγμένα προγράμματα EITCA Academy ή σε επιλεγμένα προγράμματα EITC.

Το πρόγραμμα EITCA Academy αποτελείται από πολλά προγράμματα EITC (συνήθως 10 έως 12), καθένα από τα τυπικά 15 ώρες αναφοράς για την πληρότητα του προγράμματος σπουδών (αυτό σημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής ενός μεμονωμένου προγράμματος EITC αντιστοιχεί σε περίπου 15 ώρες στατικής διδακτικής και μάθησης). Επομένως, ένα δεδομένο πρόγραμμα EITCA Academy αντιστοιχεί σε 150-180 ώρες πληρότητας του προγράμματος σπουδών, και ως εκ τούτου αποτελεί επαγγελματική, κοινή, θεματική και συνεπή πιστοποίηση ικανοτήτων πληροφορικής σε έναν συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης πληροφορικής που προσφέρει πληρότητα συγκρίσιμη με ένα μεταπτυχιακό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εν συντομία, η EITCA Academy ομαδοποιεί σχετικά προγράμματα πιστοποίησης EITC σε μια συγκεκριμένη πειθαρχία (π.χ. στους τομείς της ασφάλειας πληροφοριών, των επιχειρήσεων πληροφορικής ή των γραφικών υπολογιστών). Για να αποκτήσετε μια κοινή πιστοποίηση EITCA Academy, πρέπει να πραγματοποιήσετε και να περάσετε επιτυχώς όλες τις εξετάσεις EITC που αποτελούνται (και έτσι δικαιούται ένα κοινό πιστοποιητικό EITCA Academy και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα).

Κάποιος μπορεί επίσης να επιλέξει να ακολουθήσει μόνο μεμονωμένες πιστοποιήσεις EITC, αποκτώντας έτσι μια στενά καθορισμένη επίσημη επιβεβαίωση σχετικών δεξιοτήτων, που αντιμετωπίζουν ένα καλά καθορισμένο και συνεκτικό θέμα, εφαρμογή τεχνολογίας ή λογισμικού (π.χ. θέματα όπως βασικά κρυπτογραφίας, προγραμματισμός αντικειμένων, HTML, γραφικά raster, τρισδιάστατη μοντελοποίηση, κ.λπ.).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα EITCA Academy και EITC Certification. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο on-line και δεν υπάρχουν περιορισμοί στις χώρες καταγωγής ή στις εθνικότητες των ατόμων που μπορούν να το αναλάβουν. Η μόνη προϋπόθεση είναι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο για εξ αποστάσεως μάθηση και εξ αποστάσεως εξέταση που απαιτείται για τις διαδικασίες πιστοποίησης και την έκδοση πιστοποιητικών στις Βρυξέλλες, ΕΕ.

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να εγγραφείτε λογαριασμός στην EITCA Academy. Η εγγραφή ενός λογαριασμού είναι δωρεάν. Με το λογαριασμό αποκτάτε πρόσβαση σε επιδείξεις και δωρεάν πόρους που θα σας επιτρέψουν να επιλέξετε καλύτερα ένα κατάλληλο για εσάς EITCA Academy ή EITC Πιστοποίηση (ες).

Για να εγγραφείτε στο EITCA Academy ή στα προγράμματα πιστοποίησης EITC της επιλογής σας, πρέπει να έχετε έναν εγγεγραμμένο λογαριασμό και να παραγγείλετε τα επιλεγμένα προγράμματα EITCA Academy ή EITC. Μπορείτε να προσθέσετε τα προγράμματα που επιλέξατε στην παραγγελία σας και μετά την ολοκλήρωση της επιλογής θα μπορείτε να πληρώσετε τις διατυπώσεις οριστικοποίησης των τελών. Στη συνέχεια, μετά την επεξεργασία της παραγγελίας σας (η οποία πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα σε λίγα δευτερόλεπτα) θα σας δοθεί διαδικτυακή πρόσβαση στη συμμετοχή στα επιλεγμένα προγράμματα από τον λογαριασμό σας.

Όσον αφορά τις πιστοποιήσεις EITCA Academy, υπάρχει μια επιδότηση 80% EITCI που χορηγείται με αντίστοιχη μείωση των τελών (ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα σε όλο τον κόσμο και σχετίζονται με τη δέσμευση του Ινστιτούτου Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Εργασίας EITCI Institute για αύξηση της κλίμακας της πρόσβασης EITC/EITCA Certification διάδοση και μείωση των οικονομικών φραγμών). Η εφαρμογή της επιδότησης EITCI με ψηφιακό κωδικό 5 γραμμάτων που της επιτρέπει να έχει αποτέλεσμα με το τέλος της EITCA Academy να μειώνεται ουσιαστικά στο 20% Λόγω αυτής της επιδοτούμενης πρόσβασης στο EITCA Academy 80%, μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή για μια σειρά από μεμονωμένα προγράμματα πιστοποίησης EITC, εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ένα μόνο skillet αλλά την εξειδίκευσή σας σε έναν συγκεκριμένο τομέα IT.

Σε περίπτωση ιδρυμάτων και εταιρειών που μεταβιβάζουν το προσωπικό τους, η παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε θεσμικό λογαριασμό ξεκινώντας με τουλάχιστον 3 σχέδια κατ 'εξουσιοδότηση μελών του προσωπικού με αριθμό πρόσθετων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς παρακολούθησης και αναφοράς για την πρόοδο των διδακτικών διαδικασιών και των διαδικασιών πιστοποίησης, όπως καθώς και με ευέλικτα και οικονομικά σχέδια).

Όπως συμβαίνει με όλα τα επαγγελματικά πιστοποιημένα προγράμματα πιστοποίησης ικανοτήτων, η Ακαδημία EITCA και η βάση της τα προγράμματα πιστοποίησης EITC δεν είναι γενικά δωρεάν (με εξαίρεση τα άτομα που ζουν με αναπηρία, τους νέους του προσχολικού σχολείου και τα άτομα που ζουν σε χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε έναν αριθμό χαμηλών ανεπτυγμένες χώρες). Ωστόσο, το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εξέτασης μειώνεται ουσιαστικά σε σύγκριση με την παραδοσιακή στάσιμη (βασισμένη στη φυσική παρουσία) εκπαίδευση. Ο στόχος της Ακαδημίας EITCA είναι να μειώσει πιθανώς τα εμπόδια πρόσβασης στην επίσημη πιστοποίηση επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής με βάση την ΕΕ και να την καταστήσει προσιτή σε πιθανούς συμμετέχοντες από οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι τρέχουσες αμοιβές για τα προγράμματα πιστοποίησης EITC και EITCA Academy εμφανίζονται στον Κατάλογο και ορίζονται αντίστοιχα σε 110 ευρώ και 1100 ευρώ. Τα τέλη πιστοποίησης EITC/EITCA περιλαμβάνουν όλα τα κόστη που σχετίζονται με τις διαδικασίες πιστοποίησης και την έκδοση ψηφιακής πιστοποίησης. Επιπρόσθετες χρεώσεις ισχύουν με προαιρετική έκδοση ασφαλούς έντυπου πιστοποιητικού και παράδοσης (αυτές οι χρεώσεις εξαρτώνται από τον αριθμό των αντιγράφων των φυσικά ασφαλισμένων εκδοθέντων πιστοποιητικών καθώς και από τις διεθνείς υπηρεσίες παράδοσης για την αποστολή πιστοποιητικών χαρτιού από τις Βρυξέλλες στη χώρα σας). Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε μόνιμα ή προσωρινά μόνο ψηφιακές πιστοποιήσεις EITC/EITCA (τις οποίες μπορείτε να εκτυπώσετε μόνοι σας εάν χρειάζεται σε έντυπη μορφή έντυπης αναφοράς από την ηλεκτρονική υπηρεσία του Επικύρωση πιστοποιητικών EITC/EITCA).

Το κόστος των τελών πιστοποίησης EITCA Academy και EITC είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του συγκρίσιμου επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης πληροφορικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης στις χώρες της ΕΕ λόγω της διαδικτυακής του φόρμας. Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την ΕΕ επιβεβαιώνουν επισήμως τις ψηφιακές ασυμφωνίες που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης και των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως στις Βρυξέλλες βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων πιστοποίησης EITCA και EITC με βάση την ΕΕ. Επιπλέον, λόγω μιας πλήρως διαδικτυακής φόρμας, δεν υπάρχει κόστος διαβίωσης που να σχετίζεται με την παραδοσιακή, στάσιμη εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσης του Ινστιτούτου του EITCI να υποστηρίξει την εφαρμογή του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη (ως στοιχείο δημόσιας πολιτικής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020») στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και του πυλώνα ένταξης, οι σχετικές έμμεσες επιδοτήσεις του Ινστιτούτου EITCI στην αποτελεσματική μείωση των τελών των προσφερόμενων προγραμμάτων EITCA Academy, μειώνει περαιτέρω τα οικονομικά εμπόδια για την πιστοποίηση επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής για τους συμμετέχοντες από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Τέλος, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί πόροι που διατίθενται ελεύθερα μετά την εγγραφή του λογαριασμού της EITCA Academy, οι οποίοι επιτρέπουν σε κάποιον να εξοικειωθεί καλύτερα με το μοντέλο της EITCA Academy και την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους (μαζί με σχετικές επιδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων εξετάσεων), μπορείτε να καταχωρίσετε τον δωρεάν λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στο Εγγραφή στην επάνω δεξιά γωνία αυτού του ιστότοπου.

Πώς λειτουργείσε 3 απλά βήματα

(αφού επιλέξετε το EITCA Academy ή μια επιλεγμένη σειρά πιστοποιητικών EITC από τον πλήρη κατάλογο EITCA/EITC)

Μάθετε και εξασκηθείτε

Ακολουθήστε διαδικτυακές ολοκληρωμένες διδακτικές προετοιμασίες για τις εξετάσεις. Δεν υπάρχουν ώρες διδασκαλίας, μελετάτε όταν μπορείτε.

Αποκτήστε πιστοποίηση IT

Λάβετε μέρος σε διαδικτυακές εξετάσεις για να αποκτήσετε πιστοποιητικό EITC. Περάστε όλα στην EITCA Academy και σας απονέμεται πιστοποιητικό EITCA.

Ξεκινήστε την καριέρα σας

Τα πιστοποιητικά EITC/EITCA που βασίζονται στην ΕΕ με λεπτομερή συμπληρώματα αποτελούν επίσημη βεβαίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων πληροφορικής.

Ναί. Η διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης εντός των προγραμμάτων EITC/EITCA μαζί με όλες τις εξετάσεις στα προγράμματα EITC διεξάγονται εξ αποστάσεως διαδικτυακά σε πλατφόρμα υποβοηθούμενης από λύσεις e-learning σε ασύγχρονη λειτουργία. Χάρη στην ευέλικτα οργανωμένη διδακτική διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και όλες τις διαδικτυακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται ασύγχρονα μέσω Διαδικτύου (επιτρέποντας την υψηλότερη ευελιξία στο χρόνο με τον ίδιο τον συμμετέχοντα να οργανώνει τη μαθησιακή του δραστηριότητα ανάλογα με την ευκολία του), δεν απαιτείται φυσική παρουσία του συμμετέχοντα , επομένως πολλά εμπόδια πρόσβασης είτε ελαττώνονται είτε εξαλείφονται (π.χ. γεωγραφικής, υλικοτεχνικής, οικονομικής φύσης).

Ένας συμμετέχων έχει ατομική, απεριόριστη πρόσβαση στην πλατφόρμα πιστοποίησης παρέχοντας μια καλά σχεδιασμένη βήμα-προς-βήμα διδακτική διαδικασία που εποπτεύεται από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου EITCI, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού υλικού: διαλέξεις (σε μια φόρμα πολυμέσων και κειμένου μαζί με εικονογραφήσεις, κινούμενα σχέδια, φωτογραφίες ή βίντεο που διατίθενται απευθείας στην πλατφόρμα e-learning) με προσθήκη σεμιναρίων, εργαστηρίων (συμπεριλαμβανομένης και της εκπαιδευτικής δοκιμαστικής πρόσβασης στο λογισμικό, καθώς και σχετικών διαδραστικών εφαρμογών) και απεριόριστης απομακρυσμένης διδακτικής διαβουλεύσεις.

Η διαδικτυακή διδακτική προγραμματίζεται σε ένα πρόγραμμα πιστοποίησης EITC που τελειώνει με επίσης απομακρυσμένη εξέταση EITC (του κλειστού χαρακτηριστικού δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων 15 τυχαίων κλειστών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος EITC). Αυτή η απομακρυσμένη δοκιμή πραγματοποιείται από τον συμμετέχοντα μέσα στην πλατφόρμα πιστοποίησης (όπου ο συμμετέχων μπορεί να πραγματοποιήσει διαδικτυακά τη διαδραστική δοκιμή που εφαρμόζει τυχαία επιλογή ερωτήσεων δοκιμής, με δυνατότητα επιστροφής σε απαντήσεις ή αναπάντητες ερωτήσεις εντός χρονικού περιορισμού 45 λεπτών). Η βαθμολογία επιτυχίας της εξέτασης του EITC είναι 60% θετική απάντηση, αλλά η αποτυχία επίτευξης αυτού του ορίου επιτρέπει στον συμμετέχοντα να επαναλάβει την εξέταση χωρίς πρόσθετα τέλη (σε κάθε προσπάθεια εξέτασης υπάρχει μία δωρεάν ανάληψη για να περάσει το τεστ ή να βελτιώσει τη βαθμολογία επιτυχίας του, μετά την οποία περαιτέρω Οι επαναλήψεις εξετάσεων απαιτούν την ενεργοποίηση της αίτησης στη διοίκηση, αλλά παραμένουν χωρίς επιπλέον χρέωση). Η ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων EITC που αποτελούν τη σχετική πιστοποίηση EITCA Academy (με υποκατάστατα προγράμματα EITC) οδηγεί επίσης στην έκδοση στον συμμετέχοντα της αντίστοιχης πιστοποίησης EITCA Academy (δεν υπάρχουν επιπλέον εξετάσεις EITCA και οι πιστοποιήσεις EITCA εκδίδονται με βάση την απόκτηση όλων σχετικές EITCA συστατικές EITC Πιστοποιήσεις). Όλες οι διαδικασίες ενσωματώνονται εξ αποστάσεως στις Βρυξέλλες και τα πιστοποιητικά εκδίδονται σε ψηφιακά ασφαλή και επαληθεύσιμη μορφή στους συμμετέχοντες.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας πιστοποίησης επιτρέπει τη λεπτομερή ανάλυση της διαδικασίας μάθησης και πιστοποίησης κάθε συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων πλήρων στατιστικών στοιχείων για όλες τις δραστηριότητες εντός της πλατφόρμας πιστοποίησης που επιτρέπουν τη δημιουργία αναφορών δραστηριοτήτων, καθώς και την αυτόματη αναγνώριση και υποστήριξη των συμμετεχόντων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διδακτική υλικά και εξετάσεις. Μια διεξοδική ανάλυση της δραστηριότητας στη διδακτική διαδικασία επιτρέπει μια εξατομικευμένη υποστηρικτική προσέγγιση σε αναγνωρισμένους συμμετέχοντες εάν αυτό είναι απαραίτητο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες για να τεκμηριώσουν επίσημα τις μαθησιακές τους δραστηριότητες σε τρίτους ή για τη δική τους ανάλυση και σχεδιασμό (ιδιαίτερα χρήσιμο για τα ιδρύματα και τις εταιρείες που εκπροσωπούν το προσωπικό τους για την πιστοποίηση).

Η πλατφόρμα πιστοποίησης υποστηρίζεται συνεχώς τόσο διοικητικά όσο και τεχνικά. Η διαχείριση περιλαμβάνει τεχνική διαχείριση και συνολικό έλεγχο της λειτουργίας της πλατφόρμας. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει υποστήριξη χρηστών με ειδικό γραφείο υποστήριξης και επίλυση προβλημάτων συντήρησης που σχετίζονται με υποσυστήματα ασφαλείας, αρχειοθέτηση δεδομένων, βάσεις δεδομένων και λειτουργίες πλατφόρμας ενημέρωσης (ενέργειες που πραγματοποιούνται συνεχώς από το εξειδικευμένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό).

Από το 2008 το Ινστιτούτο EITCI έχει εκδώσει εκατοντάδες χιλιάδες Πιστοποιητικά EITC και EITCA παγκοσμίως (καθώς και σχεδόν 1 εκατομμύριο ψηφιακά πιστοποιητικά) επιτυγχάνοντας έναν αριθμό περισσότερων από 1 εκατομμύριο ατόμων από 40+ χώρες που είχαν εξοικειωθεί με το πρότυπο κάλυψης EITC/EITCA ψηφιακός αλφαβητισμός και βασικές δεξιότητες, εξειδικευμένοι τομείς της εφαρμοσμένης επιστήμης υπολογιστών για επαγγελματίες πληροφορικής, βασικός έως προχωρημένος σχεδιασμός γραφικών υπολογιστών, καθώς και προγράμματα ψηφιοποίησης δημόσιας διοίκησης (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού μεταξύ κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων (ειδικά ατόμων που ζουν με αναπηρίες).

Η βασική διαφορά είναι ότι η πιστοποίηση EITCA Academy διαμορφώνεται από μια συγκεκριμένη ομάδα πιστοποιητικών EITC (συνήθως 10 έως 12). Μόνο με την απόκτηση όλων αυτών των υποκατάστατων πιστοποιήσεων EITC στον συμμετέχοντα θα εκδοθεί επίσης μια αποκλειστική πιστοποίηση EITCA η οποία πιστοποιεί την εξειδίκευση σε σχετικό πεδίο (η απόκτηση της πιστοποίησης EITCA Academy δεν απαιτεί επιπλέον εξέταση, απαιτεί την επιτυχία εξετάσεων σε όλους τους υποκαταστάτες EITC Certifications) .

Είναι δυνατόν να ακολουθήσετε την πιστοποίηση EITCA Academy αποκτώντας μεμονωμένες πιστοποιήσεις EITC σε ξεχωριστή εγγραφή για κάθε πρόγραμμα EITC (ένα προς ένα), αλλά είναι επίσης δυνατό να εγγραφείτε απευθείας στην Ακαδημία EITCA με πρόσβαση σε ολόκληρη την ομάδα πιστοποίησης EITC εντός της επιλεγμένης Ακαδημίας EITCA. Αυτό παρέχει στους συμμετέχοντες την επιδοτούμενη πρόσβαση στο Ινστιτούτο EITCI που παρέχεται με σημαντικά μειωμένη χρέωση EITCA Academy, διαθέσιμη παγκοσμίως για την προώθηση υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένης διάδοσης δεξιοτήτων πληροφορικής.

Ο συμμετέχων μπορεί να επιλέξει μεταξύ της υλοποίησης της πλήρους Ακαδημίας EITCA (ομαδοποίηση σχετικών προγραμμάτων EITC) και της υλοποίησης ενός ενιαίου προγράμματος EITC (ή μιας συγκεκριμένης επιλογής προγραμμάτων EITC).

Κάθε πρόγραμμα πιστοποίησης EITC αναφέρεται σε πρόγραμμα σπουδών 15 ωρών εκμάθησης περιεχομένου που τελειώνει με εξετάσεις για τη σχετική πιστοποίηση EITC. Η ολοκλήρωση του προγράμματος EITC μπορεί να επιτευχθεί κατά μέσο όρο σε μία έως δύο ημέρες, ωστόσο δεν υπάρχουν χρονικές απαιτήσεις και ένας συμμετέχων μπορεί να προγραμματίσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για διδακτικές και προετοιμασίες εξετάσεων εάν χρειαστεί (για παράδειγμα μια εβδομάδα ή 2 εβδομάδες δαπανώντας για μάθηση αντίστοιχα μία ώρα ή 2 ώρες ημερησίως). Εάν ο συμμετέχων έχει ήδη γνώσεις και ικανότητες που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα σπουδών EITC Certification, ο συμμετέχων μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στην εξέταση και έτσι να αποκτήσει αμέσως τη σχετική πιστοποίηση EIC.

Κάθε Ακαδημία EITCA αποτελείται από 10-12 EITC Πιστοποιήσεις συνολικά που αποτελούν περιεχόμενο προγράμματος 150-180 ωρών μάθησης. Σε γενικές γραμμές, με την υπόθεση ότι η μάθηση πραγματοποιείται σε εργάσιμες εβδομάδες, είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα EITCA Academy σε λιγότερο από ένα μήνα (κάθε εργάσιμη εβδομάδα ημερησίως μάθηση). Ένα άλλο χρονοδιάγραμμα αναφοράς είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (συνήθως 5 μήνες) όταν ένας συμμετέχων είναι σε θέση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος EITCA Πιστοποίηση μαθαίνοντας μόνο μία ημέρα την εβδομάδα.

Οι ώρες μάθησης αναφοράς του περιεχομένου του προγράμματος που αναφέρονται παραπάνω καθορίζουν ένα ουσιαστικό μέτρο της πληρότητας του προγράμματος πιστοποίησης με βάση τα πρότυπα των ακαδημαϊκών ωρών σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη εκπαιδευτική συμπεριφορά από τον συμμετέχοντα θα διαρκούσε κατά μέσο όρο 150-180 ώρες, εάν διεξήχθη σε στάσιμη μορφή. Εξαρτάται επίσης από το χαρακτηριστικό κάθε συμμετέχοντα στην προετοιμασία και τις μαθησιακές ικανότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε γρηγορότερο ή βραδύτερο ρυθμό μάθησης και προετοιμασίας ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Λόγω του γεγονότος ότι η εκπαίδευση διεξάγεται σε ασύγχρονη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, ο πραγματικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τις ατομικές δεξιότητες κάθε συμμετέχοντος και μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί (το χρονικό πλαίσιο της μάθησης και της προετοιμασίας για την πιστοποίηση προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του οι συμμετέχοντες).

Ναί. Τόσο στο πρόγραμμα πιστοποίησης EITC όσο και στο EITCA Academy η διδακτική διαδικασία μάθησης και προετοιμασίας περιλαμβάνει απεριόριστες απομακρυσμένες διαβουλεύσεις με το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό από σχετικό τομέα πληροφορικής. Εάν προκύψουν δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών από το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και στην υποστηρικτική διδακτική συγκατάθεση και υλικό ή στην εκτέλεση εργασιών, ή εάν ένας συμμετέχων έχει ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του διδακτικού προσωπικού από μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και συμβουλευτικών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων. Η διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω ειδικής διεπαφής στην πλατφόρμα πιστοποίησης και ηλεκτρονικής μάθησης ή μέσω email. Οι φόρμες και οι οδηγίες για την επικοινωνία και το ερώτημα του διδακτικού προσωπικού διαβούλευσης βρίσκονται απευθείας στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης πιστοποίησης.

Η τρέχουσα επιλογή των διαθέσιμων πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Ινστιτούτο EITCI περιλαμβάνει πάνω από 70 πιστοποιήσεις EITC και 7 πιστοποιήσεις EITCA Academy.

Λόγω του περιορισμένου λειτουργικού δυναμικού της διδακτικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των μηνιαίων εκδοθεισών EITC/EITCA Πιστοποιήσεων, ορισμένα προγράμματα πιστοποίησης ενδέχεται να υπόκεινται σε προσωρινές θέσεις μη διαθεσιμότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα προγράμματα πιστοποίησης χωρίς διαθέσιμες θέσεις μπορούν να κρατηθούν από συμμετέχοντες, οι οποίοι θα ενημερωθούν όταν οι θέσεις είναι και πάλι διαθέσιμες και θα τους δοθεί πρόσβαση στα σχετικά προγράμματα με βάση την πρώτη σειρά, με την πρώτη εξυπηρέτηση.

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να επαναλάβετε και τις δύο αποτυχημένες ή επιτυχημένες EITC εξετάσεις για τη βελτίωση της βαθμολογίας επιτυχίας. Σε κάθε προσπάθεια εξέτασης υπάρχει μια δωρεάν επαναληπτική ανάληψη για να περάσει το τεστ ή να βελτιώσει τη βαθμολογία επιτυχίας του, μετά την οποία οι περαιτέρω επαναλήψεις εξετάσεων απαιτούν την ενεργοποίηση της αίτησης από τη διοίκηση, αλλά παραμένουν χωρίς επιπλέον χρέωση. Ο συμμετέχων μπορεί να επαναλάβει μια επιτυχημένη δοκιμή για να βελτιώσει τη βαθμολογία για καλύτερη παρουσίαση στην Πιστοποίηση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν εξετάσεις της EITCA Academy (οι εξετάσεις ανατίθενται μόνο σε προγράμματα EITC και περνούν κάθε ένα από τα αποτελέσματα με έκδοση πιστοποιητικού EITC, ενώ η πιστοποίηση EITCA Academy εκδίδεται μόνο για την επιτυχία μιας σχετικής ομάδας όλων των συστατικών Εξέταση EITC σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα EITCA Academy). Οι βαθμολογίες που παρουσιάζονται στην EITCA Academy Certification είναι οι βαθμολογίες όλων των EITC Πιστοποιήσεων που περιλαμβάνουν δεδομένη EITCA Academy.

Ναί. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning με όλο το διδακτικό υλικό και τους πόρους σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών στα σχετικά προγράμματα πιστοποίησης EITC/EITCA Academy, επίσης μετά την ολοκλήρωση της μάθησης και τις προετοιμασίες, καθώς και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την απόκτηση των Πιστοποιητικών τους. Η πρόσβαση θα είναι αόριστη δυνατή από τους λογαριασμούς των συμμετεχόντων στην EITCA Academy.

Η πιστοποίηση EITC/EITCA είναι ένα ευρωπαϊκό διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης που τυποποιεί τα πλαίσια πιστοποίησης ικανοτήτων στη βιομηχανία τεχνολογιών πληροφοριών. Δεν έχει επίσημη ισοδυναμία με κανένα από τα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος που σχετίζεται με τα περιεκτικά προγράμματα σπουδών της EITCA Academy, είναι η πολυπλοκότητα και η επακόλουθη βεβαίωση επαγγελματικής εξειδίκευσης του κατόχου πιστοποίησης, μπορεί να συγκριθεί καλύτερα με τις διαπιστευμένες μεταπτυχιακές σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο. φόρτο εργασίας και τα πιστοποιημένα επίπεδα ικανοτήτων. Από την άλλη πλευρά, η πιστοποίηση EITCA Academy μαζί με τις πιστοποιήσεις EITC δεν είναι ισοδύναμες με επαγγελματικές πιστοποιήσεις πληροφορικής που εκδίδονται από διαφορετικούς προμηθευτές πληροφορικής (όπως Microsoft, Google, Adobe κ.λπ.), ότι είναι ανεξάρτητοι από τους προμηθευτές και εστιάζοντας έτσι στην πραγματική αξία πιστοποιημένες ικανότητες, και όχι ως μέρος της στρατηγικής του ανταγωνισμού προϊόντων και του μάρκετινγκ μεταξύ των πωλητών πληροφορικής. Ωστόσο, αυτό που έχουν κοινό Πιστοποιήσεις EITC/EITCA με τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις IT που έχουν εκδοθεί από τον προμηθευτή είναι ότι εστιάζουν επίσης σε πρακτικές πτυχές και την εφαρμογή των πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τι σημαίνει στην πράξη;

Το EITCA Academy Certification δεν είναι επίσημο μεταπτυχιακό δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, αλλά διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ικανοτήτων της βιομηχανίας πληροφορικής, το οποίο ωστόσο είναι ανεξάρτητο από πωλητή και διέπεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών, ανεξάρτητο προμηθευτή μη κερδοσκοπικό αρχή πιστοποίησης ή οργανισμός πιστοποίησης. Μέσα στο πρόγραμμα EITC/EITCA Academy, ο κάτοχος της πιστοποίησης δεν αποκτά μεταπτυχιακό δίπλωμα εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο ή πιστοποίηση προμηθευτή πληροφορικής, αλλά είναι διεθνές και εκδίδεται στις Βρυξέλλες, ΕΕ, πιστοποίηση επίσημων ικανοτήτων σχετικών με τη βιομηχανία των τεχνολογιών πληροφοριών, με το φάσμα πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων ισοδύναμη με τις μεταπτυχιακές σπουδές όσον αφορά την πληρότητα (ξεκινώντας από 150 ώρες πληρότητα προγράμματος αναφοράς) και μια σειρά από τοπικούς προμηθευτές πληροφορικής που εξέδωσαν πιστοποιήσεις. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας για την ανάληψη της Ακαδημίας EITCA (ή οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος πιστοποίησης EITC) και δεν απαιτούνται προηγούμενες προϋποθέσεις (π.χ. ένα πτυχίο πτυχίου που έχει επιτευχθεί στις προπτυχιακές σπουδές απαιτείται γενικά για την πραγματοποίηση περαιτέρω μεταπτυχιακών σπουδών στην ακαδημαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι όχι προϋπόθεση για τη συμμετοχή της EITCA Academy).

Η πιστοποίηση EITCA Academy επιτρέπει μόνο στον κάτοχό του να αποδείξει επαγγελματικά την απόδειξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που διαθέτει για να εργαστεί στον τομέα της πιστοποιημένης κατοχής. Ενώ οι εργοδότες απαιτούν γενικά δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο δεδομένο πεδίο της επαγγελματικής εξειδίκευσης, γενικά χαιρετίζουν πολύ θετικά πρόσθετες συνολικές βεβαιώσεις δεξιοτήτων, ειδικά στον τομέα της πληροφορικής, είτε είναι το κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης του υποψηφίου είτε όχι. Εάν η βεβαίωση ικανοτήτων είναι σε επίπεδο πληρότητας συγκρίσιμη με το επίσημο ακαδημαϊκό δίπλωμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί από τον εργοδότη επαρκές υποκατάστατο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη θέματα που σχετίζονται με το κόστος σπουδών στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μια δεδομένη χώρα). Σε άλλες περιπτώσεις, θα είναι η κατάλληλη συμπλήρωση του διπλώματος πανεπιστημίου τυπικής εκπαίδευσης που θα αποδεικνύει τη διεθνή δραστηριότητα των υποψηφίων στην αυτο-ανάπτυξη και θα τον αφήσει στην άκρη ανταγωνιστικές αιτήσεις χωρίς παρόμοιες πιστοποιήσεις ικανοτήτων. Οι εργοδότες συνήθως εκτιμούν ιδιαίτερα κίνητρα από την πλευρά του υποψηφίου όσον αφορά την αυτο-ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την εμπειρία και ως εκ τούτου θα αναγνωρίσουν τη διεθνή πιστοποίηση της EITCA Academy υπέρ του υποψηφίου. Η περίληψη της πιστοποίησης της EITCA Academy μπορεί να αντιμετωπιστεί καλά ως τρόπος συμπλήρωσης του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού διπλώματος σε εθνικό επίπεδο με πιο εξειδικευμένη, επαγγελματική πιστοποίηση με βάση την ΕΕ στον κλάδο της πληροφορικής. Σίγουρα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό του κατόχου του πιστοποιητικού, αποδεικνύοντας τη διεθνή του δραστηριότητα στην ανάπτυξη προσόντων. Ακόμη και με εξειδικευμένο δίπλωμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, το σχετικό Πιστοποιητικό της Ακαδημίας EITCA θα αποδειχθεί ένα πολύτιμο πλεονέκτημα στο βιογραφικό και θα αυξήσει τις προοπτικές απασχόλησης όχι μόνο επιβεβαιώνοντας επίσημα τα προσόντα και τις ικανότητες πληροφορικής αλλά και αποδεικνύοντας την ικανότητα του υποψηφίου να συνεχίσει επιτυχώς την εκπαίδευσή του και αυτο-ανάπτυξη με την απόκτηση πιστοποίησης ανεξάρτητης από τον προμηθευτή, σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρισμένου κλάδου πληροφορικής με βάση την ΕΕ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια, η ΕΕ εργάζεται προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, ο κύριος μέσος όρος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η τυποποίηση σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ορισμένες άλλες χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται σε προσόντα και να χωρίζεται σε τρεις κύριους κύκλους: τον 3ο κύκλο προσόντων (ανεπίσημα αναφέρεται ως προπτυχιακό) σπουδές, συνήθως τελείως με το πτυχίο), ο 1ος κύκλος (ανεπίσημα αναφέρεται ως μεταπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, συνήθως τελείωσε με μεταπτυχιακό) και ο 2ος κύκλος, οι διδακτορικές σπουδές (συνήθως περιελάμβαναν όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και τη δική τους έρευνα που ολοκληρώθηκε με το διδακτορικό). Επιπρόσθετα στα παραπάνω, η Διαδικασία της Μπολόνια εισήγαγε το σύστημα πιστώσεων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) που εισάγει μια μέτρηση μονάδων (ή μονάδων ECTS) που έχουν ανατεθεί σε μαθήματα, συνήθως με 3 ECTS σε 1 έως 15 ώρες στάσιμου διδακτικό πρόγραμμα. Οι μονάδες ECTS χρησιμεύουν ως αναφορά για τη σύγκριση της πολυπλοκότητας των μαθημάτων σε διαφορετικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με συμφωνίες μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων για την αναγνώριση των μαθημάτων που ολοκληρώθηκαν σε διαφορετικά ιδρύματα βάσει των μονάδων ECTS που υποστηρίζουν τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών της ΕΕ και σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Συγκρίνοντας την πολυπλοκότητα και το περιεχόμενο του προγράμματος, η Ακαδημία EITCA μπορεί να συγκριθεί καλύτερα με το μεταπτυχιακό επίπεδο (2ος κύκλος) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και αν δεν είναι επίσημα διαπιστευμένο ως τέτοιο από τη διοίκηση σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι είναι διεθνές πρότυπο. Οι ικανότητες που επιτυγχάνονται με την ολοκλήρωση της Ακαδημίας EITCA, όπως επιβεβαιώνεται από την Πιστοποίηση EITCA, είναι απόλυτα ικανοποιητικές από την άποψη της πληρότητάς τους για το μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα, με τη διαφορά ότι η πιστοποίηση της Ακαδημίας EITCA δεν είναι έγγραφο που εκδίδεται σε εθνικό επίπεδο αλλά διεθνές και είναι επικεντρώθηκε σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της πληροφορικής και όχι σε ολόκληρη την πειθαρχία. Αυτή η πιο εξειδικευμένη εστίαση της πιστοποίησης EITCA Academy μπορεί να είναι πλεονεκτική και σε σύγκριση με τα μεταπτυχιακά διπλώματα για επαγγελματική σταδιοδρομία που σχετίζεται με την πληροφορική. Συνήθως το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται ευρύτερα (π.χ. Επιστήμη Υπολογιστών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Μαθηματικά κ.λπ.) από το EITCA Academy που περιλαμβάνει έναν από τους συγκεκριμένους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφοριών (π.χ. Ασφάλεια Πληροφοριών, Επιχειρήσεις Πληροφορικής, Γραφικά Υπολογιστών κ.λπ.) .). Οι μεταπτυχιακές μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν από 1500 έως 3000 ώρες προγράμματος που αναφέρονται από 60 έως 120 ECTS αντίστοιχα (ένα τυπικό ακαδημαϊκό έτος συνήθως αποτελείται από 1500 ώρες). Η Ακαδημία EITCA περιλαμβάνει ένα διδακτικό πρόγραμμα 150-180 ωρών, ωστόσο αναφέρεται από 30 έως 60 ECTS (περιλαμβάνει 10-12 μαθήματα EITC, το καθένα αποδίδεται με 3 έως 5 ECTS με βάση τη σύγκριση περιεχομένου σε σχέση με ακαδημαϊκά πρότυπα σε σχετικά θέματα , με χρονική αναφορά 15 ωρών για κάθε μάθημα EITC, που αντιστοιχεί ωστόσο σε 60 έως 90 ώρες σε τυπική ακαδημαϊκή συμπεριφορά λόγω του ατομικού και ασύγχρονου μοντέλου της εκπαίδευσης που υπάρχει στην EITCA Academy). Έτσι, το EITCA Academy μπορεί να συγκριθεί με ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2ου κύκλου (επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου) όσον αφορά την πληρότητα και την πολυπλοκότητα των ικανοτήτων πληροφορικής που πιστοποιούνται επίσημα. Από την άλλη πλευρά, οι πιστοποιήσεις του EITC αντιστοιχούν σε ικανοποιητικούς όρους στα ακαδημαϊκά μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (που έχουν 3 έως 5 μονάδες ECTS στο σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών πιστώσεων της ΕΕ), καθώς και στις πιστοποιήσεις προϊόντων ή τεχνολογίας πληροφορικής που εκδίδονται από τον προμηθευτή, λόγω εφαρμοσιμότητας και πρακτικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά το περιεχόμενο, το πρόγραμμα πιστοποίησης της EITCA Academy (ισοδύναμο 150-180 ωρών στατικών τάξεων, δηλαδή ένα τυπικό ακαδημαϊκό έτος ή 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) μπορεί να συγκριθεί με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές, ωστόσο με το πλεονέκτημα του προτύπου πιστοποίησης της ΕΕ με τα διεθνή του φύση και αναγνώριση (τα πιστοποιητικά που βασίζονται στην ΕΕ και εκδίδονται στις Βρυξέλλες είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένα παγκοσμίως, ακόμη και για τα επίσημα εθνικά ακαδημαϊκά διπλώματα που εκδίδονται σε μη κεντρικές τοποθεσίες της ΕΕ). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων πιστοποίησης EITC/EITCA είναι η δυνατότητα ολοκλήρωσης μόνο επιλεγμένων μεμονωμένων προγραμμάτων EITC που αντιστοιχούν στα επιμέρους μαθήματα που σχηματίζουν την αντίστοιχη EITCA Academy (μεμονωμένα ειδικά πιστοποιημένα μαθήματα EITC με μέσο διδακτικό περιεχόμενο 15 ωρών). Τα προγράμματα πιστοποίησης ικανοτήτων EITCA και EITC περιλαμβάνουν περιεχόμενο προγράμματος που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της προσέγγισης «από κάτω προς τα πάνω», ώστε να μην απαιτείται προηγούμενη γνώση πληροφορικής για την ολοκλήρωσή τους, παρά την προηγμένη και εξειδικευμένη μορφή τους. Αυτό επιτρέπει ακόμη και τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα EITC/EITCA να ολοκληρώνονται επιτυχώς από άτομα χωρίς προηγούμενη τεχνογνωσία πληροφορικής, ενώ είναι επίσης συναφή για τους επαγγελματίες πληροφορικής και τους ειδικούς στους αντίστοιχους τομείς.

Η σύνοψη της EITCA Academy συνιστάται ως διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση πληροφορικής συμπληρωματική των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου (π.χ. πτυχίο ή μεταπτυχιακό), τα οποία ωστόσο μπορούν να πιστοποιούν τις ικανότητες των κατόχων σε μια πιο γενική ή ακόμη και διαφορετική πειθαρχία από τον τομέα ότι ο κάτοχος της πιστοποίησης επιδιώκει να συνεχίσει για την καριέρα του (με το σχετικό πιστοποιητικό EITCA Academy που καλύπτει αυτόν τον τομέα). Είναι δυνατόν να αναζητήσετε επιτυχώς απασχόληση χωρίς δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτοχος EITCA Academy Certification, επίσης επειδή μπορεί επίσημα να αποδείξει με βάση τα περιεχόμενα του προγράμματος που καλύπτονται από την πιστοποίηση ότι η πρόοδος των βεβαιωμένων ικανοτήτων είναι ισοδύναμη με ένα έτος μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών σπουδών για μεταπτυχιακό, αλλά μέσα σε ένα διεθνές και πιστοποιητικό προσανατολισμένο στη βιομηχανία ΤΠ πρότυπο πιστοποίησης που αναπτύχθηκε και διαδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής στις Βρυξέλλες, ΕΕ Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση του προτύπου πιστοποίησης πληροφορικής της EITCA Academy έναντι των διπλωμάτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο ή των πιστοποιήσεων σε επίπεδο βιομηχανίας πωλητών πληροφορικής εξαρτάται από τον εργοδότη και τις δικές του πεποιθήσεις και απόψεις, ωστόσο η αξιολόγηση των κατόχων EITC/EITCA Η σταδιοδρομία δείχνει ότι το πρότυπο αυτό αναγνωρίζεται αυξανόμενο και όχι μόνο στην ΕΕ.

Η απάντηση στην ερώτηση εάν οι πιστοποιήσεις EITCA Academy και EITC είναι συμβατές με το ECTS σχετίζεται με την απάντηση στην ερώτηση εάν μπορείτε να υπολογίσετε την ολοκλήρωση των προγραμμάτων πιστοποίησης EITCA Academy ή EITC στις τρέχουσες μελλοντικές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές ακαδημαϊκές σπουδές σας σε ένα τυπικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο.

Η απάντηση είναι γενικά θετική. Κάθε πρόγραμμα EITC Certification και EITCA Academy απονέμεται καθορισμένος αριθμός πόντων ECTS.

Το Ινστιτούτο EITCI επικοινωνεί με τα πανεπιστήμια της ΕΕ με θέμα το σύστημα ECTS (το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πίστωσης και Συσσώρευσης) προσφέροντας διμερή αναγνώριση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος (προς τα σχετικά προγράμματα σπουδών EITC/EITCA). Με την επιφύλαξη αυτών των προτάσεων, ορισμένα προγράμματα EITC/EITCA Certificaiton απονέμονται από το Ινστιτούτο EITCI με τους βαθμούς ECTS, επιτρέποντας έτσι στους Ευρωπαίους φοιτητές μεταξύ των κατόχων Πιστοποίησης να έχουν τη δική τους μάθηση που έχουν υποβληθεί και αποδείξει ότι κατέχουν τη διαδικασία πιστοποίησης για να γίνουν αποδεκτές για την ακαδημαϊκή τους συμπεριφορά. Το ECTS αποτελεί ευρωπαϊκό πρότυπο για τη σύγκριση του όγκου της μάθησης βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων (στην περίπτωση της πιστοποίησης EITC/EITCA που μετράται από τα αποτελέσματα των εξετάσεων) και του σχετικού φόρτου εργασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διεξάγονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργαζόμενες χώρες ECTS.

Για την απόκτηση Πιστοποίησης EITC/EITCA, απονέμονται σχετικά ποσά των πιστώσεων ECTS ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα (την πολυπλοκότητά του, την πληρότητα και το σχετικό μαθησιακό φόρτο εργασίας) και αυτές οι πιστώσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το πανεπιστήμιο του κατόχου της πιστοποίησης, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ αυτού του πανεπιστημίου και το Ινστιτούτο EITCI. Το Ινστιτούτο EITCI ξεκινά την έρευνα διμερούς συμφωνίας ECTS με ένα υποδειγμένο πανεπιστήμιο βάσει της αίτησης από τον κάτοχο της πιστοποίησης που θα ήθελε να τιμήσει τους κερδισμένους πόντους ECTS στο πανεπιστήμιο ή το επιλεγμένο πανεπιστήμιο του για συνεχή ή μελλοντική ακαδημαϊκή συμπεριφορά.

Εάν είστε κάτοχος Πιστοποίησης ή εκπροσωπείτε πανεπιστήμιο που ενδιαφέρεστε ή ρωτήσατε τους φοιτητές για αποδοχή των πόντων ECTS για τις σχετικές Πιστοποιήσεις EITC/EITCA, παρακαλώ επικοινωνήστε με το EITCI Institute και θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και έγγραφα για να προχωρήσουμε περαιτέρω.

Δεν χρειάζεται επίσης να σπουδάσετε στο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο για να ζητήσετε αποδοχή των προγραμμάτων EITC/EITCA που έχετε κερδίσει πόντους ECTS. Αυτό θα είναι, ωστόσο, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Dean office του πανεπιστημίου σας. Εάν σπουδάζετε στο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο (όχι απαραίτητα στην ΕΕ αλλά και στη χώρα που συμμετέχει στο σύστημα ECTS) αυτή η απόφαση είναι πιο αυτόματη, ωστόσο παραμένει μια ανεξάρτητη απόφαση του πανεπιστημίου σας όσον αφορά διμερή συμφωνία για την αποδοχή τα σχετικά προγράμματα σπουδών EITCA Academy και EITC, όπως ισχύουν για την αντίστοιχη συμπεριφορά της ακαδημίας στο πανεπιστήμιο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποδοχή ECTS είναι απόφαση από την πλευρά της διοίκησης του πανεπιστημίου να αποδεχτεί ή να απορρίψει την τιμή ολοκλήρωσης ενός συγκεκριμένου προγράμματος πιστοποίησης EITC/EITCA στην ακαδημαϊκή διεξαγωγή των σπουδών σας είναι ανεξάρτητο από το Ινστιτούτο EITCI, το οποίο μπορεί να δικαιολογήσει μόνο σχετική αριθμός πόντων ECTS που απονέμονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης και υποβάλλουν αίτηση σε πανεπιστήμιο για διμερή συμφωνία ECTS (τέτοια έρευνα μπορεί να γίνει από το Ινστιτούτο EITCI ή απευθείας από κάτοχο πιστοποιητικού στο γραφείο Dean μαζί με τις σχετικές πιστοποιήσεις EITC/EITCA και τα συμπληρώματά τους - μπορείτε να κατεβάσετε τα πρότυπα των εγγράφων αίτησης αποδοχής πόντων ECTS μετά την απόκτηση των Πιστοποιήσεων). Τόσο το EITC όσο και το EITCA Πιστοποιήσεις παρέχονται με τα λεπτομερή συμπληρώματα προγράμματος που θα επιτρέψουν την ορθή εξέταση της ισοδυναμίας με το σχετικό πανεπιστημιακό μάθημα ή το αντίστοιχο ποσό προσόντων και ικανοτήτων ακόμη και από τα πανεπιστήμια των χωρών που δεν συμμετέχουν στο σύστημα ECTS.

Συνοψίζοντας, οι Ακαδημίες EITCA αποτελούνται από ομάδες μεμονωμένων προγραμμάτων πιστοποίησης EITC, καθένα από τα οποία έχει ανατεθεί με τον καθορισμένο αριθμό των πιστώσεων ECTS, που απονέμονται στον κάτοχο της πιστοποίησης μετά την απόκτηση της πιστοποίησης. Η κλίμακα ταξινόμησης με βάση το EITC/EITCA είναι επίσης πλήρως συμβατή με την κλίμακα βαθμολογίας ECTS.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πίστωσης και Συσσώρευσης (ECTS) χρησιμεύει ως πρότυπο που βασίζεται στην ΕΕ για τη σύγκριση της επίδοσης και των επιδόσεων των ακαδημαϊκών σπουδών των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρότυπο ECTS. Για επιτυχημένα μαθήματα απονέμονται σχετικοί αριθμοί πιστώσεων ECTS. Οι μονάδες ECTS χρησιμεύουν ως αναφορά για τη σύγκριση της πολυπλοκότητας των μαθημάτων σε διαφορετικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με συμφωνίες μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων για την αναγνώριση των μαθημάτων που ολοκληρώθηκαν σε διαφορετικά ιδρύματα βάσει των μονάδων ECTS που υποστηρίζουν τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών της ΕΕ και σπουδάζουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές χώρες έχουν παρόμοια πρότυπα, τα οποία μπορούν εύκολα να λογοδοτούν σε μονάδες ECTS καθώς και σε μεμονωμένη αίτηση.

Τόσο το EITC όσο και το EITCA Academy Certification παρέχουν επίσημη, διεθνώς αναγνωρισμένη επιβεβαίωση των ικανοτήτων του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφοριών που σχετίζονται με εφαρμοσμένους και πρακτικούς όσον αφορά τους τομείς της αγοράς εργασίας. Οι πιστοποιήσεις EITC/EITCA συνιστούν επίσημα έγγραφα βεβαίωσης ικανοτήτων πληροφορικής είτε υποστηρίζουν είτε αντικαθιστούν άλλους επίσημους τρόπους επιβεβαίωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων σε εθνικό επίπεδο των πανεπιστημίων και των σχολείων). Από την άποψη αυτή, η πιστοποίηση EITC και EITCA Academy συνοδεύεται από λεπτομερές συμπλήρωμα πιστοποίησης που παρέχει τυποποιημένη περιγραφή του περιεχομένου, της πολυπλοκότητας και του επιπέδου των ικανοτήτων πληροφορικής που έχει αποκτήσει ο κάτοχος της πιστοποίησης, σχεδιασμένο ως βοήθεια για την αναγνώριση αυτών των ικανοτήτων σε επαγγελματικούς τομείς δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης EITC και EITCA Academy, που διεξήχθη υπό τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών (EITCI) στις Βρυξέλλες, έχει ως αποτέλεσμα, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικτυακής διαδικασίας εξέτασης για την απονομή των σχετικών Πιστοποιητικών Ακαδημίας EITC/EITCA που εκδίδονται ψηφιακά στις Βρυξέλλες, ΕΕ , μαζί με τα λεπτομερή Συμπληρώματα Πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση είναι δυνατή τόσο εντός του πλήρους προγράμματος EITCA Academy στην επιλεγμένη εξειδίκευση πληροφορικής (επιτυχώς επιτυχώς οι εξετάσεις σε όλα τα προγράμματα EITC που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα EITCA Academy, με αποτέλεσμα την απονομή του πιστοποιητικού EITCA Academy και του συμπληρώματος πιστοποίησης μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC) , καθώς και σε πιο εξειδικευμένα μεμονωμένα προγράμματα EITC (ενιαία εξέταση και ενιαίο πιστοποιητικό EITC που εκδίδεται σε κάθε αντίστοιχο πρόγραμμα EITC).

Οι διαδικασίες EITCA Academy και EITC Certification δεν προκύπτουν μόνο με την έκδοση σωστά ασφαλισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών (στην περίπτωση της EITCA Academy συνοδευόμενη από τα λεπτομερή συμπληρώματα πιστοποίησης και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά EITC, και στην περίπτωση των πιστοποιητικών EITC που περιέχουν λεπτομερή περιγραφή του πρόγραμμα στο ίδιο το Certifacate), αλλά και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών επικύρωσης. Οι Ψηφιακές Πιστοποιήσεις EITC/EITCA θα πρέπει να νοούνται ως οι μοναδικοί αριθμοί ταυτότητάς τους, ότι κατά την καταχώριση μαζί με τα ασφαλή προσωπικά δεδομένα στο σύστημα επικύρωσης πιστοποίησης EITCI Institute επιτρέπεται η ηλεκτρονική επαλήθευση των κατοχυρωμένων Πιστοποιήσεων μαζί με λεπτομέρειες των πεδίων εφαρμογής που συμπληρώνονται από τον κάτοχο του Πιστοποιητικού, καθώς και εκτύπωση των κατάλληλων εκδόσεων και συμπληρωμάτων πιστοποιητικών έτοιμων για εκτύπωση. Οι πιστοποιήσεις EITC (που λαμβάνονται μεμονωμένα ή ως μέρος του προγράμματος EITCA Academy) έχουν σχεδιαστεί με ταυτότητες που φέρουν οπτικές ετικέτες (κωδικοί QR) που επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση μηχανής και την επαλήθευση πιστοποίησης με εφαρμογές σάρωσης οπτικών ετικετών.

Υπάρχει πιθανή προαιρετική έκδοση της ασφαλούς έντυπης μορφής των Πιστοποιητικών EITC/EITCA μαζί με τη διεθνή παράδοση (έντυπη μορφή Η έκδοση πιστοποιητικών απαιτεί πρόσθετες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό των αντιγράφων των φυσικά ασφαλισμένων πιστοποιητικών, καθώς και τις διεθνείς υπηρεσίες παράδοσης για το χαρτί Αποστολή πιστοποιητικών από τις Βρυξέλλες στη χώρα σας). Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιείτε μόνιμα ή προσωρινά μόνο ψηφιακές πιστοποιήσεις EITC/EITCA (τις οποίες μπορείτε να εκτυπώσετε μόνοι σας εάν χρειάζεται σε έντυπη μορφή έντυπης αναφοράς από την ηλεκτρονική υπηρεσία της επικύρωσης πιστοποιητικών EITC/EITCA).

Λοιπόν, πώς να προχωρήσετε τώρα;Είναι επίσης απλό.

Το EITCA Academy είναι ένα πλήρως διαδικτυακό σύστημα πιστοποίησης πληροφορικής της ΕΕ. Δεν χρειάζεται να πάτε πουθενά ή να στείλετε τίποτα. Όλες οι διατυπώσεις πληρούνται εξ αποστάσεως. Για να εγγραφείτε στην Πιστοποίηση ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Βρείτε πιστοποίηση

Αναζητήστε πιστοποιήσεις διαθέσιμο στο πεδίο του ενδιαφέροντός σας

Προσθήκη στην παραγγελία

Προσθέστε επιλεγμένες πιστοποιήσεις στο παραγγελία σας και προχωρήστε στο ταμείο

Εγγραφείτε ή ξεκινήστε τη δοκιμή

Πλήρης πληρωμή τελών για εγγραφή στις πιστοποιήσεις σας ή ξεκινήστε μια δοκιμή

ΚΟΡΥΦΉ
Συνομιλία με υποστήριξη
Συνομιλία με υποστήριξη
Ερωτήσεις, αμφιβολίες, ζητήματα; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!
Συνδετικός...
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας!
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας!
:
:
:
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας!
:
:
Η συνεδρία συνομιλίας έληξε. Σας ευχαριστώ!
Αξιολογήστε την υποστήριξη που έχετε λάβει.
Καλά Κακός