Πολιτική απορρήτου της EITCA Academy

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και την Πιστοποίησή σας EITC/EITCA όπως περιγράφονται λεπτομερώς σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, δηλαδή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις αντίστοιχες νομικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ατόμων ενόψει της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η Ακαδημία EITCA που λειτουργεί από το Ινστιτούτο EITCI στοχεύει στη διάδοση επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής σύμφωνα με τα επίσημα πρότυπα πιστοποίησης EITC/EITCA που διέπονται από το Ινστιτούτο EITCI για αύξηση της υιοθέτησης της διεθνούς ενιαίας ψηφιακής αγοράς και υποστήριξη της ανάπτυξης της ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή είναι η αποστολή του Ινστιτούτου EITCI που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ακαδημίας EITCA, η οποία αποτελεί σημαντικό μέσο για την υλοποίηση της αποστολής του Ινστιτούτου EITCI. Με αυτόν τον τρόπο, το Ινστιτούτο EITCI παραμένει προσηλωμένο στη διαφάνεια σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται και σε ποιον μοιράζονται. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής (EITC) και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής (EITCA) αποτελούν ανεξάρτητα πρότυπα ποιότητας προμηθευτών που αναπτύχθηκαν για τη βεβαίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των επαγγελματικών ικανοτήτων Πληροφορικής που αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της lusηφιακής Κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Τα πρότυπα είναι προσβάσιμα από τις Βρυξέλλες πλήρως διαδικτυακά υπό τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής EITCI, της Αρχής Πιστοποίησης/Φορέα Πιστοποίησης. Στόχος της Ακαδημίας EITCA είναι η παροχή διεθνούς πλαισίου για τυπική αξιολόγηση και επιβεβαίωση επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής με τήρηση προτύπων ποιότητας και υπέρβαση των εμποδίων πρόσβασης. Η συμμετοχή της Ακαδημίας EITCA δεν περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, προσφέρει σε άτομα στο εξωτερικό της ΕΕ να αναπτύξουν και να επιβεβαιώσουν εξ αποστάσεως τις στρατηγικές τους ικανότητες πληροφορικής με επαγγελματική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το πρότυπο EITCI. Έτσι, η Ακαδημία EITCA χαρακτηρίζεται από μια νέα προσέγγιση, εναλλακτική και συμπληρωματική της κλασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς επιτρέπει σε οποιονδήποτε στον κόσμο να σπουδάσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων EITC/EITCA και στη συνέχεια να λάβει επίσημα διαπιστευμένες πιστοποιήσεις EITCI σε επαγγελματικές τεχνολογίες πληροφοριών που εκδίδονται στις Βρυξέλλες , ΕΕ σε μια πλήρως διαδικτυακή συμπεριφορά, με τους ίδιους όρους παγκοσμίως και χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψετε και να σπουδάσετε στις Βρυξέλλες, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το σχετικό κόστος και ξεπερνώντας πολλά εμπόδια πρόσβασης.

Η Πολιτική Απορρήτου της EITCA Academy ισχύει για οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή Επισκέπτη στις Υπηρεσίες μας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μας ("Μέλη") μοιράζονται την επαγγελματική τους ταυτότητα λόγω της διαδικασίας Πιστοποίησης και είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με το δίκτυό τους, να ανταλλάσσουν γνώσεις και επαγγελματικές γνώσεις, να δημοσιεύουν και να βλέπουν σχετικό περιεχόμενο, να μαθαίνουν και να βρίσκουν επιχειρηματικές και επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ακαδημία της EITCA. Το περιεχόμενο και τα δεδομένα σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας είναι ορατά σε μη μέλη ("Επισκέπτες"). Χρησιμοποιούμε τον όρο «Καθορισμένες χώρες» για να αναφερθούμε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας.

Υπηρεσίες

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής μας για τα cookies ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το EITCA Academy και εφαρμογές για κινητές συσκευές, καθώς και σχετικές επικοινωνίες και υπηρεσίες ("Υπηρεσίες"), συμπεριλαμβανομένων Υπηρεσιών εκτός ιστότοπου, όπως οι υπηρεσίες διαφημίσεων και προσθήκες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που δηλώνουν ότι προσφέρονται βάσει διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

Ελεγκτές δεδομένων και συμβαλλόμενα μέρη

Το Ινστιτούτο EITCI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών) θα είναι ο ελεγκτής των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχονται ή συλλέγονται από ή για ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας, κυρίως το EITC/EITCA Πιστοποίηση. εισάγετε τη Συμφωνία χρήστη με το EITCI Institute. Ως Επισκέπτης ή Συμμετέχων των Υπηρεσιών μας, η συλλογή, χρήση και κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου (η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική μας για τα cookie και άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου) και ενημερώσεις.

Αλλαγή

Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών μας μετά την «ημερομηνία έναρξης ισχύος».

Το EITCI Institute («εμείς» ή «εμάς») μπορεί να τροποποιήσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και εάν κάνουμε σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα παράσχουμε ειδοποίηση μέσω των Υπηρεσιών μας ή με άλλα μέσα, για να σας δώσουμε την ευκαιρία να ελέγξετε τις αλλαγές πριν γίνετε αποτελεσματικοί. Εάν αντιταχθείτε σε τυχόν αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας.
Αναγνωρίζετε ότι η συνεχής χρήση των Υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση ή την αποστολή ειδοποίησης σχετικά με τις αλλαγές μας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σημαίνει ότι η συλλογή, χρήση και κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στην ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου.

1. Δεδομένα που συλλέγουμε

1.1 Δεδομένα που μας παρέχετε

Παρέχετε δεδομένα για τη δημιουργία λογαριασμού μαζί μας.

Εγγραφή

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, πρέπει να παρέχετε δεδομένα, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email ή/και τον αριθμό του κινητού σας και έναν κωδικό πρόσβασης Εάν εγγραφείτε σε μια υπηρεσία πιστοποίησης, θα πρέπει να παρέχετε στοιχεία πληρωμής (π.χ. πιστωτική κάρτα) και χρέωσης.
Δημιουργείτε το προφίλ σας στο EITCA Academy (ένα πλήρες προφίλ σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις Υπηρεσίες μας).

Προφίλ

Έχετε επιλογές σχετικά με τις πληροφορίες στο προφίλ σας. Δεν χρειάζεται να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες στο προφίλ σας. Ωστόσο, οι πληροφορίες προφίλ σας βοηθούν να αξιοποιήσετε περισσότερο τις Υπηρεσίες μας. Είναι η επιλογή σας εάν θα συμπεριλάβετε ευαίσθητες πληροφορίες στο προφίλ σας και θα δημοσιοποιήσετε αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες. Μην δημοσιεύετε ή προσθέτετε προσωπικά δεδομένα στο προφίλ σας που δεν θα θέλατε να είναι δημόσια διαθέσιμα.

Δίνετε άλλα δεδομένα σε εμάς, όπως συγχρονίζοντας το βιβλίο διευθύνσεων ή το ημερολόγιό σας.

Δημοσίευση και μεταφόρτωση

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν τα παρέχετε, τα δημοσιεύετε ή τα ανεβάζετε στις Υπηρεσίες μας, όπως όταν συμπληρώνετε μια φόρμα, απαντάμε σε μια έρευνα ή υποβάλλουμε πληροφορίες. Εάν επιλέξετε να εισαγάγετε το βιβλίο διευθύνσεών σας, λαμβάνουμε τις επαφές σας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών ή την εφαρμογή σας στο βιβλίο διευθύνσεών σας όταν επικοινωνείτε με διευθύνσεις ή αριθμούς που δεν υπάρχουν ήδη στη λίστα σας).
Εάν συγχρονίσετε τις επαφές ή τα ημερολόγιά σας με τις Υπηρεσίες μας, θα συλλέξουμε το βιβλίο διευθύνσεών σας και τις πληροφορίες της σύσκεψης ημερολογίου για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυό σας, προτείνοντας συνδέσεις για εσάς και άλλους και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με αυτές, π.χ. ώρες, μέρη, συμμετέχοντες και επαφές.
Δεν χρειάζεται να δημοσιεύσετε ή να ανεβάσετε προσωπικά δεδομένα. αν δεν το κάνετε, μπορεί να περιορίσει την ικανότητά σας να αναπτύξετε και να αλληλεπιδράσετε με το δίκτυό σας μέσω των Υπηρεσιών μας.

1.2 Δεδομένα από άλλους

Άλλοι μπορεί να δημοσιεύσουν ή να γράψουν για εσάς.

Περιεχόμενο και ειδήσεις

Εσείς και άλλοι ενδέχεται να δημοσιεύσετε περιεχόμενο που περιλαμβάνει πληροφορίες για εσάς (ως μέρος άρθρων, δημοσιεύσεων, σχολίων, βίντεο) στις Υπηρεσίες μας. Εκτός εάν εξαιρεθείτε, συλλέγουμε δημόσιες πληροφορίες για εσάς, όπως ειδήσεις και επιτεύγματα που σχετίζονται με τον επαγγελματία (π.χ. κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επαγγελματική αναγνώριση, ομιλητές συνεδρίων, έργα κ.λπ.) και τα διαθέτουμε ως μέρος των Υπηρεσιών μας (π.χ. προτάσεις για το προφίλ σας ή για ειδοποιήσεις αναφορών στα νέα).
Άλλοι ενδέχεται να συγχρονίσουν τις επαφές ή το ημερολόγιό τους με τις Υπηρεσίες μας.

Πληροφορίες επικοινωνίας και ημερολογίου

Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας) για εσάς όταν άλλοι εισάγουν ή συγχρονίζουν τις επαφές ή το ημερολόγιό τους με τις Υπηρεσίες μας, συσχετίζουμε τις επαφές τους με προφίλ Συμμετέχοντα ή στέλνουμε μηνύματα χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων ή αιτημάτων σύνδεσης). Εάν εσείς ή άλλοι επιλέξετε να συγχρονίσετε λογαριασμούς email με τις Υπηρεσίες μας, θα συλλέξουμε επίσης πληροφορίες "κεφαλίδας email" που μπορούμε να συσχετίσουμε με τα προφίλ των Συμμετεχόντων.

Πελάτες και συνεργάτες μπορούν να μας παρέχουν δεδομένα.

Συνεργάτες

Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες των πελατών και των συνεργατών μας, όπως εργοδότες, υποψήφιους εργοδότες και συστήματα παρακολούθησης υποψηφίων που μας παρέχουν δεδομένα αίτησης εργασίας.

Σχετικές εταιρείες και άλλες υπηρεσίες

Λαμβάνουμε δεδομένα για εσάς όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ή τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να μας στείλετε πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας σε εφαρμογές και υπηρεσίες της Microsoft, όπως το Outlook, για βελτιωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δικτύωσης στις Υπηρεσίες μας.

1.3 Χρήση υπηρεσίας

Καταγράφουμε τις επισκέψεις σας και τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά.

Καταγράφουμε δεδομένα χρήσης όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, της εφαρμογής και της τεχνολογίας πλατφόρμας (π.χ., οι προσθήκες εκτός ιστότοπου), όπως όταν προβάλλετε ή κάνετε κλικ σε περιεχόμενο ή διαφημίσεις (εντός ή εκτός των ιστότοπων και των εφαρμογών μας ), πραγματοποιήστε αναζήτηση, εγκαταστήστε ή ενημερώστε μία από τις εφαρμογές μας για κινητά, μοιραστείτε άρθρα ή στείλτε ερωτήσεις. Χρησιμοποιούμε συνδέσεις, cookie, πληροφορίες συσκευής και διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου («IP») για να σας αναγνωρίσουμε και να καταγράψετε τη χρήση σας.

1.4 Cookies, Web Beacons και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Συλλέγουμε δεδομένα μέσω cookie και παρόμοιων τεχνολογιών.

Χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοιες τεχνολογίες (π.χ. web beacons, pixel, tags και αναγνωριστικά συσκευών) για να αναγνωρίσουμε εσάς ή/και τις συσκευές σας σε, εκτός και σε διαφορετικές Υπηρεσίες και συσκευές. Επιτρέπουμε επίσης σε ορισμένους άλλους να χρησιμοποιούν cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική μας για τα cookie. Μπορείτε να ελέγξετε τα cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας και άλλων εργαλείων. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookie και παρόμοιων τεχνολογιών που παρακολουθούν τη συμπεριφορά σας σε ιστότοπους τρίτων για διαφήμιση τρίτων, αλλάζοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ανάλογα με την τεκμηρίωση του χρησιμοποιημένου προγράμματος περιήγησης ιστού.

1.5 Η συσκευή και η τοποθεσία σας

Λαμβάνουμε δεδομένα από τις συσκευές και τα δίκτυά σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων τοποθεσίας.

Όταν επισκέπτεστε ή αποχωρείτε από τις Υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών μας ή των cookie ή παρόμοιας τεχνολογίας στους ιστότοπους άλλων), λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL τόσο του ιστότοπου από τον οποίο προήλθε όσο και του ιστότοπου στον οποίο μεταβείτε. Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP, τον διακομιστή μεσολάβησης, το λειτουργικό σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού και τα πρόσθετα, το αναγνωριστικό και τις δυνατότητες της συσκευής ή/και τον ISP ή την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας από μια κινητή συσκευή, αυτή η συσκευή θα μας στείλει δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία σας βάσει των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας. Θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε πριν χρησιμοποιήσετε το GPS ή άλλα εργαλεία για να προσδιορίσετε την ακριβή τοποθεσία σας.

1.6 Μηνύματα

Εάν επικοινωνείτε μέσω των Υπηρεσιών μας, θα το μάθουμε.

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς όταν στέλνετε, λαμβάνετε ή αλληλεπιδράτε με μηνύματα σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας.

1.7 Πληροφορίες στο χώρο εργασίας και στο σχολείο

Όταν ο εργοδότης ή το σχολείο σας ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος αγοράζει μια premium υπηρεσία για να χρησιμοποιήσετε, μας δίνουν δεδομένα για εσάς.

Άλλοι που αγοράζουν τις Υπηρεσίες μας για χρήση από εσάς, όπως ο εργοδότης σας ή το σχολείο σας, μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς και την επιλεξιμότητα σας για χρήση των Υπηρεσιών που αγοράζουν για χρήση από τους εργαζόμενους, τους μαθητές ή τους αποφοίτους τους. Για παράδειγμα, θα λάβουμε στοιχεία επικοινωνίας για τους διαχειριστές της "Εταιρικής σελίδας" και για την εξουσιοδότηση των χρηστών των premium υπηρεσιών μας, όπως τα προϊόντα προσλήψεων, πωλήσεων ή εκμάθησης.

1.8 Ιστότοποι και υπηρεσίες άλλων

Λαμβάνουμε δεδομένα όταν επισκέπτεστε ιστότοπους που περιλαμβάνουν πρόσθετα, διαφημίσεις ή cookie ή συνδέεστε στις υπηρεσίες άλλων με τον λογαριασμό σας.

Λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και την αλληλεπίδρασή σας με υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους όταν συνδέεστε με την πλατφόρμα μας ή επισκέπτεστε τις υπηρεσίες άλλων που περιλαμβάνουν τις προσθήκες, τις διαφημίσεις, τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες.

1.9 Άλλα

Βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας, πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνουμε νέα δεδομένα και δημιουργούμε νέους τρόπους χρήσης των δεδομένων.

Οι υπηρεσίες μας είναι δυναμικές και συχνά εισάγουμε νέες δυνατότητες, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν τη συλλογή νέων πληροφοριών. Εάν συλλέγουμε ουσιωδώς διαφορετικά προσωπικά δεδομένα ή αλλάξουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα σας ειδοποιήσουμε και ενδέχεται επίσης να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή, υποστήριξη, εξατομίκευση και ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας.

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξαρτηθεί από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες και τις επιλογές που κάνετε στις ρυθμίσεις σας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς για να παρέχουμε και να εξατομικεύσουμε, συμπεριλαμβανομένων με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων συστημάτων και συμπερασμάτων που κάνουμε, των Υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων), ώστε να μπορούν να είναι πιο συναφή και χρήσιμα για εσάς και άλλους.

2.1 Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας σας βοηθούν να συνδεθείτε με άλλους, να βρείτε και να βρεθείτε για επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, να μείνετε ενημερωμένοι, να εκπαιδεύσετε και να είστε πιο παραγωγικοί.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να επιτρέψουμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας.

Μείνετε συνδεδεμένοι

Οι Υπηρεσίες μας σάς επιτρέπουν να παραμένετε σε επαφή και ενημερωμένοι με συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες και άλλες επαγγελματικές επαφές. Για να το κάνετε αυτό, θα «συνδεθείτε» με τους επαγγελματίες που επιλέγετε και που επιθυμούν επίσης να «συνδεθούν» μαζί σας. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεών σας, όταν συνδέεστε με άλλα μέλη, θα μπορείτε να αναζητάτε τις συνδέσεις του άλλου, προκειμένου να ανταλλάξετε επαγγελματικές ευκαιρίες.

Θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για εσάς (όπως το προφίλ σας, τα προφίλ που έχετε δει ή τα δεδομένα που παρέχονται μέσω μεταφορτώσεων βιβλίων διευθύνσεων ή ενοποιήσεων συνεργατών) για να βοηθήσουμε τους άλλους να βρουν το προφίλ σας, να προτείνουν συνδέσεις για εσάς και άλλους (π.χ. Μέλη που μοιράζονται τις επαφές σας ή τις επαγγελματικές σας εμπειρίες ) και σας επιτρέπουν να προσκαλέσετε άλλους να γίνουν Συμμετέχοντες και να συνδεθούν μαζί σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε την ακριβή τοποθεσία σας ή την εγγύτητά σας με άλλους για συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. να προτείνετε άλλα κοντινά Μέλη για να συνδεθείτε, να υπολογίσετε τις μετακινήσεις σε μια νέα εργασία ή να ειδοποιήσετε τις συνδέσεις σας ότι βρίσκεστε επαγγελματική εκδήλωση).

Η επιλογή σας είναι να προσκαλέσετε κάποιον στις Υπηρεσίες μας, να στείλετε ένα αίτημα σύνδεσης ή να επιτρέψετε σε κάποιον άλλο Συμμετέχοντα να γίνει σύνδεσή σας. Όταν προσκαλείτε κάποιον να συνδεθεί μαζί σας, η πρόσκλησή σας θα περιλαμβάνει το όνομα, τη φωτογραφία, το δίκτυο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα στείλουμε υπενθυμίσεις πρόσκλησης στο άτομο που προσκαλέσατε. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα μοιράζεστε ή όχι τη δική σας λίστα συνδέσεων με τις συνδέσεις σας.

Οι επισκέπτες έχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα τους.

Μείνετε ενημερωμένοι

Οι Υπηρεσίες μας σάς επιτρέπουν να ενημερώνεστε για νέα, εκδηλώσεις και ιδέες σχετικά με επαγγελματικά θέματα που σας ενδιαφέρουν και από επαγγελματίες που σέβεστε. Οι Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες ή να μάθετε νέες. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε για εσάς (π.χ. δεδομένα που παρέχετε, δεδομένα που συλλέγουμε από την αφοσίωσή σας με τις Υπηρεσίες μας και συμπεράσματα που κάνουμε από τα δεδομένα που έχουμε για εσάς), για να προτείνουμε σχετικό περιεχόμενο και συνομιλίες στις Υπηρεσίες μας, να σας προτείνουμε δεξιότητες μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε στο προφίλ και τις δεξιότητές σας που ίσως χρειαστεί να ακολουθήσετε την επόμενη ευκαιρία σας. Επομένως, εάν μας ενημερώσετε ότι ενδιαφέρεστε για μια νέα ικανότητα (π.χ. παρακολουθώντας ένα βίντεο εκμάθησης), θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο στη ροή σας, να σας προτείνουμε να ακολουθήσετε ορισμένα μέλη στον ιστότοπό μας ή να παρακολουθήσετε εκμάθηση περιεχομένου για να σας βοηθήσει προς αυτή τη νέα ικανότητα. Χρησιμοποιούμε το περιεχόμενό σας, τη δραστηριότητα και άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της εικόνας σας, για την παροχή ειδοποιήσεων στο δίκτυό σας και σε άλλους. Για παράδειγμα, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεών σας, ενδέχεται να ειδοποιήσουμε άλλους ότι έχετε ενημερώσει το προφίλ σας, έχετε δημοσιεύσει ένα ιστολόγιο, έχετε κάνει μια κοινωνική ενέργεια, έχετε κάνει νέες συνδέσεις ή αναφέρονται στις ειδήσεις.

Σταδιοδρομία

Οι Υπηρεσίες μας σάς επιτρέπουν να εξερευνήσετε καριέρα, να αξιολογήσετε ευκαιρίες εκπαίδευσης και να αναζητήσετε ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Το προφίλ σας μπορεί να βρεθεί από εκείνους που επιθυμούν να προσλάβουν (για μια εργασία ή μια συγκεκριμένη εργασία) ή να προσληφθούν από εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να προτείνουμε θέσεις εργασίας ή καθοδηγούμενους, να δείξουμε σε εσάς και σε άλλους που εργάζονται σε μια εταιρεία, σε μια βιομηχανία, σε λειτουργία ή τοποθεσία ή έχουν συγκεκριμένες δεξιότητες και συνδέσεις. Μπορείτε να επισημάνετε ότι σας ενδιαφέρει να αλλάξετε δουλειές και να μοιραστείτε πληροφορίες με άτομα που αναζητούν εργασία. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να προτείνουμε εργασίες σε εσάς και εσείς σε προσλήψεις. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα συστήματα για το προφίλ και να παρέχουμε προτάσεις για να βοηθήσουμε τις Υπηρεσίες μας να είναι πιο σχετικές με τα Μέλη, τους Επισκέπτες και τους πελάτες μας. Η διατήρηση του προφίλ σας ακριβή και ενημερωμένη μπορεί να σας βοηθήσει να συνδεθείτε καλύτερα με άλλους και ευκαιρίες μέσω των Υπηρεσιών μας.

Παραγωγικότητα

Οι υπηρεσίες μας σάς επιτρέπουν να συνεργαστείτε με συναδέλφους, να αναζητήσετε πιθανούς πελάτες, πελάτες, συνεργάτες και άλλους για να συνεργαστείτε. Οι υπηρεσίες μας σάς επιτρέπουν να επικοινωνείτε με άλλα μέλη και να προγραμματίζετε και να προετοιμάζετε συναντήσεις μαζί τους. Εάν το επιτρέπουν οι ρυθμίσεις σας, σαρώνουμε μηνύματα για να παρέχουμε "bots" ή παρόμοια εργαλεία που διευκολύνουν εργασίες όπως ο προγραμματισμός συναντήσεων, η σύνταξη απαντήσεων, η σύνοψη μηνυμάτων ή η σύσταση επόμενων βημάτων.

2.2 Pro Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες Pro μας επιτρέπουν στους χρήστες που πληρώνουν να βελτιώσουν την προσέγγιση χρηστών τους, αναζητώντας και επικοινωνώντας με Μέλη μέσω των Υπηρεσιών μας, όπως αναζήτηση και επικοινωνία με υποψηφίους εργασίας, υπεύθυνους πωλήσεων και συναδέλφους, διαχείριση ταλέντων και προώθηση περιεχομένου μέσω κοινωνικών μέσων.

Πουλάμε Pro Services που παρέχουν στους πελάτες και τους συνδρομητές μας προσαρμοσμένες αναζητήσεις και σελίδες που προωθούν τη λειτουργικότητα και τα εργαλεία ως μέρος των ταλέντων μας, των λύσεων μάρκετινγκ και πωλήσεων. Οι πελάτες μπορούν να εξάγουν περιορισμένες πληροφορίες από το προφίλ σας, όπως όνομα, επικεφαλίδα, τρέχουσα εταιρεία, τρέχων τίτλος και γενική τοποθεσία, προκειμένου να διαχειρίζονται τους πωλητές ή ταλέντα πωλήσεων, εκτός εάν εξαιρεθείτε. Δεν παρέχουμε στοιχεία επικοινωνίας σε πελάτες ως μέρος αυτών των Pro Services χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ένας πελάτης Pro Services μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες που έχει για εσάς στις Υπηρεσίες Pro, όπως βιογραφικό ή στοιχεία επικοινωνίας ή ιστορικό πωλήσεων. Τα δεδομένα που παρέχονται για εσάς από αυτούς τους πελάτες υπόκεινται στις πολιτικές αυτών των πελατών.

2.3 Επικοινωνίες

Επικοινωνούμε μαζί σας και επιτρέπουμε την επικοινωνία μεταξύ των μελών. Προσφέρουμε ρυθμίσεις για τον έλεγχο των μηνυμάτων που λαμβάνετε και τη συχνότητα λήψης ορισμένων τύπων μηνυμάτων.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, κινητού τηλεφώνου, ειδοποιήσεων που δημοσιεύονται στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, μηνύματα στα εισερχόμενα της EITCA Academy και με άλλους τρόπους μέσω των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων κειμένου και ειδοποιήσεων push. Θα σας στείλουμε μηνύματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών μας, την ασφάλεια ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία. Στέλνουμε επίσης μηνύματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών, ενημερώσεις δικτύου, υπενθυμίσεις, προτάσεις εργασίας και προωθητικά μηνύματα από εμάς και τους συνεργάτες μας. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας από εμάς, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων ασφαλείας και νομικών.

Ενεργοποιούμε επίσης επικοινωνίες μεταξύ εσάς και άλλων μέσω των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, προσκλήσεων, InMail, ομάδων και μηνυμάτων μεταξύ συνδέσεων.

ΔΕΝ Διαφήμιση

Σας προσφέρουμε προσαρμοσμένες διαφημίσεις τόσο εντός όσο και εκτός των Υπηρεσιών μας. Σας προσφέρουμε επιλογές σχετικά με εξατομικευμένες διαφημίσεις, αλλά δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από την προβολή άλλων διαφημίσεων.

Στοχεύουμε (και μετράμε την απόδοση) των διαφημίσεων στα Μέλη, στους Επισκέπτες και σε άλλους τόσο εντός όσο και εκτός των Υπηρεσιών μας απευθείας ή μέσω μιας ποικιλίας συνεργατών, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα δεδομένα, είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό:

Δεδομένα από τεχνολογίες διαφήμισης εντός και εκτός των Υπηρεσιών μας, όπως web beacons, pixel, ετικέτες διαφημίσεων, cookie και αναγνωριστικά συσκευών.
Πληροφορίες που παρέχονται από συμμετέχοντες (π.χ. προφίλ, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλος και κλάδος) ·
Δεδομένα από τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς (π.χ. ιστορικό αναζήτησης, ροή, περιεχόμενο που διαβάζετε, ποιοι παρακολουθείτε ή σας ακολουθούν, συνδέσεις, συμμετοχή σε ομάδες, επισκέψεις σελίδων, βίντεο που παρακολουθείτε, κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων περιγράφεται στην Ενότητα 1.3.
Πληροφορίες από διαφημιστικούς συνεργάτες και εκδότες. και
Πληροφορίες που συνάγονται από τα δεδομένα που περιγράφηκαν παραπάνω (π.χ., χρησιμοποιώντας τίτλους εργασίας από προφίλ για συμπερίληψη κλάδου, αρχαιότητα και παρέμβαση αποζημίωσης · ​​χρήση ημερομηνιών αποφοίτησης για συμπερίληψη ηλικίας ή χρήση ονόματος ή αντωνυμίας για συμπερίληψη φύλου).
Θα σας δείξουμε διαφημίσεις που ονομάζονται διαφημιζόμενο περιεχόμενο ή διαφήμιση που μοιάζει με περιεχόμενο που δεν υποστηρίζεται, εκτός από το ότι φέρουν την ένδειξη "διαφημίσεις" ή "χορηγία". Εάν προβείτε σε κάποια ενέργεια (όπως, σχολιάστε ή μοιραστείτε) σε αυτές τις διαφημίσεις, η ενέργειά σας συσχετίζεται με το όνομά σας και είναι ορατή από άλλους, συμπεριλαμβανομένου του διαφημιζόμενου. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεών σας, εάν κάνετε κοινωνική ενέργεια στις Υπηρεσίες μας, αυτή η ενέργεια μπορεί να αναφέρεται με σχετικές διαφημίσεις.

Επιλογές διαφήμισης

Τηρούμε τις αρχές αυτορρύθμισης για τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος και συμμετέχουμε σε εξαιρέσεις από τέτοιου είδους διαφημίσεις στον κλάδο. Αυτό δεν σας αποκλείει από τη λήψη διαφημίσεων. θα συνεχίσετε να λαμβάνετε άλλες διαφημίσεις από διαφημιζόμενους που δεν αναφέρονται με αυτά τα εργαλεία αυτορρύθμισης.

Πληροφορίες στους παρόχους διαφημίσεων

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους διαφημιζόμενους ή δίκτυα διαφημίσεων για τη διαφήμισή τους, εκτός από: (i) κατακερματισμό ή αναγνωριστικά συσκευών (στο βαθμό που είναι προσωπικά δεδομένα σε ορισμένες χώρες). (ii) με τη δική σας άδεια (π.χ. φόρμα δημιουργίας δυνητικών πελατών) ή (iii) δεδομένα που είναι ήδη ορατά σε όλους τους χρήστες των Υπηρεσιών (π.χ. προφίλ). Ωστόσο, εάν προβάλλετε ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση εντός ή εκτός του ιστότοπου ή των εφαρμογών μας, ο πάροχος διαφημίσεων θα λάβει ένα μήνυμα ότι κάποιος επισκέφτηκε τη σελίδα που εμφάνισε τη διαφήμιση και μπορεί μέσω της χρήσης μηχανισμών όπως τα cookie να καθορίσουν ότι είστε εσείς . Οι διαφημιστικοί συνεργάτες μπορούν να συσχετίσουν προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο διαφημιζόμενος απευθείας από εσάς με τα cookie και τις παρόμοιες τεχνολογίες μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επιδιώκουμε να απαιτήσουμε συμβατικά από αυτούς τους διαφημιστικούς συνεργάτες να λάβουν τη ρητή συγκατάθεσή σας προτού το πράξετε.

2.5 Marketing

Προωθούμε τις Υπηρεσίες μας σε εσάς και σε άλλους.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα και περιεχόμενο σχετικά με τα Μέλη για προσκλήσεις και επικοινωνίες που προωθούν την ιδιότητα μέλους και την ανάπτυξη του δικτύου, την αφοσίωση και τις Υπηρεσίες μας.

2.6 Ανάπτυξη υπηρεσιών και έρευνας

Αναπτύσσουμε τις Υπηρεσίες μας και διεξάγουμε έρευνα.

Ανάπτυξη υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων σχολίων, για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης για την περαιτέρω ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας, προκειμένου να παρέχουμε σε εσάς και σε άλλους μια καλύτερη, πιο διαισθητική και εξατομικευμένη εμπειρία, να προωθήσουμε την ανάπτυξη των μελών και την αφοσίωση στις Υπηρεσίες μας και να βοηθήσουμε στη σύνδεση επαγγελματιών ο ένας στον άλλο και στην οικονομική ευκαιρία.

Άλλες έρευνες

Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε οικονομικές ευκαιρίες για τα μέλη του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού και να τους βοηθήσουμε να είναι πιο παραγωγικοί και επιτυχημένοι. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ερευνήσουμε κοινωνικές, οικονομικές και εργασιακές τάσεις, όπως διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτές τις θέσεις εργασίας και πολιτικές που συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος σε διάφορες βιομηχανίες και γεωγραφικές περιοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεργαζόμαστε με αξιόπιστα τρίτα μέρη για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας, υπό ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του απορρήτου σας. Δημοσιεύουμε ή επιτρέπουμε σε άλλους να δημοσιεύουν οικονομικές πληροφορίες, που παρουσιάζονται ως συγκεντρωτικά δεδομένα και όχι ως προσωπικά δεδομένα.

Έρευνες

Δημοσκοπήσεις και έρευνες διεξάγονται από εμάς και άλλους μέσω των Υπηρεσιών μας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε δημοσκοπήσεις ή έρευνες και έχετε επιλογές σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχετε. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις προσκλήσεις έρευνας.

2.7 Υποστήριξη Πελατών

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για να σας βοηθήσουμε και να διορθώσουμε προβλήματα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα (τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν τις επικοινωνίες σας) για τη διερεύνηση, την ανταπόκριση και την επίλυση καταγγελιών και ζητημάτων υπηρεσίας (π.χ. σφάλματα).

2.8 Συνολικές πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για τη δημιουργία συγκεντρωτικών πληροφοριών.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παραγωγή και κοινή χρήση συγκεντρωτικών πληροφοριών που δεν σας αναγνωρίζουν. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία για τα μέλη μας, το επάγγελμά τους ή τον κλάδο τους, για να υπολογίσουμε τις εμφανίσεις διαφημίσεων που προβλήθηκαν ή έκαναν κλικ ή για να δημοσιεύσουμε δημογραφικά στοιχεία επισκεπτών για μια Υπηρεσία ή πληροφορίες δημογραφικού εργατικού δυναμικού.

2.9 Ασφάλεια και έρευνες

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για ασφάλεια, πρόληψη απάτης και έρευνες.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών σας) εάν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουμε πιθανή απάτη ή άλλες παραβιάσεις της Συμφωνίας χρήστη ή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και/ή απόπειρες βλάβης των μελών ή των επισκεπτών μας.

3. Πώς κοινοποιούμε τις πληροφορίες

3.1 Οι υπηρεσίες μας

Τυχόν δεδομένα που συμπεριλαμβάνετε στο προφίλ σας και οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύετε ή κοινωνική ενέργεια (π.χ. επισημάνσεις "μου αρέσει", ακολουθούν, σχόλια, κοινοποιήσεις) που λαμβάνετε στις Υπηρεσίες μας, θα τα βλέπουν άλλοι.

Προφίλ

Το προφίλ σας είναι πλήρως ορατό σε όλα τα Μέλη και τους πελάτες των Υπηρεσιών μας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, μπορεί επίσης να είναι ορατό σε άλλους εντός ή εκτός των Υπηρεσιών μας (π.χ. Επισκέπτες στις Υπηρεσίες μας ή χρήστες τρίτων μηχανών αναζήτησης).

Αναρτήσεις, επισημάνσεις "μου αρέσει", ακόλουθα, σχόλια, μηνύματα

Οι Υπηρεσίες μας επιτρέπουν την προβολή και την κοινή χρήση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιεύσεων, επισημάνσεων "μου αρέσει", ακολουθούν και σχόλια.

Όταν μοιράζεστε ένα άρθρο ή μια ανάρτηση (π.χ. ενημέρωση, εικόνα, βίντεο ή άρθρο) δημόσια μπορεί να προβληθεί από όλους και να κοινοποιηθεί ξανά οπουδήποτε (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας). Τα μέλη, οι επισκέπτες και άλλοι θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν και να δουν το κοινόχρηστο περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας (και της φωτογραφίας σας εάν έχετε παράσχει ένα).
Σε μια ομάδα, οι αναρτήσεις είναι ορατές σε άλλους στην ομάδα. Η συμμετοχή σας σε ομάδες είναι δημόσια και μέρος του προφίλ σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε την ορατότητα στις ρυθμίσεις σας.
Τυχόν πληροφορίες που μοιράζεστε μέσω σελίδων εταιρειών ή άλλων οργανισμών στις Υπηρεσίες μας θα είναι ορατές από αυτήν και από άλλους που επισκέπτονται αυτές τις σελίδες.
Όταν ακολουθείτε ένα άτομο ή έναν οργανισμό, είστε ορατοί σε άλλους και αυτός ο "κάτοχος σελίδας" ως οπαδός.
Ενημερώνουμε τους αποστολείς πότε ενεργείτε με το μήνυμά τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας, όπου ισχύει.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας, ενημερώνουμε έναν Συμμετέχοντα όταν βλέπετε το προφίλ του.
Όταν σας αρέσει ή μοιράζεστε ξανά ή σχολιάζετε το περιεχόμενο κάποιου άλλου (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων), άλλοι θα μπορούν να δουν αυτές τις "κοινωνικές ενέργειες" και να τις συσχετίσουν με εσάς (π.χ., το όνομα, το προφίλ και τη φωτογραφία σας εάν το παρέχετε).
Ο εργοδότης σας μπορεί να δει πώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες που παρείχαν για την εργασία σας (π.χ. ως στρατολογητής ή αντιπρόσωπος πωλήσεων) και σχετικές πληροφορίες. Δεν θα τους δείξουμε τις αναζητήσεις εργασίας σας ή τα προσωπικά σας μηνύματα.

Επιχειρηματικοί Λογαριασμοί

Ο εργοδότης σας μπορεί να σας προσφέρει πρόσβαση στις εταιρικές μας Υπηρεσίες. Ο εργοδότης σας μπορεί να ελέγξει και να διαχειριστεί τη χρήση αυτών των εταιρικών υπηρεσιών.

Ανάλογα με την εταιρική υπηρεσία, προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, θα ζητήσουμε άδεια για κοινή χρήση σχετικών δεδομένων από το προφίλ σας ή τη χρήση των μη εταιρικών υπηρεσιών μας.

3.2 Αρχείο Επικοινωνίας

Τα Ρυθμιζόμενα Μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να αποθηκεύουν επικοινωνίες εκτός της Υπηρεσίας μας.

Ορισμένα μέλη (ή οι εργοδότες τους) πρέπει, για νομική ή επαγγελματική συμμόρφωση, να αρχειοθετήσουν τη δραστηριότητα επικοινωνίας και κοινωνικών μέσων τους και θα χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες άλλων για να παρέχουν αυτές τις αρχειοθετημένες υπηρεσίες. Επιτρέπουμε την αρχειοθέτηση μηνυμάτων από αυτά τα Μέλη εκτός των Υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος πρέπει να αρχειοθετήσει επικοινωνίες με τους πελάτες της μέσω των Υπηρεσιών μας, προκειμένου να διατηρήσει την άδεια του επαγγελματικού χρηματοοικονομικού συμβούλου.

3.3 Άλλες υπηρεσίες

Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με τις υπηρεσίες άλλων ώστε να μπορούν να αναζητούν τα προφίλ των επαφών σας, να δημοσιεύουν τις κοινοποιήσεις σας σε τέτοιες πλατφόρμες ή να αρχίζουν συνομιλίες με τις συνδέσεις σας σε τέτοιες πλατφόρμες. Αποσπάσματα από το προφίλ σας θα εμφανίζονται επίσης στις υπηρεσίες άλλων.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας, άλλες υπηρεσίες ενδέχεται να αναζητήσουν το προφίλ σας. Όταν επιλέγετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με άλλες υπηρεσίες, τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς. Η κοινή χρήση και η χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων θα περιγραφεί ή θα συνδεθεί σε μια οθόνη συναίνεσης όταν επιλέγετε να συνδέσετε τους λογαριασμούς. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στο Twitter ή στο WeChat για να μοιραστείτε περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες μας σε αυτές τις άλλες υπηρεσίες, ή ο πάροχος email σας μπορεί να σας δώσει την επιλογή να ανεβάσετε τις επαφές σας στο EITCA Academy στη δική του υπηρεσία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τον σύνδεσμο με τέτοιους λογαριασμούς.

Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεών σας, αποσπάσματα από το προφίλ σας θα εμφανίζονται στις υπηρεσίες άλλων (π.χ. αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, εφαρμογές αλληλογραφίας και ημερολογίου που εμφανίζουν πληροφορίες χρήστη από το προφίλ της Ακαδημίας EITCA του ατόμου που συναντούν ή στέλνουν μηνύματα, συλλέκτες κοινωνικών μέσων, ταλέντο και επικεφαλής διευθυντές). Οι "παλιές" πληροφορίες προφίλ παραμένουν σε αυτές τις υπηρεσίες έως ότου ενημερώσουν την προσωρινή μνήμη δεδομένων τους με τις αλλαγές που κάνατε στο προφίλ σας.

3.4 Σχετικές υπηρεσίες

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας στις διάφορες υπηρεσίες μας και στις συνδεδεμένες οντότητες της EITCA Academy.

Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους συνεργάτες μας για την παροχή και ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας. Μπορούμε να συνδυάσουμε πληροφορίες εσωτερικά στις διάφορες Υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να βοηθήσουμε τις Υπηρεσίες μας να είναι πιο σχετικές και χρήσιμες για εσάς και άλλους.

3.5 Πάροχοι υπηρεσιών

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλους για να μας βοηθήσουν με τις Υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε άλλους για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας (π.χ. συντήρηση, ανάλυση, έλεγχος, πληρωμές, εντοπισμός απάτης, μάρκετινγκ και ανάπτυξη). Θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας ως εύλογα απαραίτητο για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων εκ μέρους μας και υποχρεούνται να μην το αποκαλύψουν ή να το χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς.

3.6 Νομικές γνωστοποιήσεις

Ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν πιστεύουμε ότι απαιτείται από το νόμο ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ασφάλεια εσάς, εμάς ή άλλων.

Είναι πιθανό ότι θα πρέπει να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν απαιτείται από νόμο, κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία ή εάν έχουμε καλή πίστη ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητη για (1) διερεύνηση, πρόληψη ή ανάληψη δράσης σχετικά με ύποπτους ή πραγματικές παράνομες δραστηριότητες ή να βοηθήσουν τους κυβερνητικούς φορείς επιβολής του νόμου · (2) να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας μαζί σας, (3) να ερευνήσουμε και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιωνδήποτε ισχυρισμών ή ισχυρισμών τρίτων, (4) να προστατεύσουμε την ασφάλεια ή την ακεραιότητα της Υπηρεσίας μας (όπως με την κοινή χρήση με εταιρείες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές) ή (5) άσκηση ή προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας της EITCA Academy, των μελών μας, του προσωπικού ή άλλων. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα Μέλη για νομικές απαιτήσεις για τα προσωπικά τους δεδομένα, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, εκτός εάν απαγορεύεται από νόμο ή δικαστική απόφαση ή όταν το αίτημα είναι επείγουσα. Μπορούμε να αμφισβητήσουμε τέτοια αιτήματα όταν πιστεύουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι τα αιτήματα είναι υπερβολικά, ασαφή ή δεν διαθέτουν κατάλληλη εξουσία, αλλά δεν υποσχόμαστε να αμφισβητήσουμε κάθε αίτημα.

3.7 Αλλαγή ελέγχου ή πώλησης

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν η επιχείρησή μας πωλείται σε άλλους, αλλά πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος μιας πώλησης, συγχώνευσης ή αλλαγής ελέγχου, ή σε προετοιμασία για οποιαδήποτε από αυτές τις εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε άλλη οντότητα που μας αγοράζει ή μέρος της επιχείρησής μας θα έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας, αλλά μόνο με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν συμφωνείτε διαφορετικά.

4. Οι επιλογές και οι υποχρεώσεις σας

Διατήρηση δεδομένων 4.1

Διατηρούμε τα περισσότερα από τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ανοιχτός.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενώ ο λογαριασμός σας υπάρχει ή όπως απαιτείται για να σας παρέχουμε Υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει τα δεδομένα που εσείς ή άλλοι παρέχετε σε εμάς και δεδομένα που δημιουργούνται ή συνάγονται από τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς. Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μόνο όταν αναζητάτε νέα δουλειά κάθε λίγα χρόνια, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας και θα διατηρήσουμε το προφίλ σας ανοιχτό μέχρι να αποφασίσετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας ενημερώνοντάς μας για αυτό (π.χ. μέσω email). Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγουμε να διατηρήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σε αποπροσωποποιημένη ή συγκεντρωτική μορφή.

4.2 Δικαιώματα πρόσβασης και ελέγχου των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε πολλές επιλογές σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των δεδομένων σας.

Παρέχουμε πολλές επιλογές σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινή χρήση των δεδομένων σας, από τη διαγραφή ή τη διόρθωση των δεδομένων που συμπεριλαμβάνετε στο προφίλ σας και τον έλεγχο της ορατότητας των αναρτήσεών σας έως την εξαίρεση διαφημίσεων και τα στοιχεία ελέγχου επικοινωνίας. Σας προσφέρουμε ρυθμίσεις για τον έλεγχο και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για εσάς.

Για προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς:

Διαγραφή δεδομένων: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να διαγράψουμε όλα ή μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ., εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο να παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς).
Αλλαγή ή διόρθωση δεδομένων: Μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του λογαριασμού σας. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να αλλάξουμε, να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα σας σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά εάν είναι ανακριβείς.
Αντικείμενο ή Περιορισμός ή Περιορισμός Χρήσης Δεδομένων: Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε όλα ή μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ., εάν δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε) ή να περιορίσουμε τη χρήση τους (π.χ. εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή διατηρούνται παράνομα).
Δικαίωμα πρόσβασης και/ή λήψης των δεδομένων σας: Μπορείτε να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που παρείχατε σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπό μας και θα εξετάσουμε το αίτημά σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Οι κάτοικοι στις καθορισμένες χώρες ενδέχεται να έχουν πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία τους.

4.3 Κλείσιμο λογαριασμού

Διατηρούμε ορισμένα από τα δεδομένα σας ακόμη και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας.

Εάν επιλέξετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας στο EITCA Academy, τα προσωπικά σας δεδομένα θα σταματήσουν γενικά να είναι ορατά σε άλλους στις Υπηρεσίες μας εντός 24 ωρών. Γενικά διαγράφουμε τις κλειστές πληροφορίες λογαριασμού εντός 30 ημερών από το κλείσιμο του λογαριασμού, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, εάν είναι εύλογα απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων επιβολής του νόμου), την τήρηση κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση διαφορών, τη διατήρηση της ασφάλειας, την πρόληψη απάτης και κατάχρησης, την επιβολή της Συμφωνίας χρήστη ή την εκπλήρωση το αίτημά σας να "διαγραφείτε" από περαιτέρω μηνύματα από εμάς. Θα διατηρήσουμε τις εξατομικευμένες πληροφορίες μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας.

Οι πληροφορίες που έχετε μοιραστεί με άλλους θα παραμείνουν ορατές μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή τη διαγραφή των πληροφοριών από το δικό σας προφίλ ή γραμματοκιβώτιο και δεν ελέγχουμε τα δεδομένα που άλλα μέλη αντιγράφουν από τις Υπηρεσίες μας. Το περιεχόμενο ομάδων και οι αξιολογήσεις ή το περιεχόμενο ελέγχου που σχετίζεται με κλειστούς λογαριασμούς θα εμφανίσουν ως άγνωστο χρήστη ως πηγή. Το προφίλ σας μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται στις υπηρεσίες άλλων (π.χ. αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης) έως ότου ανανεώσουν την προσωρινή μνήμη τους.

5. Άλλες σημαντικές πληροφορίες

5.1. Ασφάλεια

Παρακολουθούμε και προσπαθούμε να αποτρέψουμε παραβιάσεις της ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ασφαλείας που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών μας.

Εφαρμόζουμε διασφαλίσεις ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δεδομένων σας, όπως το HTTPS. Παρακολουθούμε τακτικά τα συστήματά μας για πιθανές ευπάθειες και επιθέσεις. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια τυχόν πληροφοριών που μας στέλνετε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, η αποκάλυψη, η τροποποίηση ή η καταστροφή των δεδομένων λόγω παραβίασης των φυσικών, τεχνικών ή διαχειριστικών μας διασφαλίσεων. Επισκεφτείτε το Κέντρο ασφάλειας για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

5.2. Διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων

Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας εκτός της χώρας σας.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα τόσο εντός όσο και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και βασίζουμε σε νομικά παρεχόμενους μηχανισμούς για τη νόμιμη μεταφορά δεδομένων πέρα ​​από τα σύνορα. Οι χώρες στις οποίες επεξεργαζόμαστε δεδομένα ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς νόμους και ενδεχομένως όχι τόσο προστατευτικούς, όπως οι νόμοι της χώρας σας.

5.3 Νόμιμες βάσεις για επεξεργασία

Έχουμε νόμιμες βάσεις για τη συλλογή, χρήση και κοινή χρήση δεδομένων σχετικά με εσάς. Έχετε επιλογές σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις και επιλέγοντας την ημερομηνία που επιλέγετε να παρέχετε και πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από άλλους.

Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για εσάς όπου έχουμε νόμιμες βάσεις. Οι νόμιμες βάσεις περιλαμβάνουν τη συγκατάθεση (όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας), τη σύμβαση (όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας (π.χ. για την παροχή των Υπηρεσιών που έχετε ζητήσει)) και "νόμιμα συμφέροντα".

Όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ή να απορρίψετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και όπου βασίζουμε σε νόμιμα συμφέροντα, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις νόμιμες βάσεις στις οποίες συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.

5.4. Άμεσο μάρκετινγκ και μην παρακολουθείτε σήματα

Οι δηλώσεις μας σχετικά με το άμεσο μάρκετινγκ και τα σήματα «μην παρακολουθείτε».

Προς το παρόν δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ χωρίς την άδειά σας.

5.5. Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες επιλογές για να επιλύσετε τυχόν παράπονα.

Αν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με αυτήν την Πολιτική, επικοινωνήστε πρώτα με το Ινστιτούτο EITCI https://eitca.org/contact. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το EITCI Institute με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://eitci.org.